Český jazyk a kultura pro cizince

Kurz Český jazyk a kultura pro cizince připravuje studenty ke studiu na vysokých školách v České republice.

 

Výuka českého jazyko zároveň zahrnuje výuku společenských věd a interkulturní témata. Součástí kurzu je výuka angličtiny a intenzivní kurz matematiky v presemestrálním období následujícího akademického roku.

 

Studentům bude nad rámec kurzu nabídnuta možnost studia odborných předmětů.


Účastníci: zahraniční studenti, kteří se připravují na vysokoškolské studium v České republice
Délka kurzu: 1 akademický rok (2 semestry)
Cena: 5, 000 EUR
Jazyk výuky: angličtina
Celková výuka českého jazyka: 480 lekcí za rok

Celková výuka angličtiny: 90 lekcí za rok

Celková výuka matematiky: 30 lekcí za rok

Celková výuka odborných předmětů: minimálně 40 lekcí za rok, v závislosti na preferencích studenta


Vstupní úroveň: začátečník
Konečná úroveň: samostatný uživatel, nejméně úroveň B2 z CEFR


Po absolvování kurzu budou studenti rozumět psané a mluvené češtině. Budou schopni používat jazyk v každodenních situacích a budou se orientovat v základním vědeckém názvosloví. K jazykovým schopnostem a vědomostem, budou navíc studenti znát důležité informace a fakta o české historii, kultuře i současných událostech.


Výuka anglického jazyka je zaměřena na opakovaní a prohlubování vědomostí a dovedností ze střední školy a jejich celkový jazykový rozvoj.

 

Výuka matematiky zahrnuje základní terminologii, teorii a praktické využití zaměřené na opakování znalostí ze střední školy.

 

Nabídka odborných předmětů vychází ze studijních plánů vysoké školy. Pokud studující předmět úspěšně absolvuje, může při zápisu do studia na ŠKODA AUTO Vysoké škole požádat o jeho uznání ve studijním programu.

 

 

Termíny pro podání přihlášky

Přijímací řízení do 30. dubna 2018.

Dokumenty potřebné pro přijetí ke studiu:

 

přihláška,
 kopie maturitního vysvědčení včetně úředního překladu do anglického nebo českého jazyka,
kopie OP/cestovního dokladu,
 certifikát prokazující znalost anglického jazyka na úrovni B1 dle CEFR,
 telefonní číslo a časové možnosti pro případné telefonní interview,
 administrativní poplatek 100 EUR.

 

Znalost anglického jazyka musí být prokázána jedním z mezinárodně uznávaných certifikátů např.:

 PET;
 IELTS 4.5; 
 BULATS 40;
 BEC Preliminary;
 TOEIC 550;
 TOEFL iBT 57.

 
 
Dokumenty pro přijetí musí být zaslány v elektronické podobě. Přihlášku je nutné vyplnit elektronicky,  podepsat a zaslat na níže uvedený email.

V případě, že v době podání přihlášky student ještě neměl ukončené středoškolské vzdělání, musí být maturitní vysvědčení předloženo nejpozději před oficiálním zahájením kurzu.

Uchazeči o studiu, kteří se hlásí přes agentury, musí zaplatit administrativní poplatek a školné přímo na bankovní účet ŠKODA AUTO Vysoké školy. Agentury nejsou oprávněny vybírat tyto poplatky. Seznam agentur, se kterými naše vysoká škola spolupracuje, naleznete v následujícím přehledu.
 
 
Číslo účtu v EUR:
Číslo účtu: 2108726662/2700
IBAN: DE6CZ58 2700 0000 0021 0872 6662
SWIFT BACXCZPP
Detaily k platbě: Vaše jméno, příjmení a admin fee nebo Studium SAVS, v případě platby školného

Kontakt pro zasílání dokumentů:
Mgr. Lenka Stejskalová, MBA
prorektorka pro zahraniční vztahy
lenka.stejskalova@savs.cz

Tento web používá k poskytování funkcí a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o podmínkách používání těchto stránek najdete zde.