Výuka v Praze

Základní informace o výuce v Praze

Od akademického roku 2016/2017 se můžete do studia na naší škole zapsat také na naší pražské pobočce – v budově Unicorn College, V Kapslovně, v Praze 3.


Přihlásit se můžete do prezenční formy studia navazujícího magisterského oboru Podniková ekonomika a management provozu

Navazující magisterský studijní obor Podniková ekonomika a management provozu má širší studijní zaměření v rámci projektového řízení, projektování dodavatelských a provozních řetězců na základě filozofie The Total Supply Chain výrobního managementu a s ním souvisejícího managementu integrace nákupu, výroby a odbytu. Studenti získávají hlubší znalosti v oblasti optimalizace a simulace výrobně - technologických systémů, progresivních metod přípravy a řízení výroby včetně důsledné aplikace počítačové a komunikační podpory. 

Studenti oboru v Praze si mohou v rámci bloku povinně volitelných předmětů zvolit předměty specificky zaměřené na oblast informačních technologií a po absolvování studia tak k diplomu získat ještě speciální certifikát IT specialista.  

Navazující magisterské studium ŠKODA AUTO Vysoké školy vyučované v prostorách Unicorn College je první vlaštovkou z mnoha bodů plánované spolupráce mezi oběma institucemi. Smlouva o spolupráci mezi školami uzavřena 16. července 2015. Podpisem ji stvrdil člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO a zároveň člen Správní rady ŠKODA AUTO Vysoké školy Bohdan Wojnar a majitel společnosti Unicorn Vladimír Kovář. 

Unicorn College poskytuje kvalitní vzdělání od roku 2007. Je součástí skupiny Unicorn a využívá její bohaté zkušenosti s vývojem a provozem informačních systémů. Tato úzká spolupráce dovoluje sledovat nejnovější trendy a rozvíjet moderní řešení v oblasti ICT. Velký důraz je kladen na využití vědomostí v praxi.

Více informací o Unicorn College najdete na: www.unicorncollege.cz

V Praze dále otevíráme navazující magisterské obory:

Globální podnikání a právo

Globální podnikání a finanční řízení podniku

 

a bakalářský obor Podniková eknomika a řízení lidských zdrojů.

 

Studium v Praze

Výuka navazujících magisterských oborů se uskuteční v moderních prostorách Unicorn College v Praze na Žižkově. Lokalita je snadno dostupná prostřednictvím městské hromadné dopravy. Učebny jsou moderní a plně vybavené pro streamování videa a pořádání videokonferencí.

Hlavní budova Unicorn College se nachází v bezprostřední blízkosti parku Parukářka, V Kapslovně 2767/2, Praha 3.

Dostanete se sem například prostřednictvím metra A, kterým dojedete na stanici Flora. Odtud je to již jen 7 minut tramvají (10,11,16) na zastávku Biskupcova.
Další variantou je cesta autobusem 136 z Flory na zastávku Černínova.
Pokud máte nejblíž metro B, stačí dojet na Florenc, odkud je to autobusem 133 nebo 207 jen 6 minut k zastávce Černínova anebo na Palmovku, odkud vás tramvaje 10 a 16 dopraví na Biskupcovu během pěti minut.

Volitelný předmět Odborná praxe v navazujícím magisterském studiu!

Praxe v délce tří měsíců, během letního období mezi výukovou částí letního a zimního semestru, zvýší šanci na Vaše uplatnění na trhu práce! Obornou praxi je možné vykonávat nejenom ve ŠKODA AUTO či u jiných partnerských podniků školy v České republice, ale také u našich zahraničních partnerů a podporou programu Erasmus +. Vyberte si jednu z více než 35 partnerských univerzit nebo některou ze společností koncernu Volkswagen!

Proč studovat magistra právě u nás?

ŠAVŠ
ŠAVŠ
ŠAVŠ
ŠAVŠ
ŠAVŠ
ŠAVŠ
K benefitům studia patří také téměř stoprocentní šance vyjet na zahraniční mobilitu a to nejenom v rámci programu Erasmus +. ŠKODA AUTO Vysoká škola stále intenzivně pracuje na rozšíření sítě partnerských univerzit i podniků. Připravuje rovněž nové smlouvy o Double Degree programech, které by mohly zpříjemnit získání paralelních titulů z ČR a zahraničí.
Atraktivní zámořské studijní a praktikantské příležitosti, sponzorované ŠKODA AUTO Vysokou školou (prestižní program Globall Village na americké Lehigh University, studium na čínské Tongji University aj.), nabízíme přednostně studentům navazujícího magisterského studijního programu.
Pro absolventy, kteří ukončili bakalářské studium se studijním průměrem do 3,0, máme speciální stipendium ve výši 4000,- kč/semestr na navazující magisterské studium uskutečněné na ŠKODA AUTO Vysoké škole!
Společnost ŠKODA AUTO i další podnikoví partneři nabízejí soustavně končícím studentům našeho magisterského studia i našim čerstvým absolventům s inženýrským diplomem vysoce atraktivní pracovní pozice. Z nabídky si můžete vybírat třeba i vy!
S rozšiřující se nabídkou pracovních pozic pro studenty navazujícího magisterského studia zůstane samozřejmě zachována také možnost změnit formu studia z prezenční na kombinovanou nebo obráceně tak, abyste mohli pracovní nabídku akceptovat v rozsahu plného úvazku.
Po splnění uceleného okruhu shodně tematicky zaměřených volitelných předmětů získáte speciální certifikát. V Praze můžete získat certifikát ICT specialista!
Galerie 10
Galerie 1
Galerie 2
Galerie 3
Galerie 4
Galerie 5
Galerie 6
Galerie 7
Galerie 8
Galerie 9