Studium jednotlivých předmětů - zimní semestr

 

ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí odborné i široké veřejnosti jako jednu z forem celoživotního vzdělávání studium jednotlivých předmětů zařazených do standardních studijních programů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Tento způsob vzdělávání poskytuje jedinečnou možnost získat detailní a ucelený přehled o vybraném tématu. Přednášky shrnují nejen dosavadní znalosti, přístupy a metody běžně používané v praxi, ale také nové trendy a nejnovější poznatky vědy a výzkumu v daném oboru.

Pro každý semestr je zveřejněn seznam předmětů, které mohou zájemci absolvovat.

 

Účastníci studia jednotlivých předmětů mají právo být klasifikováni dle platného Studijního a zkušebního řádu. Kredity, které řádným ukončením předmětu získají,  jim mohou být v případě pozdějšího studia na ŠKODA AUTO Vysoké škole uznány.

 

Podle způsobu ukončení studia předmětu bude účastníkům vydáno Osvědčení o absolvování přednášek anebo v případě složení zkoušky či získání zápočtu Osvědčení o studiu předmětu. Podmínkou získání osvědčení je účast na přednáškách a cvičeních ve výši minimálně 80%.

 

Účastníci studia jednotlivých předmětů se nestávají studenty dle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

 

 

 

Studium je organizováno dvěma odlišnými způsoby

Přímá část výuky kombinovaného studia je realizována:
1)  Formou soustředěných výukových bloků - výuka v pátek od 15 do 19 hodin a návazně v sobotu od 8 do 16 hodin. V průběhu jednoho semestru je zařazeno vždy 5 až 7 těchto výukových bloků;
2)  Formou pravidelné každotýdenní výuky - výuka jeden den v týdnu v rozmezí pondělí – čtvrtek, zpravidla v době od 14 do 19 hod. Vybrané předměty mohou být zařazeny i na pátek od 15 do 19 hod.

 

 

Prezenční forma studia
Těžiště prezenční formy studia spočívá v pravidelném přímém kontaktu studentů s vyučujícím, podrobném výkladu a procvičování látky.  Součástí studia je i samostatná práce studentů s využitím doporučené literatury a dalších informačních zdrojů.
Tato forma studia umožňuje získávat a vstřebávat nové informace postupně a pravidelně si ověřovat jejich pochopení v rámci souvisejících cvičení.
Studium probíhá dle stanoveného rozvrhu a rozsahu od pondělí do pátku.

 

Kombinovaná forma studia
Těžiště kombinované formy vzdělávání je v samostatném studiu dle školou poskytnutých materiálů a doporučených informačních zdrojů s možností využívat individuální konzultace s vyučujícím.
Kontakt mezi studenty a pedagogy probíhá vedle přímé výuky ve velké míře také prostřednictvím internetu a dalších komunikačních médií.
Cílem kombinované výuky je poskytnou studentům ucelený blok informací z daného předmětu ve zkrácené době. Tomu je přizpůsoben rozsah látky i výukové metody.
Tato forma studia umožňuje efektivně sladit pracovní i studijní povinnosti. 

V letním semestru 2018/2019 je pro veřejnost otevřeno studium těchto předmětů

Kód a název předmětuForma a jazykstudiaCena
Podrobný popis předmětu včetně hodinového rozsahu se otevře po kliknutí na název předmětu.
Čas výuky Vám sdělíme na vyžádání.

Pokud není uvedeno jinak, 

probíhá výuka v českém jazyce.

Cena je uvedena   

v  Kč, vč. DPH.

BAP - Bankovnictví a pojišťovnictví Kombinovaná3 000

 

B2B - B2B marketing

Prezenční

Český a anglický jazyk

4 000
FMD - Dopady finančního modelování do podnik. účetnictvíKombinovaná5 000
EOJ - Etiketa v obchodním jednáníPrezenční2 000

 

FI - Finance

Prezenční

Český a anglický jazyk

 

Kombinovaná

 

4 000

FI2 - Finance II

Prezenční

4 000
FRP - Finanční řízení podnikuKombinovaná5 000
PF - Finanční řízení podniku IIPrezenční4 000
FT - Finanční trhy Kombinovaná5 000
UCET2 - Finanční účetnictví podnikatelů ČRKombinovaná5 000
HP - Hospodářská politikaPrezenční3 000
INS - Informační systémyPrezenční 3 000

 

INF - Informatika

Prezenční

Český a anglický jazyk

 

Kombinovaná

 

3 000

INF2 - Informatika IIPrezenční3 000

 

IP - Informatika podniku

Prezenční

Český a anglický jazyk

 

Kombinovaná

 

4 000

KPMM - Kultura, podnik a management

Prezenční

5 000
LP - Logistika podnikuKombinovaná5 000
MAE2 - Makroekonomie IIPrezenční5 000
MKAP - Management kvality v automobilovém průmysluPrezenčníKombinovaná3 000
MVD - Management kvality dodavatelůPrezenční3 000

 

MPS - Manažerská psychologie a sociologie

Prezenční

Český a anglický jazyk

 

Kombinovaná

 

4 000

MR - Manažerské rozhodováníPrezenčníKombinovaná3 000
MRK - MarketingKombinovaná3 000

 

MK - Marketingová komunikace

Prezenční

Český a anglický jazyk

3 000

MV - Marketingový výzkum

Kombinovaná3 000

 

MA1 - Matematika 1

Prezenční

Český a anglický jazyk

 

Kombinovaná

 

5 000

MSV - Metody štíhlé výrobyPrezenční 3 000
MSV2 - Metody štíhlé výroby IIPrezenční 3 000
MDP - Mezinárodní daňové plánováníKombinovaná4 000
MMNG - Mezinárodní managementPrezenční6 000
MMRA - Mezinárodní marketing v automobilovém průmysluKombinovaná4 000
MO - Mezinárodní obchodKombinovaná4 000
MOO - Mezinárodní obchodní operacePrezenční5 000

 

MSUV1 - Mezinárodní standardy účetního výkaznictví I

Prezenční

Český a anglický jazyk

 

Kombinovaná

 

5 000

 

MZD - Mezinárodní zdanění

Prezenční

Český a anglický jazyk

 

2 000

MIE2 - Mikroekonomie II

Prezenční

Český a anglický jazyk

 

Kombinovaná

 

5 000

 

NP - Nauka o podniku

Prezenční

Český a anglický jazyk

 

5 000

NP - Nepřímé daněKombinovaná3 000

 

NTA - Nové trendy v automobilovém průmyslu

Prezenční

Jen anglický jazyk

 

3 000

ZOP - Obchodní právo

Prezenční

3 000
OHS - Ochrana hospodářské soutěže v EUPrezenční4 000
OV1 - Operační výzkum IPrezenčníKombinovaná5 000
OV2 - Operační výzkum IIPrezenční 4 000

 

ORV - Organizace a řízení výroby

Prezenční

Český a anglický jazyk

 

Kombinovaná

 

4 000

PPDF - Počítačová prezentace a digitální fotografiePrezenční1 000
PSLP2 - Počítačová simulace logistických procesů IIPrezenční 4 000
PM - Právo v marketinguPrezenční3 000
PR - Public RelationsPrezenční5 000

 

RE - Rétorika

Prezenční

Český a anglický jazyk

 

Kombinovaná

 

2 000

RS - Rozhodování spotřebitele, experimenty a realita Kombinovaná3 000
RSMPM - Rozvoj sociálního a manažerského potenciáluKombinovaná 4 000
RDR - Řízení dodavatelských řetězcůPrezenční 5 000
RP - Řízení projektuKombinovaná4 000
SRR - Simulace řízení dodavatelských řetězců Prezenční3 000
SV - Sociologický výzkumKombinovaná2 000
SMMK1 - Statistické metody v managementu kvality IPrezenčníKombinovaná3 000

 

ST - Statistika

Prezenční

Český a anglický jazyk

 

Kombinovaná

 

5 000

 

STMR - Strategický marketing management

Prezenční

Český a anglický jazyk

 

Kombinovaná

 

6 000

SDR - Štíhlé dodavatelské řetězcePrezenčníKombinovaná3 000
VOON - Vybrané otázky z oblasti nákupuPrezenční3 000
VPP - Vybrané právní problémy podnikatelských vztahůPrezenční4 000
ZAT - Základy automobilové technikyKombinovaná4 000

 

ZDFP - Základy daňového a finančního práva

Prezenční

Český a anglický jazyk

 5 000

 

ZMN - Základy managementu

Prezenční

Český a anglický jazyk

 

Kombinovaná

 

5 000

 

PR1 - Základy práva I

Prezenční

Český a anglický jazyk

 

Kombinovaná

 

4 000

ZST - Základy statistikyPrezenční5 000

 

ZSV - Základy strojírenské výroby

Prezenční

Český a anglický jazyk

 

4 000

 

UCET1 - Základy učetnictví a učetního výkaznictví

Prezenční

Český a anglický jazyk

 

5 000

 

 

Výuka probíhá od 25. 2. 2019 do 25. 5. 2019.

Přihlášku naleznete zde.


 

Platbu prosím proveďte před zahájením výuky na bankovní účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú. CZK 2108726654/2700, č.ú. EUR 2108726662/2700.

 

Kontaktní osoba: Mgr. Andrea Krejčová, tel: 730 803 177, e-mail: andrea.krejcova@savs.cz
 

Tento web používá k poskytování funkcí a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o podmínkách používání těchto stránek najdete zde.