Typy vzdělávacích akcí

  • Jedno a vícedenní kurzy
  • Jednosemestrální kurzy
  • Studium jednotlivých předmětů a předmětových modulů v rámci standardních programů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
 

Objednání a platba vzdělávací akce

Závaznou objednávku příslušné vzdělávací akce lze provést pouze písemně zasláním podepsané přihlášky elektronicky (scan) na adresu czv@savs.cz nebo na adresu ŠKODA AUTO Vysoká škola, Na Karmeli 1457, 293 01 Mladá Boleslav.

 

Po obdržení závazné objednávky bude objednateli a účastníkům zasláno potvrzení o rezervaci místa. Současně bude objednateli zaslána zálohová faktura.

 

Zálohová faktura je u Jedno-, vícedenních a jednosemestrální kurzů splatná nejpozději 3 týdny před zahájením kurzu. U studia jednotlivých předmětů je splatnost zálohové faktury před začátkem výuky. Účastník musí prokázat její zaplacení bankovním výpisem nejpozději v den začátku výuky.

 

Nejpozději týden před začátkem vzdělávací akce obdrží účastníci podrobné informace k jejímu konání

Místo konání

Vzdělávací akce se zpravidla konají v prostorách ŠKODA AUTO Vysoké školy, ulice Na Karmeli 1457 v Mladé Boleslavi. Přesné označení místa / učebny bude uvedeno v podrobných informacích, které účastníci obdrží před začátkem kurzu. U vybraných kurzů je možné dohodnout jejich uspořádání v prostorách objednatele.

Datum a čas konání

Datum a čas konání jsou uvedeny u každé vzdělávací akce, v případě některých kurzů budou dohodnuty individuálně s objednatelem.

Cena

Cena vzdělávacích akcí zahrnuje výuku kvalifikovanými vysokoškolskými pedagogy a lektory, výukové a pracovní materiály, vydání certifikátu o absolvování akce. V případě jedno- a vícedenních kurzů je v ceně zahrnuto i drobné občerstvení. Ceny vzdělávacích akcí jsou uvedeny včetně DPH.

Ubytování a parkování

V bezprostředním okolí ŠKODA AUTO Vysoké školy je dostatek ubytovacích a parkovacích kapacit.

Konání kurzů

ŠKODA AUTO Vysoká škola si vyhrazuje právo vzdělávací akci zrušit nebo přesunout datum konání z důvodů, které nemůže ovlivnit (náhlé onemocnění lektora, přerušení dodávky proudu, zásah vyšší moci). V případě zrušení akce bude zákazníkovi vrácena zaplacená částka. O konání kurzu je rozhodováno 2 týdny před jeho začátkem. Pokud se do této doby na kurz nepřihlásí minimální počet účastníků, bude kurz zrušen a všem objednatelům budou vráceny zaplacené zálohy, případně jim bude navržen jiný termín kurzu.

Podmínky zrušení účasti na kurzu

Zrušení kurzuStorno poplatek
22 a více dní před začátkem kurzu0
15 - 21 dní před začátkem kurzu 50%
0 - 14 dní

100% - účastník obdrží výukové materiály