Certifikát Nákupní expert studentům umožní komplexně poznat oblast nákupu společnosti ŠKODA AUTO

6/8/2017
​ŠKODA AUTO Vysoká škola a oblast nákupu ŠKODA AUTO podepsaly memorandum o spolupráci při vydávání certifikátu Nákupní expert. Certifikát je určen pro studenty navazujícího magisterského oboru Globální podnikání a marketing, jenž je vyučován právě na ŠKODA AUTO Vysoké škole. Za ŠKODA AUTO Vysokou školu memorandum slavnostně podepsali rektor doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc a kvestor Ing. Jan Dušek. Podpisy za společnost ŠKODA AUTO připojili Dipl.-Wirt.-Ing. Dieter Seemann, člen představenstva za oblast nákupu a Ing. Hana Kurzweilová, vedoucí péče o management.

​Certifikát Nákupní expert studenty ještě více propojuje s praxí a dává jim možnost detailněji pochopit nákupní procesy společnosti ŠKODA AUTO. Propojení vybraných odborných předmětů, praxe na oddělení Nákup a diplomové práce psané na nákupní téma dá studentům lepší vhled do problematiky nákupu mezinárodní společnosti jakou je ŠKODA AUTO.


„Jsme velmi rádi, že máme možnost spolupracovat se ŠKODA AUTO i v oblasti vydávání odborných certifikátů. Pro studenty jsou další možností, jak získat k titulu něco navíc. Konkrétně certifikát Nákupní expert jim pak dává větší možnost nahlédnout do procesů oddělení Nákup ŠKODA AUTO a umožní jim se v oblasti lépe zorientovat ještě před nástupem do zaměstnání,“ komentuje spolupráci rektor Pavel Mertlík.


„Kooperace je založena na řízeném propojení vybraných studijních předmětů na ŠKODA AUTO Vysoké škole s absolvováním praxe a diplomové práce v oblasti Nákupu ve společnosti ŠKODA AUTO. S takto získanými zkušenostmi a absolvovanou praxí budou mít studenti možnost rozšířit řady našich zaměstnanců oblasti Nákupu a zapojit se tak rychle a efektivně do všech nákupních procesů ve společnosti ŠKODA AUTO,“ dodává Dieter Seemann, člen představenstva za oblast Nákupu ŠKODA AUTO.

 

Pro získání certifikátu musí student absolvovat čtyři odborné předměty zaměřené na oblast nákupu, absolvovat odbornou praxi v oblasti Nákup ŠKODA AUTO v délce nejméně tří měsíců a napsat a úspěšně obhájit diplomovou práci na nákupní téma. Praktikantská místa budou speciálně vytvořena právě pro studenty, kteří se rozhodnou certifikát absolvovat. Bude se jednat o rotační místa, díky kterým komplexně pochopí fungování celého oddělení.

 

„Podpora talentovaných studentů je pro naši společnost klíčovým faktorem úspěchu a Nákupní certifikát je pro nás dobrým příkladem propojení teorie a praxe. Jsem přesvědčena, že takto cílené programy budou pro studenty o to více motivační, aby se v budoucnu stali našimi kolegy,“ říká Hana Kurzweilová, vedoucí péče o management a employer brandingu ve ŠKODA AUTO.


RSS