Evropský týden odborných dovedností - 5. - 9. 12. 2016

11/28/2016
​Ať jste studentem ŠKODA AUTO Vysoké školy, střední školy nebo již pracující - objevte své schopnosti a talent na našich speciálních workshopech!
ŠKODA AUTO Vysoká škola se letos poprvé připojuje k Evropskému týdnu odborných dovedností. Jednotlivé workshopy jsou určeny jak pro studenty, tak pro zaměstnance národních i mezinárodních firem. Každý je specifický, každý vám pomůže objevit talent, o kterém možná ještě ani netušíte.
​Jednotlivé workshopy jsou určeny pro specifické věkové kategorie. U jednotlivých workshopů vždy naleznete jazyk, ve kterém workshop proběhne, a také jeho kapacitu. Vyberte si pro sebe ten pravý! Registrovat se můžete i na více workshopů.

Na které workshopy se můžete zaregistrovat?


5. 12. 2016
Nákupní a rozhodovací proces
8.00 – 9.30
Ing. Eva Jaderná, Ph.D., Katedra marketingu a managementu
Český jazyk
Kapacita 25 osob
Určeno pro studenty ŠKODA AUTO Vysoké školy a studenty středních škol

Workshop bude zaměřen na vymezení specifik nákupního rozhodovacího procesu na spotřebitelských trzích i trzích B2B. Konkrétněji bude pozornost věnována rozdílům mezi nákupním rozhodovacím procesem finančně méně finančně náročných a velmi finančně náročných výrobků nebo surovin k dalšímu zpracování nebo použití ve výrobních podnicích.

Soft Skills Training
15.00 – 16.30
Ioana Giurgiu, M.A.
Anglický jazyk
Kapacita 20 osob
Určeno pro studenty ŠKODA AUTO Vysoké školy, studenty středních škol a pracující se zájmem o anglický jazyk

Workshop se zaměřuje nejenom na rozvoj právě těch soft skills, které jsou dnes běžně vyžadovány v náborových centrech, ale také na praktické podnikatelské dovednosti. Kurz je veden interaktivní formou. Účastníci si mohou nanečisto vyzkoušet řadu aktivit a získat tak zpětnou vazbu přímo od lektora. 

6. 12. 2016
Země původu zboží
10.30 – 12.00
doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D., Katedra marketingu a managementu
Český jazyk
Kapacita 20 osob
Určeno pro studenty ŠKODA AUTO Vysoké školy a studenty středních škol

Teoretická část workshopu pojedná o dopadu země původu produktů a stereotypů na hodnocení produktů zákazníky při nákupu. Součástí bude přehled zemí, které jsou podle výzkumů asociovány s určitými produktovými kategoriemi. V praktické části budou účastníci zkoušet asociovat značky se zeměmi původu a hledat důvody, proč to spojení určili. Praktickou část ukončí případová studie určení země původu u vybraných modelů z VW Group. 

Interkulturelle Kompetenz
16.45 – 18.15
PhDr. Martina Žáčková
Německý jazyk
Kapacita 15 osob
Určeno pro studenty ŠKODA AUTO Vysoké školy, studenty středních škol a pracující se zájmem o německý jazyk a interkulturní kompetence

Seminář si klade za cíl zvýšit mezinárodní kompetence účastníků. Ti se během semináře naučí jak rozpoznat kulturní dimenze založené na měnících se vzorcích chování, sociálních normách a systémech. Zároveň na ně čeká řada interaktivních skupinových aktivit, včetně aktivit zaměřených na případové studie

Logistická hra

11.30 - 13.00

13.15 - 14.45
Katedra logistiky a automobilové techniky
Český jazyk
Kapacita 15 osob
Určeno pro studenty ŠKODA AUTO Vysoké školy a studenty středních škol

Logisticko-výrobní hra založená na stavebnicové logice simuluje zjednodušený provoz automobilové výrobní linky, čímž umožnuje studentům prakticky si vyzkoušet aplikaci principů a nástrojů řízení výrobního provozu. Během 2 až 3 kol tým studentů zefektivňuje logistické a výrobní procesy, tak že je jejich provoz schopen naplnit vysoké zákaznické požadavky a udržet si konkurenceschopnost. Hlavní pozornost je věnována principům synchronizace a metodám štíhlé logistiky a výroby. 

7. 12.
Neverbální komunikace a aktivní naslouchání
15.00 – 16.30
Ing. Martina Beránek, Ph.D.

Český jazyk
Určeno pro studenty ŠKODA AUTO Vysoké školy a studenty středních škol

Workshop bude v úvodu zaměřen na stručné objasnění principu komunikačního procesu, subjektů komunikace a forem komunikace. Poté se pozornost soustředí na neverbální formu komunikace, její funkce a jednotlivé složky. Závěr prezentace bude věnován aktivnímu naslouchání a jeho významu v komunikačním procesu. V rámci workshopu si budou moci účastníci vyzkoušet vyjádřit zvolený prožitek prostředky neverbální komunikace tak, aby ostatní dokázali tuto emoci rozpoznat. Na závěr proběhne diskuse na téma nepříjemné komunikační zlozvyky.

9. 12.

Obchodní dovednosti: Vyjednávání
10.00 – 11.30
doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.
Anglický jazyk
Kapacita 20 osob
Určeno pro studenty ŠKODA AUTO Vysoké školy a pracující

Workshop poskytne příležitost seznámit se a prakticky vyzkoušet klíčové vyjednávací strategie a taktiky, které mohou být využity při uzavírání obchodu.

Intercultural Marketing Communication
8.00 – 9. 30 - BASIC TERMS: Defining culture, communication, marketing; Cultures in contact – basic terms; Dollar Shave Club – case study

9.45 – 11.15 - CULTURAL DIMENSIONS: Edward Hall, Geert Hofstede, Fons Trompenaars, Marieke deMooij; How to recognize, how to communicate, influence on consumption; Discussion groups
11.30 – 13.00 - VALUES: Values and emotional appeals in marketing communication
Customer value profile; Advertisement analysis - value structure map
13.15 – 14.45 - CURRENT TRENDS: Convergence vs divergence in consumer behavior
Standardization vs. adaptation; Advertisement analysis – comparison table

Mgr. Dagmar Sieglová, MSEd., Ph.D.
Anglický jazyk
Kapacita vždy 20 osob
Určeno pro studenty ŠKODA AUTO Vysoké školy, studenty středních škol i pracující

Cílem workshopu je účastníky seznámit s tématem interkulturní komunikace, rolí kultury a komunikace při formování strategií v podnikání. Účastníci se naučí, jak rozpoznat kulturní rozměry na základě měnících se vzorců chování a sociálních norem.
Workshop se zaměřuje na propojení teoretického rámce interkulturní komunikace s kontextem prostřednictvím reálných příkladů a případových studií.

Je doporučeno se zúčastnit všech čtyřech bloků, nicméně účast na jednotlivých blocích je také možná.
Vyvážený Leadership
13.00 – 14.30
doc. Ing. Karel Pavlica, Ph.D.
Česká jazyk
Kapacita 20 osob
Určeno pro studenty ŠKODA AUTO Vysoké školy a pracující

Workshop se zaměřuje na vyvážený leadership v neustále se měnícím podnikatelském prostředí. Interaktivní seminární forma zahrnuje skupinové aktivity a řadu případových studií. Prostor je věnován i diskuzi a dotazům jednotlivých účastníků.

 

Vzhledem k omezené kapacitě jednotlivých workshopů, prosím, potvrďte svou účast na jednotlivých workshopech na e-mailu ext.ondrej.kopcan@savs.cz.

 


RSS