ŠKODA AUTO Vysoká škola a Česko-německá obchodní a průmyslová komora podepsaly memorandum o spolupráci

9/22/2017
​ŠKODA AUTO Vysoká škola (ŠAVŠ) a Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) podepsaly ve středu 20. září 2017 memorandum o spolupráci pro oblast postgraduálního vzdělávání. Memorandum podepsali rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy Pavel Mertlík a výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer.

​Spolupráce bude probíhat při tvorbě ideového záměru a návrhu obsahu studijních programů a programů celoživotního vzdělávání, zvláště pak programu MBA. Výuka MBA programu bude probíhat v prostorách ČNOPK v Praze na Václavském náměstí.

„ŠKODA AUTO Vysoká škola je členem Česko-německé obchodní a průmyslové komory již od minulého roku. Podpisem memoranda tak začala další etapa úspěšné spolupráce. Věřím také, že bude nový program atraktivní pro ostatní členy komory, kteří se rozhodnou prohloubit své odborné znalosti“, dodává k podpisu Pavel Mertlík, rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy.

„Komora je naším strategickým partnerem, pomocí něhož se snažíme předvídat potřeby členských podniků. Náš nový MBA program je silně orientován na budoucnost a nabízí řešení pro aktuální výzvy automobilového průmyslu,“ dodává Pavel Štrach, programový ředitel MBA programu.

„Jsme rádi, že můžeme spolupracovat se ŠKODA AUTO Vysokou školou. Vzdělávání, především to, které je zaměřené na praxi, je jedním z našich stěžejních témat. V Česku se dlouhodobě zasazujeme o to, aby větší část výuky probíhala přímo ve firmách. Proto chceme tento MBA program podporovat,“ říká Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK.

Program Global Automotive in Automotive Industry je specificky zaměřen na oblast automobilového průmyslu, bude vyučován kompletně v anglickém jazyce špičkovými zahraničními i českými lektory. Součástí bude nejenom intenzivní studijní cesta po podnicích, ale také víkendový outdoor trénink, díky kterému budou moci studenti prohloubit vlastní potenciál a poznání.
Program Bude na ŠKODA AUTO Vysoké škole vyučován od prosince 2017. Uchazeči se však mohou hlásit již nyní.


RSS
Tento web používá k poskytování funkcí a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o podmínkách používání těchto stránek najdete zde.