Knihovna

Knihovna ŠKODA AUTO Vysoké školy poskytuje své služby interním i externím uživatelům. Interními uživateli jsou učitelé, vědečtí a odborní pracovníci ŠKODA AUTO Vysoké školy, studenti všech forem studia ŠKODA AUTO Vysoké školy a zaměstnanci ŠKODA AUTO Vysoké školy, externími uživateli se rozumí veřejnost.

 

Knihovna ŠKODA AUTO Vysoké školy je vysokoškolskou knihovnou se specializovaným knihovním fondem. Svůj fond utváří s ohledem na studijní obory a pedagogicko-vědeckou činnost. Je knihovnou soustřeďující zejména odbornou literaturu z oboru ekonomie, managementu, práva a techniky. Svou činností chce přispívat především ke zvyšování vzdělanosti studentů ŠKODA AUTO Vysoké školy a ostatních uživatelů knihovny.

 

Knihovní fond tvoří tištěné dokumenty (knihy, periodika, vysokoškolská skripta, diplomové a absolventské práce, jazyková literatura), multimédia, čtečky a elektronické informační zdroje (např. přístup do multioborové kolekce ProQuest Central). ProQuest Central obsahuje odborné informace z oblasti obchodu, ekonomie, přírodních, společenských a humanitních věd i techniky. On-line přístup k tomuto elektronickému zdroji se uskutečňuje prostřednictvím Akademického informačního systému. Dokumenty jsou získávány převážně nákupem, a to včetně zahraničních publikací. Součástí fondu knihovny jsou i vzácné zahraniční encyklopedie Britannica (29 svazků) a Brockhaus (24 svazků).

 

Pro vyhledávání informací o dokumentech je k dispozici on-line katalog https://savs.tritius.cz/Katalog. Knihovna disponuje moderní počítačovou technikou s přístupem na Internet.

Knihovna eviduje ve svém fondu 21 734 exemplářů. Má 1752 registrovaných uživatelů, z toho 187 externích.

Knihovna ŠKODA AUTO Vysoké školy je členem prestižních profesních svazů a organizací (např. SKIP – Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, SDRUK – Sdružení knihoven ČR).

 

Knihovna ŠKODA AUTO Vysoké školy se nachází v přízemí budovy C (bývalý klášter), v místnosti C 010

 

Provozní doba:

Pondělí, středa, čtvrtek: 7.30 - 16.30

Úterý, pátek: 7.30 - 19.00

Sobota: 8.00 - 13.00

 

Telefonický kontakt na knihovnu: 326823060

 

e-mailový kontakt:

knihovna@savs.cz