Pohledem studentů

​Během své praxe jsem byla zodpovědná za veškerou dokumentaci spojenou s prodejem a za objednávky vozů z německého výrobního závodu na základě objednávky od dealera z tzv. Porsche Center.
Možnost strávit několik měsíců jako praktikant v SVW pro mě byla, je a bude nádherným zážitkem, životní zkušeností a neocenitelnou možností získat rozhled světového formátu při práci v mezinárodním týmu.
​Když jsem se rozhodovala, kam bych chtěla na povinnou praxi v pátém semestru, bylo mi jasné, že nechci zůstat v ČR.
Jeden z mnoha benefitů, který přináší program ERASMUS, je internacionalizace studijního prostředí. Máme proto možnost se dnes a denně setkávat s mnoha kulturami, vzájemně se poznávat, objevovat a učit se od sebe. A jak se na svůj pobyt dívá Felix Böttner, který u nás studoval v zimním semestru 2013/2014? Posuďte sami…
Využil jsem své dosavadní znalosti, získal jsem bohatší přehled o podnikání v oblasti informačních technologií, dokázal jsem spojit teorii ze základů managementu a projektového řízení s praxí a získat tak cenné dovednosti.
​Student 1. ročníku magisterského studia Vít Pečínka se s námi podělil o své zkušenosti ze svého studijního pobytu ve Finsku.
Když přišla nabídka na pětiměsíční praxi u ŠKODA AUTO Deutschland GmbH, neváhal jsem a nabídku ihned přijal.
​V rámci pobytu jsem si uvědomil, že jsme si stále s Rakušany v mnoha ohledech mentalitou i názory podobní.
​Dostat se na praxi v zahraničí pro mě bylo velkou motivací již od samotného začátku studia.
​Jeden z našich studentů Denys Sliusarenko strávil 6 měsíců na pracovní stáži v Bentley. V následujích řádcích popisuje své zážitky.

RSS