Kontakty

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s
Na Karmeli 1457
293 01 Mladá Boleslav
Česká republika

info@is.savs.cz


326 823 071

 

Fakturační údaje

IČ: 29142890Č.BÚ CZK: 2108726654/2700Č.BÚ EUR: 2108726662/2700
DIČ: CZ29142890 IBAN: CZ80 2700 0000 0021 0872 6654 IBAN: CZ58 2700 0000 0021 0872 6662
SWIFT: BACXCZPP
Rektor


doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.
E-mail: Pavel.Mertlik@savs.cz
Kvestor


Ing. Jan Dušek
E-mail: Jan.Dusek@savs.cz
Prorektor pro studijní záležitosti a řízení kvality


Mgr. Petr Šulc
E-mail: Petr.Sulc@savs.cz
Prorektor pro vědu, výzkum
a rozvoj studijních programů


doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
E-mail: Stanislav.Saroch@savs.cz
Prorektorka pro zahraniční vztahy


Mgr. Lenka Stejskalová, MBA
E-mail: Lenka.Stejskalova@savs.cz
Mgr. Lucie Pekárnová


Tel.: 326 823 024
E-mail: lucie.pekarnova@savs.cz
Ing. Zuzana Hejhalová

Vedoucí studijního oddělení
Tel.: 730 803 127
E-mail: Zuzana.Hejhalova@savs.cz
Jana Šťastná


Tel.: 730 803 124
E-mail: Jana.Stastna@savs.cz
Ing. Lucie Bydžovská


Tel.: 730 803 152
E-mail: Lucie.Bydzovska3@savs.cz
Mgr. Alena Bednárová


Tel.: 730 803 125
E-mail: ext.alena.bednarova1@savs.cz
Anastasia Akinina
vedoucí zahraničního oddělení
Tel.: 326 823 003
Mobil : 730 803 147
E-mail: anastasia.akinina@savs.cz
Bc. Barbora Bukovanová
specialista studijních výměnných programů/Erasmus koordinátorka
Tel.: 326 823 003
Mobil : 730 803 164
E-mail: barbora.bukovanova@savs.cz
Mgr. Martina Vulcová


Tel.: 730 803 112
E-mail: martina.vulcova@savs.cz
Mgr. Kateřina Kučerová


Tel.: 730 803 111
E-mail: katerina.kucerova@savs.cz
Ing. Lenka Rutterlová


Tel.: 730 803 122
E-mail: Lenka.Rutterlova@savs.cz
Ing. Alena Halířová


vedoucí knihovny
E-mail: Alena.Halirova@savs.cz
Mgr. Renata Hloušková



E-mail: Renata.Hlouskova@savs.cz
Zuzana Preňková



E-mail: Zuzana.Prenkova@savs.cz