CZ | EN | RU

6208R163 / Podniková ekonomika a finanční management
Bakalářský studijní obor Podniková ekonomika a finanční management je zaměřen na oblast podnikových financí, finančního řízení a vazeb výrobních podniků a finančního sektoru. Vychází z poznatků mikroekonomie a makroekonomie, matematiky, statistiky, informatiky, účetnictví, práva, daňového systému a ekonomického a finančního řízení. Profilující výuka je orientována na oblast finančního plánování a operativního finančního řízení průmyslového podniku. To vše na bázi aplikace moderních metod a nástrojů finančního řízení a manažerského rozhodování. Zvláštní důraz je kladen na uplatnění simulací reálných rozhodovacích úloh. Respektovány jsou rovněž marketingové, personální a psychologicko-sociální aspekty řízení.

Výuka je založena na propojování teoretických a praktických dovedností. Vyučující ve svých předmětech často využívají případových studií či interaktivních manažerských her tak, aby student detailně porozuměl dané problematice. Praktické manažerské dovednosti student získává nejenom na povinné semestrální praxi u tuzemských nebo zahraničních firem, které jsou angažované v mezinárodním obchodu, ale také díky výuce, v rámci které se pravidelně setkává s odborníky z praxe.

Do pátého semestru studia je k zvýšení uplatnitelnosti absolventů zařazena povinná praxe studentů. Pro povinné praxe si studenti nejčastěji volí společnost ŠKODA AUTO, jiné partnerské společnosti ŠKODA AUTO Vysoké školy či zahraniční podniky, především v rámci koncernu Volkswagen, do kterých vyjíždí za podpory programu Erasmus +.

Studenti mohou v rámci programu Erasmus strávit také semestr či dva na některé z více než třiceti partnerských univerzit školy. ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí rovněž velmi zajímavé projekty mimo Erasmus a je tak možné si pro svou zahraniční zkušenost zvolit i destinace jako Čína, Indie, Jižní Korea či USA.

Absolventi oboru si mohou své znalosti a dovednosti dále prohloubit v rámci navazujícího magisterského oboru Globální podnikání a finanční řízení podniku. Vzhledem k rozšířenému a komplexnímu společnému základu všech bakalářských oborů je student připraven ke studiu také ostatních magisterských oborů, které škola nabízí.

Obor Podniková ekonomika a finanční management je určen studentům, kteří mají analytické myšlení a rádi by pronikli do tajů podnikových financí.Studijní plán

Kompletní informace k přijímacímu řízení a podmínky nutné pro přijetí naleznete ZDE.

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru Podniková ekonomika a finanční management je vybaven ekonomicko-manažerskými znalostmi a dovednostmi z oblasti finančního řízení podniku, s akcentem na výrobní podniky.

Absolvent oboru disponuje znalostmi a dovednostmi v oblasti teoretických i aplikovaných věd jako jsou teoretická ekonomie, účetnictví a finanční řízení, hospodářské právo, zdanění, marketing, management, teorie statistiky a ekonomická statistika, ale i uživatelskou znalostí ICT a dvou světových jazyků. Zároveň disponuje rozsáhlými sociálními kompetencemi, týkajícími se především komunikačních a prezentačních dovedností, i schopnosti týmové práce.

Je vybaven vhodnou kombinací technických a ekonomických znalostí a je schopen jejich praktického uplatnění, což ho odlišuje od absolventů jiných vysokých škol s podobným zaměřením.
ŠAVŠ
ŠAVŠ
ŠAVŠ
ŠAVŠ
ŠAVŠ
ŠAVŠ

Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů oboru Podniková ekonomika a finanční management na trhu práce je přepokládáno především na místech specialistů, koordinátorů a vedoucích pracovníků nejen ve společnosti ŠKODA AUTO a.s., koncernu Volkswagen a sítě dodavatelů, ale i v podnikové praxi napříč celým hospodářstvím.

Absolventi pracují na pozicích, jako jsou:

specialista controllingu; specialista finančního řízení; specialista auditu; specialista strategického plánování; specialista prodeje; specialista nákupu; specialisté v bankách či pojišťovnách či člen útvaru zaměřeného na odhalování korupce a finanční kriminality.
Tento web používá k poskytování funkcí a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o podmínkách používání těchto stránek najdete zde.