Termíny aktuálně vypsaných kurzů pro veřejnost

  připravujeme:

Metoda 5S a její zavádění v praxi

Autonomní vozidla

 

Typy vzdělávacích akcí

Celoživotní vzdělávání nabývá v naší rychle se vyvíjející společnosti na stále větším významu. Pomáhá všem, kteří projeví zájem, prohlubovat a rozvíjet znalosti ve svém profesním či zájmovém oboru. Zájemci mohou díky celoživotnímu vzdělávání získat i kvalifikaci zcela novou.

ŠKODA AUTO Vysoká škola jako významná vzdělávací instituce v regionu Mladoboleslavsko připravila v rámci podpory celoživotního vzdělávání širokou nabídku kurzů.

Od února 2015 nabízí také studium jednotlivých předmětů a předmětových modulů v rámci standardních studijních programů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


Do jakých oborů kurzy spadají?


Management, ekonomika, finance, logistika, management kvality, výrobní technologie, rozvoj manažerských dovedností, daně, právo, účetnictví, matematika.

Pro koho jsou kurzy a studium předmětů určeny?


Pro manažery výrobních i nevýrobních podniků, odborné pracovníky ve výrobě, administrativní zaměstnance, daňové poradce, účetní, studenty vysokých škol a všechny zájemce z řad široké veřejnosti.

Kdo kurzy vyučuje a připravuje jejich obsah?


Kurzy jsou připraveny a vyučovány renomovanými vysokoškolskými pedagogy, kteří mají bohaté zkušenosti ve vysokoškolském i firemním prostředí. Výuka je inspirována i poznatky z výzkumné činnosti.

Dále nabízíme: Diagnostika manažerských dovedností (Leadership Versatility Index)


Jedná se o originální a ověřenou metodu, která zdůrazňuje nutnost osvojit si soubor zdánlivě protikladných, avšak doplňujících se manažerských dovedností a jejich přiměřeného a vyváženého uplatňování v praxi. Vycházíme z poznatku, že manažeři se dostávají do problému nejenom tím, že postrádají určité dovednosti, ale i tím, že některé postupy přehánějí. To můžeme nazvat nevyváženost manažerské role. Například se chovají příliš autoritativně, nebo jsou převážně ponořeni do detailů operativy na úkor strategického zaměření či projevují příliš pochopení pro své podřízené apod. Tím logicky dochází k poklesu efektivity jejich práce.

Více o Diagnostice manažerských dovedností ZDE.

Objednání, platba a storno podmínky

Závaznou objednávku příslušné vzdělávací akce lze provést pouze písemně zasláním podepsané objednávky elektronicky (scan) na adresu czv@savs.cz nebo na adresu ŠKODA AUTO Vysoká škola, Na Karmeli 1457, 293 01 Mladá Boleslav.

Po obdržení závazné objednávky bude objednateli a účastníkům zasláno potvrzení o rezervaci místa. Současně bude objednateli zaslána zálohová faktura.

Zálohová faktura je u Jedno-, či vícedenních kurzů splatná nejpozději 3 týdny před zahájením kurzu. U studia jednotlivých předmětů je splatnost zálohové faktury před začátkem výuky. Účastník musí prokázat její zaplacení bankovním výpisem nejpozději v den začátku výuky.  Nejpozději týden před začátkem vzdělávací akce obdrží účastníci podrobné informace k jejímu konání.

ŠKODA AUTO Vysoká škola si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit nebo přesunout datum konání z důvodů, které nemůže ovlivnit (náhlé onemocnění lektora, přerušení dodávky proudu, zásah vyšší moci). V případě zrušení akce bude zákazníkovi vrácena zaplacená částka. O konání kurzu je rozhodováno 2 týdny před jeho začátkem. Pokud se do této doby na kurz nepřihlásí minimální počet účastníků, bude kurz zrušen a všem objednatelům budou vráceny zaplacené zálohy, případně jim bude navržen jiný termín kurzu.

 

Místo konání, ubytování a parkování

Vzdělávací akce se zpravidla konají v prostorách ŠKODA AUTO Vysoké školy, ulice Na Karmeli 1457 v Mladé Boleslavi. Přesné označení místa / učebny bude uvedeno v podrobných informacích, které účastníci obdrží před začátkem kurzu. U vybraných kurzů je možné dohodnout jejich uspořádání v prostorách objednatele.

V bezprostředním okolí školy se nachází dostatek parkovacích kapacit v přilehlých parkovacích domech. Aktuální přehled možností parkování naleznete zde.

V případě potřeby ubytování se v blízkosti nachází několik hotelů. Na vyžádání je možné rovněž některé doporučit.

 

Máte zájem o aktuální informace ohledně konání nových kurzů?

Přihlašte se k odběru novinek formou newsletteru.


 

Tento web používá k poskytování funkcí a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o podmínkách používání těchto stránek najdete zde.