SCIO

www.scio.cz, s.r.o.

Naše poslání: Moderní vzdělávání nejen ve škole! Pomáháme vzdělávání dětí…

 

Chceme, aby svět byl lepší. Naše role v tom je zlepšit situaci v oblasti vzdělávání a rozvoje dětí. Chceme na to jít tak, že se budeme snažit ve významné části společnosti měnit pochopení cílů, obsahu, forem, průběhu a nástrojů vzdělávání dětí a napomáhat žádoucím změnám tak, aby děti a mladí lidé byli dobře (lépe) připraveni prožít dobrý a spokojený život v druhé polovině 21. století.

Scio chce být proto vnímáno jako nezávislá autorita, iniciátor a nositel změn v oblasti vzdělávání a rozvoje dětí.

Scio chce být tím, kdo na problémy upozorňuje a kdo utváří (rozvíjí) názory ostatních, současně ovšem nabízí i řešení.

Jak to začalo

 

Společnost Scio vznikla v roce 1996. Na začátku byl nápad Ondřeje Šteffla, inspirovaný zkušenostmi z USA: začít vytvářet profesionální testy pro přijímací zkoušky. Společnost začala jako start up o dvou lidech a i přes dost konzervativní přístup a nedůvěru českých škol se pomalu dostávalo do jejich povědomí, že educational measurement (měření výsledků vzdělávání) je svébytný obor se svými profesními standardy, metodikami a technologiemi. Ke středním školám, které začaly využívat testů v přijímacím řízení, se postupně začaly přidávat i vysoké a během dekády se staly „scio testy" natolik silným fenoménem, že se to odrazilo i v běžném jazyce.
V současnosti spolupracuje Scio s českými školami prostřednictvím několika desítek projektů, výsledky analýz slouží v drtivé většině ke zkvalitňování výuky. Postupně se ovšem škála služeb a produktů rozšiřuje do zcela nových dimenzí (viz Vzdělávání pro život: paralelní vzdělávání).

 

Inovace v prvé řadě, protože změna je trvalý stav

 

První inovace, kterou Scio přineslo do českého vzdělávání, byl test obecných studijních předpokladů, který znamenal nový rozměr posuzování vzdělávacích výsledků nejen podle toho, co se děti naučily ve škole, ale i podle předpokladů, které ke vzdělávání mají. Schopnost inovovat ve vzdělávání, oproti jiným oborům lidské činnosti, prokazatelně chybí, a vzdělávání se spíše jen přizpůsobuje trendům, které jinde už dávno hrají hlavní roli. Vidíme potřebu změny, ačkoliv jakákoliv změna je, kvůli hluboce zakořeněným představám o vzdělávání, pro mnohé kupodivu nesnadno přijatelná. Zatím. V misi máme uvedeno, že změna je trvalý stav, a za tím si stojíme.

 

Vzdělávání pro život: paralelní vzdělávání

 

Vzdělávání, zejména to povinné, přestává naplňovat očekávání, aniž by si to plně uvědomovali zejména ti, kdo za něj, v zájmu vlastních dětí, odpovídají. Nejsou to ani školy, ani stát, jsou to rodiče. Vytrvale upozorňujeme, že vzdělávání se zdaleka neodehrává pouze ve školách, že se naopak stále více toho důležitého učíme mimo školy a bez jejich přičinění. Celý život. Škola má stále své nenahraditelné místo v životě dětí, ale vzdělávání zdaleka nepokrývá. Chceme rodičům ukázat, jak důležité je právě to vzdělávání, které probíhá mimo školu, a nabízet konkrétní řešení. Scio nejsou jen testy. Scio je paralelní vzdělávání.

 

Co jsme spáchali a co by vás mohlo zajímat

Portál JakouHru.cz, to jsou recenze vzdělávacího potenciálu a rizik videoher. Je volně přístupný a otevřený diskusi rodičů.

Portál Jdemedoskoly.cz, to jsou dobré rady a pomoc pro rodiče, jejichž děti se chystají do první třídy, anebo už jsou na prvním stupni ZŠ. Jak vybírat školu, jaké mimoškolní aktivity, rady odborníků a mnohé další.

Scio na Facebooku: chcete se dozvědět zajímavosti ze světa vzdělávání? Chcete o tom diskutovat? Jste vítáni.

Blog ředitele Scio Ondřeje Šteffla: vize podané tak, že k nim budete muset zaujmout postoj.

Scioškola: základní škola, která děti připraví na život v měnícím se světě.

Tento web používá k poskytování funkcí a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o podmínkách používání těchto stránek najdete zde.