Kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii - Přínosy a rizika globalizace pro obchod a investice

1/11/2018
​V pátek 8. prosince 2017 proběhl na půdě Lichtenštejnského paláce v Praze kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii na téma „Přínosy a rizika globalizace pro obchod a investice“. Roli odborného garanta kulatého stolu zajišťovala katedra ekonomie a práva ŠKODA AUTO Vysoké školy (ŠAVŠ). Akci moderoval Stanislav Šaroch, člen katedry ekonomie a práva ŠAVŠ, samotný podkladový dokument pak prezentoval Václav Šmejkal z téže katedry.

​Na úvod konventu vystoupil se svým příspěvkem státní tajemník pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR pan Aleš Chmelař, svá stanoviska k tématu prezentovali rovněž zástupci Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva průmyslu a obchodu.


Diskuse se dotýkala třech okruhů vymezených vstupními otázkami, a to problémů a rezerv v dosavadním fungování vnitřního trhu, vnějších obchodních a investičních vztahů a způsobu zastoupení EU v mezinárodních fórech a organizacích. Do diskuze se zapojili zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR, ČNB, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR i Českomoravské konfederace odborových svazů. Zazněly rovněž příspěvky akademických pracovníků jednotlivých vysokých škol a tlumočeny byly i názory zástupců z Evropského parlamentu.


Výstupem z kulatého stolu Národního konventu je shrnutí problematiky, obsahující jednotlivá doporučení pro postup v dané oblasti adresovaná vládě ČR a relevantním orgánům státní správy. Doporučení je dostupné na stránkách Národního konventu zde. Další informace k realizovanému kulatému stolu Národního konventu o EU naleznete v krátkém videu a na stránkách Národního konventu o EU.


Nejedná se o první kulatý stůl Národního konventu o EU, do jehož realizace se ŠAVŠ aktivně zapojila. Tím prvním byl kulatý stůl Národního konventu o EU s titulem „Budoucnost eurozóny a Česká republika“, jenž se konal 10. listopadu 2017. Odborným garantem akce bylo Centrum evropských studií působící pod Fakultou mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) ve spolupráci s katedrou ekonomie a práva ŠKODA AUTO Vysoké školy. Za obsahem podkladového dokumentu a shrnutím akce s doporučeními stáli Jarolím Antal, ředitel Centra evropských studií na VŠE, a Stanislav Šaroch, člen katedry ekonomie a práva ŠAVŠ. Bližší informace k akci, včetně jednotlivých dokumentů, lze nalézt rovněž na stránkách Národního konventu o EU.


RSS
Tento web používá k poskytování funkcí a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o podmínkách používání těchto stránek najdete zde.