Bakalářský studijní program v ČJ – přijímací řízení pro AR 2019/2020

Studium v bakalářském programu se zahajuje zpravidla jednou ročně.

Elektronické přihlášky do studia od zimního semestru akademického roku 2019/2020, který začíná v září 2018, budou spuštěny od 01.12.2018.

 

Od zimního semestru 2017/2018 máte nově možnost studovat v prezenční formě bakalářský obor Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů v Praze, od zimního semestru 2018/2019 doplněno v Praze o prezenční formu oboru Podniková ekonomika a finanční management.

 

Od ledna 2019 budou studenti přijímani místo do oborů do specializací.  

Termíny - Přijímací řízení do studia pro AR 2019/2020

 

 Kolo

Podání přihláškyTermín zápisu
Řádný termín (1. kolo) do 30.4.2019
13.6.2019 nebo 15.8.2019
Náhradní termín (2. kolo) do 4.8.2019
15.8.2019 nebo 5.9.2019
Náhradní termín (3. kolo) do 28.8.2019
5.9.2019 nebo 19.9.2019
Náhradní termín (4. kolo) do 15.9.2019
19.9.2019

 

Termíny zápisu pro studenty s místem studia Praha:

 

 KoloPodání přihláškyTermín zápisu
Řádný termín (1. kolo) do 30.4.2019
21.6.2019 nebo 19.8.2019
(Praha)
Náhradní termín (2. kolo) do 4.8.2019

19.8.2019 ebo 9.9.2019

(Praha)

Náhradní termín (3. kolo) do 28.8.2019

9.9.2019

(Praha)

Náhradní termín (4. kolo) do 15.9.2019
19.9.2019 (Mladá Boleslav!)

 

 

Důležité upozornění: 

Přihlášky jsou k termínům zápisů přiřazovány dle data doručení (pokud uchazeč neuvede jinak).
E-přihlášky, které nebudou k datu uzávěrky kola kompletní, budou převedeny do dalšího kola.


E-přihlášky, které nebudou kompletní ani k datu 19.9.2019 , budou odmítnuty.

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Ekonomika a management je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Podmínky přijetí ke studiu detailně upravuje interní předpis Rozhodnutí rektora k přijímacímu řízení, které naleznete Zde.

 

Uchazeči do bakalářského studijního programu jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek. Přijímací zkoušky se nekonají.

 

Uchazeč se stává studentem školy dnem zápisu do studia.

 

ŠKODA AUTO Vysoká škola si vyhrazuje právo ukončit přijímací řízení, pokud počet přijatých uchazečů dosáhne kapacity studijního programu.

 

ŠKODA AUTO Vysoká škola si vyhrazuje právo přijmout ke studiu se zahájením od letního semestru akademického roku 2018/2019 uchazeče, kterří nepodají přihlášku ke studiu ve výše uvedených termínech přijímacího řízení pro zimní semestr akademického roku 2018/2019 a absolvovali shodný nebo jiný studijní program nebo jeho část na vysoké škole v ČR nebo v zahraničí.

 

Rozhodnutí o přijetí ke studiu, pozvánka k zápisu

O přijetí ke studiu ve studijním programu rozhoduje rektor vysoké školy. Rozhodnutí o přijetí ke studiu se vyhotovuje písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. Pozvánku k zápisu do studia obdrží uchazeč spolu s rozhodnutím o přijetí, nebo později samostatně.

 

 

Informace k podání přihlášky

UCHAZEČI, KTEŘÍ ZÍSKALI STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
 
 Vyplňte elektronickou přihlášku a zkompletujte všechny její sekce.
 
 Na adresu školy (vizte níže) zašlete úředně vidimovanou kopii maturitního vysvědčení. Pokud v termínu podání přihlášky maturitní vysvědčení ještě nemáte k dispozici (maturitní zkouška ještě neproběhla, byla neúspěšná apod.), doručte jej na studijní oddělení ŠKODA AUTO Vysoké školy co nejdříve po jeho obdržení.

 Uhraďte zvýhodněný administrativní poplatek za přijímací řízení ve výši 350,- Kč (číslo účtu a variabilní symbol získáte v průběhu vyplňování e-přihlášky). Potvrzení o zaplacení není třeba zasílat, platba je obvykle zpracována automaticky do 1 týdne od data zaplacení.
 
V aplikaci e-přihlášky získáte přístupové údaje, díky kterým budete moci s Vaší přihláškou až do uzávěrky pracovat a sledovat její vývoj. E-přihláška bude považována za kompletní a přijatou teprve po splnění všech náležitostí včetně ověření zaplacení administrativního poplatku. Je proto v zájmu uchazeče tuto skutečnost zkontrolovat. V případě nejasností nás kontaktujte na e-mailu ePrihlaska-SAVS@is.savs.cz.
 
 
UCHAZEČI, KTEŘÍ ZÍSKALI STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ V ZAHRANIČÍ
 
 Pokud se na Vás jako uchazeče o studium vztahuje vízová povinnost, doporučujeme Vám podat elektronickou přihlášku a předložit maturitní vysvědčení již v řádném termínu (1. kolo) přijímacího řízení, aby mohl být proces získání víza započat co nejdříve.

 Vyplňte elektronickou přihlášku a zkompletujte všechny její sekce.

 Na adresu školy (vizte níže) zašlete úředně vidimovanou kopii maturitního vysvědčení včetně dodatku k vysvědčení spolu s úředním překladem obou dokumentů do českého jazyka. Pokud v termínu podání přihlášky maturitní vysvědčení ještě nemáte k dispozici (maturitní zkouška ještě neproběhla, byla neúspěšná apod.), doručte jej na studijní oddělení ŠKODA AUTO Vysoké školy co nejdříve po jeho obdržení.

 Uhraďte zvýhodněný administrativní poplatek za přijímací řízení ve výši 350,- Kč (číslo účtu a variabilní symbol získáte v průběhu vyplňování e-přihlášky). Potvrzení o zaplacení není třeba zasílat, platba je obvykle zpracována automaticky do 1 týdne od data zaplacení.
 
V aplikaci e-přihlášky získáte přístupové údaje, díky kterým budete moci s Vaší přihláškou až do uzávěrky pracovat a sledovat její vývoj. E-přihláška bude považována za kompletní a přijatou teprve po splnění všech náležitostí včetně ověření zaplacení administrativního poplatku. Je proto v zájmu uchazeče tuto skutečnost zkontrolovat. V případě nejasností nás kontaktujte na e-mailu ePrihlaska-SAVS@is.savs.cz

 Každý student, který získal středoškolské vzdělání v zahraničí a zamýšlí pokračovat ve studiu v České republice (včetně na ŠKODA AUTO Vysoké škole), musí podstoupit tzv. proces "Uznání zahraničního vzdělání" (nostrifikaci).  Podrobné informace naleznete v dokumentu  Informace pro zahraniční uchazeče a uchazeče, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí
 
 Uchazeči o studium si v průběhu přijímacího řízení mohou objednat doplňkové služby jako jsou: rezervace ubytování a vystavení potvrzení o ubytování, odeslání dokumentů o přijetí ke studiu prostřednictvím expresní mezinárodní kurýrní služby či asistence při uznávání předchozího vzdělání (tzv. nostrifikaci). Více informací naleznete v naší nabídce.

 Uchazeči o studium, kteří se hlásí přes agentury, musí zaplatit administrativní poplatek a školné přímo na bankovní účet ŠKODA AUTO Vysoké školy. Agentury nejsou oprávněny vybírat tyto poplatky.
 

 Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání vysoká škola nevyžaduje.

 
 

KONTAKT PRO ZASÍLÁNÍ DOKUMENTŮ:
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. - Studijní oddělení
Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav 293 01, Česká republika
Email: ePrihlaska-SAVS@is.savs.cz
Tel.: +420 326 823 040


 
UPOZORNĚNÍ: Pokud nemůžete podat elektronickou přihlášku, je možné zaslat papírovou přihlášku na adresu školy. Administrativní poplatek za přijímací řízení je ve výši 500 Kč (Číslo účtu: 2108726654/2700, IBAN: CZ80 2700 0000 0021 0872 6654 , UniCredit Bank, variabilní symbol 7611), a to nejpozději do dne uzávěrky přihlášek ke studiu. Do poznámky uveďte vaše Jméno, Příjmení a datum narození. Potvrzení o zaplacení administrativního poplatku přiložte k přihlášce.
 
 
Tento web používá k poskytování funkcí a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o podmínkách používání těchto stránek najdete zde.