CZ | EN | RU

6208R087 / Podniková ekonomika a management obchodu
Cílem oboru Podniková ekonomika a management obchodu je naučit se na základě teoretických ekonomických, manažerských a marketingových disciplín takové dovednosti, které potřebuje každý manažer pohybující se v mezinárodním prostředí, a zároveň komplexně pochopit fungování firmy na národní i mezinárodní úrovni. V rámci profilujících předmětů se studenti seznamují hlouběji s obory, jako jsou marketing, management, marketingová komunikace, PR, marketingový výzkum či sociální komunikace.  

Výuka je založena na propojování teoretických a praktických dovedností. Vyučující ve svých předmětech často využívají případových studií či interaktivních manažerských her tak, aby student detailně porozuměl dané problematice. Praktické manažerské dovednosti student získává nejenom na povinné semestrální praxi u tuzemských nebo zahraničních firem, které jsou angažované v mezinárodním obchodu, ale také díky výuce, v rámci které se pravidelně setkává s odborníky z praxe. 

Do pátého semestru studia je k zvýšení uplatnitelnosti absolventů zařazena povinná praxe studentů. Pro povinné praxe si studenti nejčastěji volí společnost ŠKODA AUTO, jiné partnerské společnosti ŠKODA AUTO Vysoké školy či zahraniční podniky, především v rámci koncernu Volkswagen, do kterých vyjíždí za podpory programu Erasmus +. 

Studenti mohou v rámci programu Erasmus strávit také semestr či dva na některé z více než třiceti partnerských univerzit školy. ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí rovněž velmi zajímavé projekty mimo Erasmus a je tak možné si pro svou zahraniční zkušenost zvolit i destinace jako jsou Čína, Indie, Jižní Korea či USA. 

Absolventi oboru si mohou své znalosti a dovednosti dále prohloubit v rámci navazujícího magisterského oboru Globální podnikání a marketing. Vzhledem k rozšířenému a komplexnímu společnému základu všech bakalářských oborů je student připraven ke studiu také ostatních magisterských oborů, které škola nabízí. 

Obor je určen analyticky uvažujícím studentům, kteří by se rádi dozvěděli, jak fungují firemní procesy na národní i na mezinárodní úrovni.Studijní plán

Kompletní informace k přijímacímu řízení a podmínky nutné pro přijetí naleznete ZDE.

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru Podniková ekonomika a management obchodu je vybaven komplexem vzájemně propojených a detailních znalostí z oblasti managementu obchodu, mezinárodního obchodu, marketingové komunikace a obchodní komunikace. Díky předmětům jako je rétorika zároveň umí argumentovat a komunikovat v týmu a je tak cenným členem každého oddělení.

Absolvent oboru disponuje znalostmi a dovednostmi v oblasti teoretických i aplikovaných věd jako jsou teoretická ekonomie, účetnictví a finanční řízení, hospodářské právo, zdanění, marketing, management, teorie statistiky a ekonomická statistika, ale i uživatelskou znalostí ICT a dvou světových jazyků. Zároveň disponuje rozsáhlými sociálními kompetencemi, týkajícími se především komunikačních a prezentačních dovedností, i schopnosti týmové práce.

Je vybaven vhodnou kombinací technických a ekonomických znalostí a je schopen jejich praktického uplatnění, což ho odlišuje od absolventů jiných vysokých škol s podobným zaměřením.
ŠAVŠ
ŠAVŠ
ŠAVŠ
ŠAVŠ
ŠAVŠ
ŠAVŠ

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru se mohou uplatnit zejména na pozicích specialistů a vedoucích pracovníků v exportních a importních útvarech, na odděleních marketingového výzkumu, komunikace nebo na projektech, které firmy řeší v souvislosti se svými mezinárodními aktivitami.

Absolventi pracují na pozicích, jako jsou:

specialista nákupu; specialista prodeje; specialista produktového marketingu; specialista HR marketingu; specialista marketingové komunikace; specialista komunikace podniku (PR oddělení, tisková oddělení).
Tento web používá k poskytování funkcí a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o podmínkách používání těchto stránek najdete zde.