Konference Měřící technika v automobilovém průmyslu 24. - 25. 10. 2017

10/9/2017
​Srdečně Vás zveme na konferenci Měřící technika v automobilovém průmyslu, kterou ve dnech 24. - 25. 10. 2017 pořádá Česká metrologická společnost ve spolupráci se společností ŠKODA AUTO. Pro prvnních 15 přihlášených studentů ŠKODA AUTO Vysoké školy je účast zdarma.

​Česká metrologická společnost, z.s. ve spolupráci se ŠKODA AUTO, a.s.
pořádá dvoudenní konferenci


Měřicí technika v automobilovém průmyslu
Motto: Správné měření je základem kvalitní výroby
Záštitu nad konferencí převzal
pan Frank Schreier, Dipl.-Ing., vedoucí řízení kvality ŠKODA AUTO a.s.


Termín konání: 24. a 25. října 2017
Místo konání: Přednáškový sál Muzea ŠKODA AUTO, a. s., Mladá Boleslav
Odborný garant konference: Ing. Miroslav Hanák


Česká metrologická společnost, z.s. připravila ve spolupráci a s podporou ŠKODA AUTO a.s. dvoudenní konferenci s názvem "Měřicí technika v automobilovém průmyslu", která se bude konat ve dnech 24. a 25. 10. 2017 v prostorách Muzea ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. Cílem konference je naznačení trendů ve vývoji metrologie v oblasti kontrol a zkoušení v automobilovém průmyslu. Přednášky jsou zaměřeny na novinky v metrologické legislativě, možnostech 2D a 3D měření, využití CT zobrazovací techniky, zajímavostí v oblasti metrologie spojené s vývojem elektromobilů a systémů jejich dobíjení a dalších špičkových metrologických postupů. Pro účastníky je připravena exkurze na některá metrologická pracoviště ŠKODA AUTO. Dále mohou účastníci volně navštívit výstavní prostory muzea mladoboleslavských historických automobilů.


Program konference:
1. den 24. 10. 2017
8:00 h do 9:00 h
Prezence účastníků
9:00 h – 9:10 h Zahájení, technicko-organizační informace
Ing. František Hnízdil - Česká metrologická společnost, z.s. Praha
9:10 h – 9:20 h Úvodní projev
Ing. Miroslav Hanák – Česká metrologická společnost, z.s. Praha
9:20 h – 10:00 h Novinky a trendy vývoje metrologie v České republice a EU
Ing. Zbyněk Veselák - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Praha
10:00 h – 10:50 h Moderní trendy v metrologii (novinky v oblasti ISO GPS, posun procesů měření do výrobního prostředí, PMI data a automatizace kontroly kvality)
Ing. Libor Beránek Ph.D. – ČVUT, Fakulta strojní, Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie, Praha
10:50 h – 11:10 h Přestávka
11:10 h – 12:00 h Moderní aplikace a přístrojové trendy v metrologii pro automobilový průmysl
Ing. Karel Tillinger - Carl Zeiss spol. s r.o., divize Průmyslová měřicí technika Praha
12:00 h – 13:30 h Moderní trendy v oblasti měření délky
Doc. Ing. Vít Zelený, CSc. – ČMI, Laboratoře primární metrologie Praha, Oddělení technické délky
13:30 h – 15:00 h Přestávka – oběd
15:00 h – 17:00 h Exkurze I. a II. okruh


2. den 25. 10. 2017
9:00 h – 10:00 h Metrologie materiálových zkoušek
Ing. František Mohelský – ŠKODA AUTO a.s., Materiálové laboratoře
10:00 h – 11:00 h Nano Lithium titanitové akumulátory v osobní dopravě a jejich budoucnost
Mgr. Ing. Miroslav Frank – odborník v oboru elektromobility, Praha
11:00 h – 11:30 h Měření rozměrů při výrobě karoserií
Bc. M. Jehlička - ŠKODA AUTO a.s., Měření karoserií
11:30 h – 12:45 h Přestávka – oběd
12:45 h – 13:15 h FARO: Mobilita a univerzalita měřicích a skenovacích systémů v procesu výroby
Václav Vacula – PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. Uherský Brod
13:15 h – 13:45 h Multisenzorová souřadnicová technologie a počítačová tomografie WERTH
Ing. Rostislav Kadlčík– PRIMA BILAVČÍK, s.r.o. Uherský Brod
13:45 h – 14:15 h Zkoušení motorů
Ing. Karel Páv – ŠKODA AUTO a.s., Vývoj motorů
14:15 h – 14:45 h Metrologie z pohledu potřeb současného automobilového průmyslu
Ing. David Macoun – ŠKODA AUTO a.s., Hlavní metrolog společnosti
14:45 h – 15:00 h Závěr konference


Doprovodný program:
Exkurze do
ŠKODA AUTO a.s.
– dva okruhy v rámci prvního dne konference (účast možná jen na jednom z okruhů)
I. okruh - Technické centrum agregáty, Materiálová laboratoř
II. okruh - Měrové středisko – karoserie, Montáž Octavia
Tato akce proběhne první den konference od 15:00 h připravenými autobusy. Provázet budou profesionální průvodci automobilky. K účasti je nutné se přihlásit předem (viz Závazná přihláška). Vzhledem k nutnosti vyřízení vstupních formalit a zajištění míst v autobusech je možnost dodatečné účasti velmi omezená.


Muzeum
ŠKODA AUTO a.s.
– v průběhu celé konference
Účastníci konference mají možnost si individuálně během konference prohlédnout výstavu historických vozidel Škoda. Cena vstupenky je zahrnuta v ceně vložného.


Organizační pokyny
Účastnický poplatek: pro nečleny ČMS 3 800,- Kč + 21% DPH
pro členy ČMS 3 500,- Kč + 21% DPH
(v případě využití benefitu pro členy ČMS uveďte v přihlášce číslo průkazu člena)
Uvedená cena je smluvní. Při neúčasti se nevrací,
přihlášenému budou zaslány studijní materiály.
Platbu poukažte na konto ČMS u ČSOB-PS
č. ú. 193646448/0300, var. symbol. 530
Daňový doklad obdrží účastníci při prezenci.
V ceně je započítáno: přednášky, exkurze, návštěva muzea, občerstvení.


Ubytování a obědy pro zájemce na požádání zajistíme.


Prezentace: 24. října 2017 od 8:00 h
Přednáškový sál Muzea ŠKODA AUTO, a. s., Mladá Boleslav


zahájení semináře v 9:00 h
Přihlášky: Přihlášku zašlete sekretariátu ČMS nejpozději do:
6. 10. 2017, pokud máte zájem o zajištění ubytování.
10. 10. 2017 pro ostatní účastníky.

 

Pro prvních 15 přihlášených studentů ŠKODA AUTO Vysoké školy je účast zdarma. Studenti ŠKODA AUTO Vysoké školy se hlásí na e-mailu jaroslava.ungerova@savs.cz a to nejpozději do 13. 10. 2017.


RSS
Tento web používá k poskytování funkcí a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o podmínkách používání těchto stránek najdete zde.