Uplatnění absolventů

     
V letech 2005 až 2011 opustilo ŠKODA AUTO Vysokou školu celkem 507 absolventů bakalářského stupně studia. Od roku 2008, kdy promovali první absolventi s titulem Ing., do roku 2011 opustilo ŠAVŠ celkem 129 absolventů navazujícího magisterského stupně studia. O jejich uplatnění v praxi svědčí následující údaje.

Bakalářský studijní program


V bakalářském studijním programu má ŠAVŠ 360 absolventů v prezenční formě studia  a 147 absolventů v kombinované formě studia.

 Uplatnění absolventů prezenční formy bakalářského studia (pdf 150 kB)   
 Uplatnění absolventů kombinované formy bakalářského studia (pdf 139 kB) 
 Profil absolventa Bc. (pdf 36 kB) 

 

 

Navazující magisterské studium

 
V navazujícím magisterském programu má ŠAVŠ 71 absolventů v prezenční formě studia a 58 absolventů v kombinované formě studia.