Akreditace

Všechny bakalářské i magisterské programy ŠKODA AUTO Vysoké školy jsou akreditovány dle platných předpisů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Akreditaci získala ŠKODA AUTO Vysoká škola pro výuku následujících oborů:
Akreditaci studijních programů a studijních oborů uděluje MŠMT zpravidla na dobu 4-8 let. Následně je akreditace na základě žádosti vysoké školy prodlužována na další období v délce 4-8 let.

Dokumenty pro MŠMT (uzamčeno, možno nahlédnout pouze pokud je k dispozici heslo)
ŠKODA AUTO Vysoká škola úspěšně prošla v roce 2014 akreditačním procesem americké asociace Accreditation Council for Business Schools and Programs a získala tak prestižní institucionální akreditaci ACBSP dle všech jejích standardů.

Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP) je přední specializovaná akreditační společnost pro podnikohospodářsky zaměřené vzdělávání, která podporuje, oceňuje a odměňuje vynikající kvalitu vzdělávání. Společnost vyzdvihuje přednosti vynikající kvality vzdělávání a zdůrazňuje studentům, že je pro ně nezbytné naučit se, jak se učit.

ACBSP akredituje programy zaměřené na podnikání a účetnictví na bakalářském, magisterském a doktorském stupni po celém světě. ACBSP získala ocenění Rady pro akreditaci vyššího vzdělávání (CHEA – Council for Higher Education Accreditation) v roce 2001 a znovu v roce 2011 a byla první akreditační společností, která nabízí specializovanou akreditaci podnikově zaměřeného studia na všech stupních. ACBSP podporuje neustálé zlepšování a oceňuje vynikající kvalitu v rámci akreditace podnikově zaměřeného vzdělávání na celém světě.

Akreditační proces trvá nejméně 18 měsíců. Pokud škola není schopná akreditační proces ukončit do pěti let, pak je z posuzování vyřazena. ŠKODA AUTO Vysoká škola byla přijata za člena ACBSP v listopadu 2012 a rozhodnutí o akreditaci bylo doručeno v listopadu 2014, proces akreditace tedy trval dva roky a patřil k historicky nejkratším. Rychlost procesu je dokladem vysokého stupně připravenosti ŠKODA AUTO Vysoké školy dodržovat nejvyšší standardy kvalitního vysokoškolského vzdělání v globálním měřítku.

Akreditace ACBSP má jednoznačně pozitivní přínos pro studenty a absolventy ŠKODA AUTO Vysoké školy, jejichž vzdělání díky ní dostává nový rozměr a otevírá jim tak cestu na další mimoevropské pracovní trhy.

„ŠKODA AUTO Vysoká škola vyznačuje fenomenální strategií, unikátními studijními programy s jasnou prostupností od bakalářského po magisterský stupeň studia, které jsou poskytovány týmem vysoce kvalifikovaných akademických pracovníků. Silné propojení s průmyslovou sférou představuje hlavní konkurenční výhodu ŠKODA AUTO Vysoké školy.“ Dr. Farah Zakery, předsedkyně akreditační komise ACBSP ŠKODA AUTO Vysoké školy.

Naši akademici v ACBSP

Doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et Ph.D.

programový ředitel MBA studia
oficiální mentor i hodnotitel ACBSP
již od roku 2010


Mgr. Lenka Stejskalová, MBA

prorektorka pro zahraniční vztahy ŠKODA
AUTO Vysoké školy, mentorka
a hodnotitelka ACBSP od roku 2015

Novinky a tiskové zprávy o ACBSP

V roce 2016 získala ŠKODA AUTO Vysoká škola akreditaci České asociace MBA škol (CAMBAS) Akreditace umožňuje ŠKODA AUTO Vysoké škole rozvíjet a vyučovat program celoživotního vzdělávání MBA.

Hlavním cílem asociace CAMBAS (Česká asociace MBA škol) je zajišťovat, udržovat a dále rozvíjet vysokou úroveň MBA studia v České republice. Založení asociace bylo akceptováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a bylo uznáno European Foundation for Management Development (EFMD) jako oficiální akreditační orgán v České republice.
Akreditační kritéria CAMBAS jsou zaměřena na úroveň výukových programů, učitelů a přijímacích zkoušek, stejně jako na učební prostředí, např. vybavení učeben, poskytování studijních materiálů a jiných učebních pomůcek. Pozornost je věnována i uplatnění absolventů MBA a jejich kariéře. Akreditace studijního programu CAMBAS je pro zájemce o studium MBA zárukou kvality při rozhodování, kterou školu si vybrat, stejně jako pro budoucí zaměstnavatele zárukou výběru kvalitních absolventů.

Více informací na: www.cambas.cz