Konference na téma Problémy znalostního managementu v podniku 21. století - 11. 10. 2017

9/6/2017
​Srdečně vás zveme na 18. ročník konference v rámci cyklu integrované inženýrství v řízení průmyslovýých podniků s tematickým zaměřením na téma problémy znalostního managementu podniku 21. století, která se koná 10. 10. 2017 od 13.00 do 17.00.

​České vysoké učení technické v Praze – Fakulta strojní
Ústav řízení a ekonomiky podniku
ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s., Mladá Boleslav
Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta strojní
Katedra průmyslového inženýrství a managementu
Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, z.s.
Svaz strojírenské technologie, z.s.


Spolupořádají v rámci programu 59. MSV v Brně
18. ročník konference v rámci cyklu


INTEGROVANÉ INŽENÝRSTVÍ V ŘÍZENÍ PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ
S TEMATICKÝM ZAMĚŘENÍM
PROBLÉMY ZNALOSTNÍHO MANAGEMENTU V PODNIKU 21. STOLETÍ
11. října 2017 od 13:00 do 17:00


Kongresové centrum BVV, sál B, Výstaviště 405/1, Brno


Na letošním již 18. ročníku konference vystoupí s nejnovějšími poznatky jak kvalifikovaní akademičtí pracovníci pořádajících vysokých škol, tak i významní představitelé průmyslových podniků a dalších spolupracujících organizací. Jejich vystoupení bude vždy úvodem do řízené diskuse, do níž se mohou zapojit všichni účastníci této akce.


Cíl konference:
Cílem konference je konfrontace teoretických poznatků o rozvoji a řízení dynamicky se
vyvíjejících požadavků na znalostní pracovníky průmyslových podniků s praktickými
zkušenostmi významných manažerů českých i zahraničních podniků. Konference si bude
všímat zejména aktuálních i dlouhodobých trendů v této oblasti a jednotlivé příspěvky pak budou i úvodem do diskuse účastníků konference ke zvoleným tématům. Jedním z hlavních témat konference je nové postavení znalostního pracovníka, jehož zvládnutí je předpokladem k zvládnutí zcela nového informačního prostředí. Vedle stručné rekapitulace základních charakteristik tohoto trendu jsou příspěvky zaměřeny hlavně na problémy spojené s českým podnikem a českou organizací a na definování a realizaci zcela nových nároků na vysokoškolské studium na technických, popř. i jiných fakultách.
Mezi vystupujícími budou mj.:
 Prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA
 Ing. Vladislav Mazúrek, Ph.D. Generální ředitel MESIT holding, a.s.
 Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D., děkan FST ZČU
 Doc. Ing. Jan Horejc, Ph.D., prezident ČTP STROJÍRENSTVÍ


Komu je konference určena:
Konference je určena na jedné straně podnikovému managementu všech úrovní
průmyslových podniků a dalším zájemcům spolupracujících institucí, na straně druhé má být významným informačním a inspiračním zdrojem pro vysokoškolské, (příp. středoškolské) pracovníky, studenty inženýrského a doktorského studia. V neposlední řadě i pro zájemce o předpokládané a nezbytné změny v průmyslových procesech z řad laické veřejnosti.
Předběžně zaslaná prezentace na Vám zajistí rezervované místo na uvedené akci i možnost získání některých podkladů vystupujících, vstup na akci je však volný do vyčerpání kapacity sálu. Přednesené příspěvky i závěry diskuse k jednotlivým tématům potom budou součástí vydaného sborníku z této konference. Přijďte ji i Vy obohatit o své poznatky s uvedenou tématikou!


RSS
Tento web používá k poskytování funkcí a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o podmínkách používání těchto stránek najdete zde.