Katedra řízení lidských zdrojů

Katedra řízení lidských zdrojů zajišťuje výuku na bakalářském i magisterském stupni studia. Je garantujícím pracovištěm bakalářského studijního oboru „Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů“, v jehož rámci pokrývá zejména výuku předmětů v oblastech personálního managementu a psychologie a sociologie pro personalisty. Na výuce participují rovněž odborníci z praxe. Na magisterském stupni studia se katedra zaměřuje na výuku předmětů z oblastí rozvoje manažerských dovedností, organizační kultury a interkulturního managementu.

doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.

Vedoucí Katedry řízení lidských zdrojů


Karel Pavlica vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity J.A. Komenského v Bratislavě, obor psychologie (PhDr.). V roce 1996 získal titul Ph.D. na Manchester Metropolitan University v oboru Management. V roce 2001 byl na Podnikohospodářské fakultě VŠE v Praze řádně habilitován (doc.) v oboru Podniková ekonomika a management. Od roku 2005 působí na Škoda Auto Vysoké škole, kde aktuálně vyučuje v navazujícím magisterském studiu předměty spojené s oblastí manažerské psychologie a sociologie – Rozvoj sociálního a manažerského potenciálu, Kultura, podnik a management, a to v českém i anglickém jazyce. Současně je od roku 2015 garantem bakalářského studijního oboru Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů. V poslední době se zabýval výzkumnými projekty zaměřenými na problematiku leadershipu a organizační kultury. Je autorem řady odborných publikací.

Specializace:
Leadership, organizační kultura, manažerská psychologie a sociologie, diagnostika manažerských kompetencí

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Rozvoj sociálního a manažerského potencíálu (Mgr.)
Kultura, podnik a management (Mgr.)

PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D.

Členka Katedra řízení lidských zdrojů

Ingrid Matoušková vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (Mgr). V roce 2005 získala titul Ph.D. na APZ v Bratislavě v oboru manažment, sociológia, psychológia, etika. V roce 2011 po rigorózním řízení na Univerzitě J. Á. Komenského získala titul PhDr. v oboru Andragogika. Absolventka řady certifikovaných kurzů z oblasti psychologie včetně soudněznalecké činnosti.
Od roku 2016 působí na Škoda Auto Vysoká škola, kde aktuálně vyučuje v bakalářském studiu předměty spojené s oblastí psychologie, andragogiky, sociologie a současně zajišťuje pro studenty psychologické poradenství.
Členka Asociace forenzních psychologů Čech, Moravy a Slezska, České asociace psychologů práce a organizace a Středočeského psychosociálního intervenčního týmu. Je zakládající členkou krizové linky, v krizové intervenci pro složky IZS působí od jejich počátků v ČR. Nositelka např. certifikátu Critical Incident Stress Management, člen mezinárodního konsorcia - Consortium for security Research Projects. Spolupracuje s praktickými složkami v ČR a SR, přes 20 let se věnuje vzdělávání vysokoškolských studentů. V rámci působení na VŠ prošla řadou manažerských funkcí. Je řešitelkou a spoluřešitelkou několika výzkumných úkolů.
Je autorkou a spoluautorkou několika publikací a řady odborných článků. Certifikovaný lektor vzdělávání dospělých.

Specializace:
Manažerská psychologie a sociologie, sociální komunikace, psychologie osobnosti a diagnostika, andragogika, psychologie práce, organizace a řízení

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Manažerská psychologie a sociologie (Bc., Ing.)
Sociální komunikace (Bc.)
Psychologie osobnosti a diagnostika (Bc.)

Ing. Jana Pechová, Ph.D.

Členka Katedry řízení lidských zdrojů

Jana Pechová vystudovala Provozně ekonomickou fakultu, obor Podnikání a administrativa (r. 1997, Bc.) na České zemědělské univerzitě v Praze. Na Technické univerzitě v Liberci, Hospodářské fakultě, studovala program Ekonomika a management (r. 1999, Ing.). Titul Ph.D. získala v roce 2010 na ČZU v Praze, fakultě Provozně ekonomické v oboru Management.
Od roku 2000 působila na různých pozicích ve společnosti ŠKODA AUTO, a.s., nejdéle na pozici specialisty útvaru Vzdělávání dospělých ve skupině Nadodborné přípravy. Od roku 2012 pracuje ve ŠKODA AUTO Vysoké školy, o.p.s. jako pedagogický pracovník na katedře Řízení lidských zdrojů. Publikovala několik monografií i odborných článků, zejména z oblasti manažerských kompetencí. V oblasti pedagogické se specializuje na obory management, personální management, sociální komunikaci a manažerskou etiku.

Specializace:
Management, personální management, sociální komunikace, etika

Výuka na ŠKODA AUTO Vysoké škole:
Základy managementu
Personální management
Rozvoj sociálního a manažerského potenciálu
Sociální komunikace
Etika personálního řízení