Navazující magisterský program v ČJ

Navazující magisterský studijní program v ČJ - přijímací řízení pro LS 2018/2019 a ZS 2019/2020

  Studium v magisterském programu se zahajuje dvakrát ročně.

Elektronické přihlášky do studia od letního semestru akademického roku 2018/2019 (počátek studia únor 2019) lze podávat v období od    24.09.2018 do 31.1.2019. Elektronické přihlášky do studia od zimního semestru akademického roku 2019/2020, který začíná v září 2019, budou spuštěny od 01.12.2018.

Od zimního semestru 2016/2017 máte nově možnost studovat v prezenční formě magisterský obor Podniková ekonomika a

     management provozu v PRAZE.

     

     Od zimního semestru 2017/2018 máte nově možnost studovat v prezenční formě magisterské obory Globální podnikání a finanční řízení podniku a Globální podnikání a právo v PRAZE. Od zimního semestru 2018/2019 přibývá obor Globální podnikání a marketing v prezenční formě.


 

Od ledna 2019 budou studenti přijímani místo do oborů do specializací.   

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ:

 

 Podmínkou přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Ekonomika a management  je úspěšné absolvování ekonomicky nebo technicky (v případě uchazečů o studium oboru Podniková ekonomika a management provozu) nebo příbuzně  zaměřeného studijního programu na ŠKODA AUTO Vysoké škole nebo jiné vysoké škole. 

Podmínky přijetí ke studiu detailně upravuje interní předpis Rozhodnutí rektora k přijímacímu řízení, které naleznete Zde.

Uchazeči do magisterského studijního programu jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Termíny pro zahájení studia v zimním semestru 2019/2020

 

 KoloPodání přihláškyTermín zápisu
Řádný termín (1. kolo)do 30.4.2019
20.6.2019 nebo 16.8.2019
Náhradní termín (2. kolo)do 4.8.2019
16.8.2019 nebo 6.9.2019
Náhradní termín (3. kolo)do 28.8.2019
6.9.2019 nebo 19.9.2019
Náhradní termín (4. kolo)do 15.9.2019
19.9.2019

 

Termíny zápisu pro studenty s místem studia Praha:

KoloPodání přihláškyTermín zápisu
Řádný termín (1. kolo)do 30.4.2019

21.6.2019 nebo 19.8.2019

(Praha)

Náhradní termín (2. kolo)do 4.8.2019

19.8.2019 nebo 9.9.2019

(Praha)

Náhradní termín (3. kolo)do 28.8.2019

9.9.2019 

(Praha)

Náhradní termín (4. kolo)do 15.9.2019
19.9.2019 (Mladá Boleslav!)


 

 

Uchazeči budou o přijetí ke studiu informováni po uzavírce přihlášek.

  

Důležité upozornění: 

Přihlášky jsou k termínům zápisů přiřazovány dle data doručení (pokud uchazeč neuvede jinak).
E-přihlášky, které nebudou k datu uzávěrky kola kompletní, budou převedeny do dalšího kola.
E-přihlášky, které nebudou kompletní ani k datu 19.9.2019, budou odmítnuty.

 

Uchazeč se stává studentem školy dnem zápisu do studia. O přijetí ke studiu rozhoduje rektor vysoké školy. Rozhodnutí o přijetí ke studiu se vyhotovuje písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. Pozvánku k zápisu do studia obdrží uchazeč spolu s rozhodnutím o přijetí, nebo později samostatně. 

 

 

Termín pro zahájení studia v letním semestru 2018/2019:

 KoloPodání přihláškyTermín zápisu
Řádný termín

od 24.09.2018 do 31.1.2019

22.2.2019

 

Informace k podání přihlášky

Ke studiu na ŠKODA AUTO Vysoké škole je možné se přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky.

 

Za přijímací řízení do magisterského studijního programu se administrativní poplatek nehradí.

  

Elektronická přihláška

Spusťte aplikaci pro e-přihlášky a zde vyplňte požadované údaje a zkompletujte všechny její sekce.


Na adresu školy (vizte níže) zašlete úředně vidimovanou kopii diplomu dokládající absolvování bakalářského studijního programu. Pokud v termínu podání přihlášky diplom ještě nemáte k dispozici (vysoká škola jej ještě nevystavila apod.), přihlášku zašlete bez tohoto dokladu. Jakmile diplom později obdržíte, doručte jej co nejdříve na studijní oddělení ŠAVŠ.

V aplikaci e-přihlášky získáte přístupové údaje, díky kterým budete moci s Vaší přihláškou až do uzávěrky pracovat a sledovat její vývoj. E-přihláška bude považována za kompletní a přijatou teprve po splnění všech náležitostí. Je proto v zájmu uchazeče tuto skutečnost zkontrolovat. V případě nejasností nás kontaktujte na e-mailu ePrihlaska-SAVS@is.savs.cz.
 
Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání vysoká škola nevyžaduje.  
 
UPOZORNĚNÍ: Pokud nemůžete podat elektronickou přihlášku, je možné zaslat papírovou přihlášku (formulář SEVT 491450) na adresu školy (vizte níže). V tomto případě prosím uveďte do kolonky Fakulta požadované místo studia (Mladá Boleslav/Praha) a do kolonky Příjmení za své příjmení uveďte prosím e-mailovou adresu.
 
 

Doplňující informace pro zahraniční uchazeče a uchazeče, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí

Pokud se na Vás jako uchazeče o studium vztahuje vízová povinnost, doporučujeme Vám podat elektronickou přihlášku již v řádném termínu (1. kolo) přijímacího řízení, aby mohl být proces získání víza započat co nejdříve. 

 

Na adresu školy (vizte níže) zašlete úředně vidimovanou kopii diplomu včetně dodatku k diplomu dokládající absolvování bakalářského studijního programu spolu s úředním překladem obou dokumentů do českého jazyka. Pokud v termínu podání přihlášky diplom ještě nemáte k dispozici (vysoká škola jej ještě nevystavila apod.), přihlášku zašlete bez tohoto dokladu. Jakmile diplom později obdržíte, doručte jej na studijní oddělení ŠKODA AUTO Vysoké školy co nejdříve po jeho obdržení.
 

Každý student, který získal bakalářské vzdělání v zahraničí a zamýšlí pokračovat ve studiu v České republice (včetně na ŠKODA AUTO Vysoké škole), musí podstoupit tzv. proces "Uznání zahraničního vzdělání". Uchazeči hlásící se do magisterských programů musí předložit Osvědčení o uznání vysokoškolského (bakalářského) vzdělání.  Podrobné informace naleznete v dokumentu Informace pro zahraniční uchazeče a uchazeče, kteří získali předchozí vzdělání v zahraničí (pdf 78 kB).

 

 

Uchazeči o studium si v průběhu přijímacího řízení mohou objednat doplňkové služby jako jsou: rezervace ubytování a vystavení potvrzení o ubytování, odeslání dokumentů o přijetí ke studiu prostřednictvím expresní mezinárodní kurýrní služby či asistence při uznávání předchozího vzdělání (tzv. nostrifikaci). Více informací naleznete v naší nabídce.

 

 
 
 
KONTAKT PRO ZASÍLÁNÍ DOKUMENTŮ:
ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. - Studijní oddělení
Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav 293 01, Česká republika
Email: ePrihlaska-SAVS@is.savs.cz
Tel.: +420 326 823 040
Tento web používá k poskytování funkcí a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o podmínkách používání těchto stránek najdete zde.