O nás

ŠKODA AUTO Vysoká škola byla založena v roce 2000 společností ŠKODA AUTO. Je jedinou vysokou školou v České republice, jejímž zakladatelem je velká nadnárodní společnost.

 

ŠKODA AUTO Vysoká škola sídlí, stejně jako společnost ŠKODA AUTO, v Mladé Boleslavi.

Co nabízíme:

• Unikátní studijní programy
• Vynikající uplatnitelnost absolventů
• Experti z praxe ve výuce
• Individuální přístup ke studentům
• Rozsáhlá praxe v ČR i v zahraničí
• Výuka inspirovaná výzkumem
• Stipendijní programy
• Zahraniční výměnné studijní a praktikantské pobyty
• Kvalitní pedagogický sbor
• Moderní zázemí

• Uplatnění absolventů nejenom v ČR, ale i v zahraničí

Pečujeme o uplatnitelnost našich absolventů


Nedílnou součástí bakalářského studijního programu je odborná praxe studentů prezenční formy studia. Praktikantské pobyty jsou zařazeny do pátého semestru a jsou uskutečňovány především ve firmě ŠKODA AUTO, u jejích dodavatelských firem a v široké síti partnerských firem. Mnozí studenti navazujícího magisterského studia konají průběžné praxe a získávají tak kromě odborných znalostí i relevantní a cenné pracovní zkušenosti. Studenti s výbornou znalostí cizího jazyka mohou vyjet na pracovní stáž do zahraničí. Nabízené možnosti pomáhají studentům lépe se uplatnit na trhu práce.


 

Klademe důraz na mezinárodní rozměr studia


Součástí obou stupňů studia je průběžná výuka alespoň dvou cizích jazyků, nejčastěji angličtiny a němčiny. Někteří studující ale volí raději ruštinu, španělštinu nebo čínštinu. Většina předmětů zejména v navazujícím magisterském studiu zahrnuje reálie světového podnikatelského prostředí. Dlouhodobé zahraniční pobyty představují jedno až dvousemestrální studia na partnerských vysokých školách a pracovní stáže v podnicích v EU s podporou programu Erasmus, dále pak v rámci mezinárodní spolupráce po celém světě. Mohou se jich účastnit studenti obou stupňů studia. Studenti bakalářského i magisterského stupně studia mají také možnost získání dvojitého diplomu (double degree) ve spolupráci s vysokou školu v rakouském Steyru a ve finském Seinäjoki. Bakalářský i navazující magisterský program je možno studovat zcela v anglickém jazyce. Škola uskutečňuje rovněž intenzivní krátkodobé projekty, letní školy a jazykové kurzy ve spolupráci se zahraničními partnery.   

 

V roce 2014 ŠKODA AUTO Vysoká škola úspěšně prošla akreditačním procesem americké asociace Accreditation Council for Business Schools and Programs a získala tak prestižní mezinárodní institucionální akreditaci ACBSP dle všech jejích standardů. Vzdělání studentů a absolventů ŠKODA AUTO Vysoké školy díky akreditaci ACBSP získává nový rozměr a otevírá jim cestu na další mimoevropské trhy.

Tento web používá k poskytování funkcí a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o podmínkách používání těchto stránek najdete zde.