Novinky

​Ve dnech 7. a 8. listopadu 2018 proběhlo v pražském Slovanském domě první fórum mezinárodního vysokoškolského vzdělávání Czeducon, které bylo pořádáno pod záštitou Domu zahraniční spolupráce.
​Ve dnech 28. – 29. listopadu proběhl v prostorách InnoCube ve Vzdělávacím centru Na Karmeli Hackathon na téma „MAKING SPARE PARTS WAREHOUSE SMARTER." Jednalo se o první Hackathon, jehož součástí bylo také 11 studentů ŠKODA AUTO Vysoké školy. A hned měli úspěch!
​Ve dnech 26. – 28. listopadu 2018 se v Bruselu konala evropská konference s názvem „EU Trade Policy – What it is, why it matters?", jejímž hlavním cílem bylo přiblížit převážně mladým lidem problematiku mezinárodního obchodu a také výzev a možných hrozeb, kterým v dnešním turbulentním prostředí čelí či v nejbližší budoucnosti čelit bude.
​V říjnu se uskutečnil 15. ročník logistického fóra LOG-IN, které je jedinou akcí v ČR zaměřenou 100% na případové studie, inovace, efektivní řešení a nové projekty v oblasti logistiky. Svého zástupce zde měla i ŠKODA AUTO Vysoká škola. Ing. David Holman, Ph.D. představil inovativní způsob řízení logistických systémů, Celostní systémové myšlení.
​Tým pěti zástupců ze ŠKODA AUTO Vysoké školy pod vedením doc. Ing. Pavla Štracha, Ph.D., Ph.D. soupeří v soutěži CESIM Global Business Challenge, která se koná pod záštitou Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP).
​Ve dnech 6. – 7. listopadu 2018 proběhl na zámku ve slovenské Smolenici 15. ročník mezinárodní vědecké konference Marketing Identity, kterou pořádá Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda. 
​Stejně jako v předchozích letech vydala asociace Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) výzvu na nominace Teaching Excellence Award. Za ŠKODA AUTO Vysokou školu byl nominován Ing. David Holman, Ph.D.
​ŠKODA AUTO Vysoká škola se v říjnu 2018 oficiálně stala Cambridgeským přípravným centrem pro pořádání zkoušek Cambridge English - First (FCE) a Cambridge English - Advanced (CAE).
​ŠKODA AUTO Vysoká škola se ve čtvrtek 25. října připojila k celorepublikovým oslavám 100. výročí založení republiky Slavnostním shromážděním akademické obce. V kostele sv. Bonaventury vystoupil se slavnostním projevem rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. a historikové PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D. a PhDr. Luděk Beneš. Druhá část programu byla věnována koncertu Jitky Novákové a členů Mladoboleslavského komorního orchestru.
8.- 12. října 2018 proběhl pracovní workshop zástupců univerzit zapojených do projektu JEUL (Joint Enterprise University Learning) v italské Sieně. I tentokrát proběhlo setkání za účasti zaměstnanců ŠKODA AUTO Vysoké školy.

RSS
Tento web používá k poskytování funkcí a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o podmínkách používání těchto stránek najdete zde.