Knihovna

Knihovna ŠKODA AUTO Vysoké školy poskytuje své služby interním i externím uživatelům. Interními uživateli jsou učitelé, vědečtí a odborní pracovníci ŠKODA AUTO Vysoké školy, studenti všech forem studia ŠKODA AUTO Vysoké školy a zaměstnanci ŠKODA AUTO Vysoké školy, externími uživateli se rozumí veřejnost.

 

Knihovna ŠKODA AUTO Vysoké školy je vysokoškolskou knihovnou se specializovaným knihovním fondem. Svůj fond utváří s ohledem na studijní obory a pedagogicko-vědeckou činnost. Je knihovnou soustřeďující zejména odbornou literaturu z oboru ekonomie, managementu, práva a techniky. Svou činností chce přispívat především ke zvyšování vzdělanosti studentů ŠKODA AUTO Vysoké školy a ostatních uživatelů knihovny.

 

Dokumenty jsou získávány převážně nákupem, a to včetně zahraničních publikací. Součástí fondu knihovny jsou i vzácné zahraniční encyklopedie Britannica (29 svazků) a Brockhaus (24 svazků).

Pro vyhledávání informací o dokumentech je k dispozici on-line katalog. Knihovna disponuje moderní počítačovou technikou s přístupem na Internet.

 

Knihovní fond tvoří tištěné dokumenty (knihy, periodika, vysokoškolská skripta, absolventské práce, jazyková literatura), multimédia, čtečky a elektronické informační zdroje, které jsou dostupné pro studenty a zaměstnance (z počítačů v areálu Na Karmeli nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu).  

 

Databáze EMERALD OPERATIONS, LOGISTICS & QUALITY obsahuje vědecké časopisy pro řízení provozu, logistiky a kvality. Je určena pro vědecké pracovníky a odborníky v oboru.

Vstup do databáze Emerald z areálu Na Karmeli:

Vstup do databáze Emerald Operations, Logistics & Quality

Vstup do databáze Emerald odjinud (vzdálený přístup):

Vstup do databáze Emerald Operations, Logistics & Quality

 

Databáze JSTOR ARTS & SCIENCE VI je digitální archiv špičkových amerických časopisů z oblasti společenských věd.

Databáze JSTOR BUSINESS II je digitální archiv předních amerických časopisů z oblasti ekonomie, politiky, práva a psychologie.

Vstup do databáze JSTOR z areálu Na Karmeli:

Vstup do databáze JSTOR

Vstup do databáze JSTOR odjinud (vzdálený přístup):

Vstup do databáze JSTOR 

 

Databáze TAYLOR & FRANCIS BUSINESS, MANAGEMENT & ECONOMICS umožňuje přístup k informacím z vědeckých časopisů od vydavatele Taylor & Francis z oblasti účetnictví, financí, obchodu, řízení a ekonomie.

Vstup do databáze z areálu Na Karmeli:

Vstup do databáze Taylor & Francis Business, Management & Economics

Služba Taylor & Francis e-books umožňuje přístup ke kolekci 3 700 vybraných e-knih vydavatelství Taylor & Francis.

Vstup do vybraných e-knih vydavatelství Taylor & Francis

Vstup do databáze TAYLOR & FRANCIS odjinud (vzdálený přístup):

Vstup do databáze Taylor & Francis

 

Podrobné informace k databázi Taylor & Francis Business, Management & Economics

 

 

Knihovna ŠKODA AUTO Vysoké školy je členem prestižních profesních svazů a organizací (např. SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, SDRUK – Sdružení knihoven ČR).

 

Knihovna ŠKODA AUTO Vysoké školy se nachází v přízemí budovy C (bývalý klášter), v místnosti C 010

 

Provozní doba:                                                  

Pondělí, středa, čtvrtek: 7.30 - 16.30

Úterý, pátek: 7.30 - 19.00

Sobota: 8.00 - 13.00

 

Telefonický kontakt na knihovnu: 326823060

 

e-mailový kontakt:

knihovna@savs.cz

Tento web používá k poskytování funkcí a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o podmínkách používání těchto stránek najdete zde.