ŠKODA AUTO Vysoká škola získala akreditaci Evropské logistické asociace

4/20/2017
​ŠKODA AUTO Vysoká škola úspěšně prošla akreditačním procesem Evropské logistické asociace a získala akreditaci pro bakalářský obor Podniková ekonomika a řízení povozu, logistiky a kvality a navazující magisterský obor Podniková ekonomika a management provozu. Akreditace studentům pomůže získat mezinárodní logistický certifikát cEJLog.

​Po zdárném získání akreditace Evropské logistické asociace se studenti a absolventi bakalářského oboru Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality a navazujícího magisterského oboru Podniková ekonomika a management provozu mohou těšit z dalšího benefitu. Nejúspěšnějším absolventům těchto logistických specializací je přiznán kandidátský certifikát cEJLog bez certifikačních zkoušek. Důležitým předpokladem pro vydávání certifikátu je úspěšné udělení akreditace Evropské logistické asociace, jež ŠKODA AUTO Vysoká škola získala, jako první vysoká škola v České republice, v letošním roce. Česká republika má v současné době přes  60 certifikovaných logistiků, celkový počet držitelů ECBL certifikátů z celého světa  pak přesahuje číslo  7200. Jejich řady tak možná brzy rozšíří i studenti ŠKODA AUTO Vysoké školy.


„Jsme velmi potěšeni, že právě ŠKODA AUTO Vysoká škola dokázala jako první u nás splnit náročné akreditační podmínky a věřím, že renomé této vysoké školy jistě naváže na úspěch ŠKODA AUTO a.s., jež nedávno získala titul za nejlepší evropský logistický projekt roku 2014,“ uvádí k udělení akreditace předseda Národní certifikační rady a vicepresident České logistické asociace Ing. Kamil Slavík.


Prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D., garant zmiňovaných oborů a vedoucí katedry logistiky, kvality a automobilové techniky, k tomu dodává: „Akreditace Evropské logistické asociace potvrdila vysokou úroveň kvality logistického vzdělávání, které studentům nabízíme. Nejde pouze o kvalitní a atraktivní výuku vedenou zkušenými univerzitními pracovníky a manažery z praxe, ale rovněž o tréning dovedností studentů v moderním Lean centru společnosti ŠKODA AUTO a.s. a získávání praktických zkušeností z exkurzí, praxí a řešení závěrečných prací na špičkových logistických pracovištích celého koncernu Volkswagen a jeho partnerů.“


Mimo certifikátu Evropské logistické asociace si mohou studenti ŠKODA AUTO Vysoké školy studující obor s logistickou specializací, jež splní určené předpoklady, zažádat o certifikáty Logistický management I a II, jež jsou vydávány pod záštitou České logistické asociace.


„Věříme, že tyto certifikáty, založené na vysoké úrovni logistické kvalifikace, otevřou našim absolventům cestu při získávání svého logistického zaměstnání nejen v České republice, ale zejména v Evropě“ říká prof. Lenort.


Spolupráce mezi ŠKODA AUTO Vysokou školou a Českou logistickou asociací je dále prohlubována skrze řadu odborných akcí, jichž se akademici z vysoké školy účastní. V nedávné době se tak rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. zúčastnil Dne české logistiky, v rámci kterého vedl jednu z úvodních přednášek Dne české logistiky 2017 na téma Kvalifikace pracovní síly jako nástroj prosperity moderní ekonomiky.


RSS