Zástupci ŠKODA AUTO Vysoké školy se zúčastnili setkání Národního konventu o EU

6/7/2018
​V pátek 25. května 2018 proběhlo setkání Národního konventu o EU na téma Vnitřní trh jako nástroj konvergence. Zastoupení zde měla i ŠKODA AUTO Vysoká škola, kterou zastupovali rektor Pavel Mertlík, prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj studijní programů Stanislav Šaroch a Jiří Malý, člen Katedry ekonomie a práva.

​Na úvod setkání vystoupil Jan Král, ředitel Odboru koordinace evropských politik Úřadu vlády, který zdůraznil, že vnitřní trh není cíl sám o sobě, ale je jedním z nástrojů pro posilování konkurenceschopnosti a ekonomické konvergence členských států. Upozornil také na přetrvávající bariéry a ekonomické a sociální rozdíly mezi členskými státy EU.

 

Jiří Malý ze ŠKODA AUTO Vysoké školy poté představil základní cíle EU v ekonomické oblasti a upozornil také na to, že v období posledních 10 – 15 let lze přibližně u třetiny členských států pozorovat zastavení konvergenčního procesu či dokonce divergenci.

 

Na závěr setkání proběhla diskuze zaměřená na téma průběhu konvergence z hlediska ekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti, výše mezd, sociálních a bezpečnostních standardů, do které přispěl také rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy Pavel Mertlík.

 

Finální závěry a doporučení kulatého stolu Národního konventu o EU na téma Vnitřní trh jako nástroj konvergence naleznete pod tímto odkazem. Videopříspěvek z akce je k nahlédnutí zde.


RSS
Tento web používá k poskytování funkcí a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o podmínkách používání těchto stránek najdete zde.