CZ | EN | RU

Knihovna

Knihovna ŠKODA AUTO Vysoké školy poskytuje své služby interním i externím uživatelům. Interními uživateli jsou učitelé, vědečtí a odborní pracovníci ŠKODA AUTO Vysoké školy, studenti všech forem studia ŠKODA AUTO Vysoké školy a zaměstnanci ŠKODA AUTO Vysoké školy, externími uživateli se rozumí veřejnost.

 

Knihovna ŠKODA AUTO Vysoké školy je vysokoškolskou knihovnou se specializovaným knihovním fondem. Svůj fond utváří s ohledem na studijní obory a pedagogicko-vědeckou činnost. Je knihovnou soustřeďující zejména odbornou literaturu z oboru ekonomie, managementu, práva a techniky. Svou činností chce přispívat především ke zvyšování vzdělanosti studentů ŠKODA AUTO Vysoké školy a ostatních uživatelů knihovny.

 

Knihovní fond tvoří tištěné dokumenty (knihy, periodika, vysokoškolská skripta, diplomové a absolventské práce, jazyková literatura), multimédia, čtečky a elektronické informační zdroje (např. ASPI, EMERALD OPERATIONS, LOGISTICS & QUALITY, JSTOR ARTS & SCIENCE VI, JSTOR BUSINESS II, TAYLOR & FRANCIS BUSINESS, MANAGEMENT & ECONOMICS). On-line přístup k těmto elektronickým zdrojům se uskutečňuje prostřednictvím Akademického informačního systému nebo z počítače v knihovně. Dokumenty jsou získávány převážně nákupem, a to včetně zahraničních publikací. Součástí fondu knihovny jsou i vzácné zahraniční encyklopedie Britannica (29 svazků) a Brockhaus (24 svazků).

 

Pro vyhledávání informací o dokumentech je k dispozici on-line katalog https://savs.tritius.cz/Katalog. Knihovna disponuje moderní počítačovou technikou s přístupem na Internet.

 

Knihovna ŠKODA AUTO Vysoké školy je členem prestižních profesních svazů a organizací (např. SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, SDRUK – Sdružení knihoven ČR).

 

Knihovna ŠKODA AUTO Vysoké školy se nachází v přízemí budovy C (bývalý klášter), v místnosti C 010

 

Provozní doba 1. 7. – 30. 9. 2018

Po – Pá  7.30 – 12.00  12.30 – 15.30

 

Provozní doba:                                                  

Pondělí, středa, čtvrtek: 7.30 - 16.30

Úterý, pátek: 7.30 - 19.00

Sobota: 8.00 - 13.00

 

Telefonický kontakt na knihovnu: 326823060

 

e-mailový kontakt:

knihovna@savs.cz

Tento web používá k poskytování funkcí a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o podmínkách používání těchto stránek najdete zde.