O nás

Kdo jsme:

ŠKODA AUTO Vysoká škola byla založena v roce 2000 jako první a dosud jediná firemní vysoká škola v České republice. Jejím zřizovatelem je ŠKODA AUTO se sídlem v Mladé Boleslavi, jedna z nejvýznamnějších a nejdynamičtěji se rozvíjejících firem v České republice a jedna z největších evropských automobilových značek koncernu Volkswagen.

Co nabízíme:

• Moderní zázemí
• Uplatnitelnost absolventů
• Relevantní odborná praxe
• Zahraniční výměnné studijní pobyty
• Kvalitní pedagogický sbor
• Individuální přístup ke studentům
• Propracovaný moderní studijní program
• Kvalitní a rozsáhlá výuka cizích jazyků
• Účast odborníků ŠKODA AUTO ve výuce
• Motivační programy pro nadané uchazeče

Jak zvyšujeme uplatnitelnost našich absolventů:


Nedílnou součástí bakalářského studijního programu je odborná praxe studentů prezenční formy studia. Praktikantské pobyty jsou zařazeny do 5. semestru a jsou uskutečňovány především ve firmě ŠKODA AUTO či u jejích dodavatelských firem v ČR. Mnozí posluchači navazujícího magisterského studia konají průběžné praxe a získávají tak kromě odborných znalostí i relevantní pracovní zkušenosti. Studenti s výbornou znalostí cizího jazyka mohou vyjet na pracovní stáž do zahraničí. V zahraničí absolvují studenti odbornou praxi obvykle v rámci koncernu Volkswagen nebo skupiny ŠKODA.


 

Jak dodáváme studiu mezinárodní rozměr:


Součástí obou stupňů studia je průběžná výuka alespoň dvou cizích jazyků, nejčastěji angličtiny a němčiny. Někteří studující ale volí raději ruštinu, španělštinu nebo čínštinu. Většina předmětů zejména v navazujícím magisterském studiu zahrnuje reálie světového podnikatelského prostředí. Dlouhodobé zahraniční pobyty představují jedno až dvousemestrální studia na partnerských vysokých školách a pracovní stáže v podnicích v EU s podporou programu Erasmus, dále pak v rámci mezinárodní spolupráce po celém světě. Mohou se jich účastnit studenti obou stupňů studia. Studenti bakalářského i magisterského stupně studia mají také možnost získání dvojitého diplomu (double degree) ve spolupráci s vysokou školou v rakouském Steyru. Bakalářský i navazující magisterský program je možno studovat zcela v anglickém jazyce. Škola uskutečňuje rovněž intenzivní krátkodobé projekty, letní školy a jazykové kurzy ve spolupráci se zahraničními partnery.