Studium jednotlivých předmětů - letní semestr

 

ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí odborné i široké veřejnosti jako jednu z forem celoživotního vzdělávání studium jednotlivých předmětů zařazených do standardních studijních programů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Tento způsob vzdělávání poskytuje jedinečnou možnost získat detailní a ucelený přehled o vybraném tématu. Přednášky shrnují nejen dosavadní znalosti, přístupy a metody běžně používané v praxi, ale také nové trendy a nejnovější poznatky vědy a výzkumu v daném oboru.

Pro každý semestr je zveřejněn seznam předmětů, které mohou zájemci absolvovat.

 

Účastníci studia jednotlivých předmětů mají právo být klasifikováni dle platného Studijního a zkušebního řádu. Kredity, které řádným ukončením předmětu získají,  jim mohou být v případě pozdějšího studia na ŠKODA AUTO Vysoké škole uznány.

 

Podle způsobu ukončení studia předmětu bude účastníkům vydáno Osvědčení o absolvování přednášek anebo v případě složení zkoušky či získání zápočtu Osvědčení o studiu předmětu. Podmínkou získání osvědčení je účast na přednáškách a cvičeních ve výši minimálně 80%.

 

Účastníci studia jednotlivých předmětů se nestávají studenty dle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

 

 

 

Studium je organizováno dvěma odlišnými způsoby

Prezenční forma studia
Těžiště prezenční formy studia spočívá v pravidelném přímém kontaktu studentů s vyučujícím, podrobném výkladu a procvičování látky.  Součástí studia je i samostatná práce studentů s využitím doporučené literatury a dalších informačních zdrojů.
Tato forma studia umožňuje získávat a vstřebávat nové informace postupně a pravidelně si ověřovat jejich pochopení v rámci souvisejících cvičení.
Studium probíhá dle stanoveného rozvrhu a rozsahu od pondělí do pátku.

 

Kombinovaná forma studia
Těžiště kombinované formy vzdělávání je v samostatném studiu dle školou poskytnutých materiálů a doporučených informačních zdrojů s možností využívat individuální konzultace s vyučujícím.
Kontakt mezi studenty a pedagogy probíhá vedle přímé výuky ve velké míře také prostřednictvím internetu a dalších komunikačních médií.
Cílem kombinované výuky je poskytnou studentům ucelený blok informací z daného předmětu ve zkrácené době. Tomu je přizpůsoben rozsah látky i výukové metody.
Tato forma studia umožňuje efektivně sladit pracovní i studijní povinnosti. 

Přímá část výuky kombinovaného studia je realizována:
1)  Formou soustředěných výukových bloků - výuka v pátek od 15 do 19 hodin a návazně v sobotu od 8 do 16 hodin. V průběhu jednoho semestru je zařazeno vždy 5 až 7 těchto výukových bloků;
2)  Formou pravidelné každotýdenní výuky - výuka jeden den v týdnu v rozmezí pondělí – čtvrtek, zpravidla v době od 14 do 19 hod. Vybrané předměty mohou být zařazeny i na pátek od 15 do 19 hod.

 

 

V letním semestru 2016/2017 je pro veřejnost otevřeno studium těchto předmětů

 

Kód

Název předmětuForma a jazykstudiaCena
Podrobný popis předmětu včetně hodinového rozsahu se otevře po kliknutí na název předmětu.
Čas výuky Vám sdělíme na vyžádání.

Pokud není uvedeno jinak, 

probíhá výuka v českém jazyce.Cena je uvedena     v  Kč, vč. DPH.
AKAAkademické psani v angličtiněPrezenční2 000
BAPBankovnictví a pojišťovnictvíPrezenční 3 000
B2BB2B marketingKombinovaná4 000
EPPEvropské právo a podnikPrezenční  4 000
FAPFinanční analýza podnikuPrezenčníKombinovaná4 000
FMDFinanční modelováníPrezenční5 000
FI2Finance II

Prezenční

Anglický jazyk

Kombinovaná4 000
FRPFinanční řízení podnikuPrezenční5 000
FTFinanční trhyPrezenční 5 000
HPHospodářská politika - evropský přístupKombinovaná3 000
INSInformační systémyPrezenčníKombinovaná 3 000
INFInformatikaPrezenční3 000
IPInformatika podnikuPrezenční4 000
IVInteligentní vozidlo

Prezenční

Anglický jazyk

 2 000
KPMMKultura, podnik a management

Prezenční

Anglický jazyk

Kombinovaná 5 000
MAEMakroekonomie IPrezenčníKombinovaná5 000
MAE2Makroekonomie IIPrezenčníKombinovaná5 000
MNKManagement kvalityPrezenčníKombinovaná3 000
MKAPManagement kvality v automobilovém průmysluPrezenční3 000
MVDManagement kvality dodavatelůKombinovaná3 000
MNOManagement obchoduPrezenční Kombinovaná4 000
MPSManažerská psychologie a sociologiePrezenční4 000
MRManažerské rozhodováníPrezenčníKombinovaná3 000
MRKMarketingPrezenčníKombinovaná3 000
MKMarketingová komunikaceKombinovaná3 000
MVMarketingový výzkumPrezenční3 000
MSVMetody štíhlé výrobyPrezenční 3 000
MSV2Metody štíhlé výroby IIPrezenční 3 000
MDPMezinárodní daňové plánováníPrezenční4 000
MMNGMezinárodní managementPrezenčníKombinovaná6 000
MMRAMezinárodní marketing v automobilovém průmyslu

Prezenční

4 000
MOMezinárodní obchodPrezenční4 000
MOOMezinárodní obchodní operaceKombinovaná5 000
MSUV1Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IPrezenční5 000
MSUV2Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IIKombinovaná3 000
MZDMezinárodní zdaněníKombinovaná2 000
MIKRMikroekonomie IPrezenční5 000
MIE2Mikroekonomie II

Prezenční

5 000
NUCTNákladové učetnictvíPrezenčníKombinovaná3 000
NPDNepřímé daněPrezenční3 000
NTANové trendy v automobilovém průmyslu

Prezenční

3 000
ZOPObchodní právo

Prezenční

Anglický jazyk

Kombinovaná 3 000
OHSOchrana hospodářské soutěže v EUPrezenčníKombinovaná 4 000
OV2Operační výzkum IIKombinovaná 4 000
ORV2Organizace a řízení výroby IIPrezenční4 000
PMNPersonální managementPrezenčníKombinovaná4 000
PGPočítačová grafikaPrezenční 3 000
PP1Pracovní právo 1Prezenční5 000
PMNGProjektový managementPrezenčníKombinovaná3 000
PDPřímé daněPrezenčníKombinovaná3 000
PRPublic Relations

Prezenční

Anglický jazyk

Kombinovaná5 000
RSRozhodování spotřebitele, experimenty a realitaPrezenční 3 000
RSMPMRozvoj sociálního a manažerského potenciáluPrezenční4 000
RDRŘízení dodavatelských řetězcůPrezenčníKombinovaná 5 000
RPŘízení projektuPrezenčníKombinovaná4 000
SKSociální komunikacePrezenčníKombinovaná3 000
SVSociologický výzkumPrezenční2 000
STEKStatistika pro ekonomyPrezenčníKombinovaná4 000
SDPSpráva daní a poplatkůPrezenčníKombinovaná4 000
SMMK2Statistické metody v managementu kvality IIPrezenční 5 000
STMRStrategický marketing managementPrezenční6 000
SDRŠtíhlé dodavatelské řetězcePrezenčníKombinovaná3 000
UCET1Účetnictví IPrezenčníKombinovaná5 000
UCET2Účetnictví IIPrezenční5 000
VPLPVybrané případy z logistické praxePrezenční3 000
VSUVVypovídací schopnost účetních výkazůPrezenční 3 000
ZATZáklady automobilové technikyPrezenční4 000
ZDFPZáklady daňového a finančního právaKombinovaná 5 000
PR1Základy práva IPrezenční3 000
PR2Základy práva IIPrezenčníKombinovaná3 000
ZSVZáklady strojírenské výrobyKombinovaná4 000
 

 

Výuka probíhá od 20. 2. 2017 do 13. 5. 2017.

Přihlášku naleznete zde.


 

Platbu prosím proveďte před zahájením výuky na bankovní účet vedený u UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú. CZK 2108726654/2700, č.ú. EUR 2108726662/2700.

 

Kontaktní osoba: Hana Loskot, Dis., ext.hana.loskot@savs.cz, tel.: 730 803 177