CZ | EN | RU

6208R190 / Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů
Obor Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů je ucelený profesní bakalářský obor, který je zaměřený na přípravu odborníků schopných v organizacích systematicky zajišťovat efektivní využívání lidské pracovní síly a potenciálu.

Profilující výuka je orientována na oblast aktivní práce a spolupráce s lidmi v organizacích, na plánování a řízení klíčových personálních procesů a činností v podnicích. Vyučovací proces je založen na využívání moderních interaktivních metod a přístupů (simulace, demonstrace, případové studie či výuka odborníků z praxe) a na propojování teorie s praxí. Obor je koncepčně zaměřen zejména na podmínky v mezinárodních a velkých firmách, jeho poznatky jsou však využitelné v každé organizaci aspirující na dlouhodobý úspěch v současném tržním prostředí.

Vzhledem k povaze oboru je ve srovnání s ostatními nabízenými bakalářskými obory méně náročný na kvantitativní metody (matematika, statistika) a důraz je kladen především na znalosti z oblasti řízení lidských zdrojů, andragogiky, psychologie osobnosti, práce a organizace a v neposlední řadě také z oblasti pracovního práva a právně-finančního uspořádání vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Do pátého semestru studia je k zvýšení uplatnitelnosti absolventů zařazena povinná praxe studentů. Pro povinné praxe si studenti nejčastěji volí společnost ŠKODA AUTO, jiné partnerské společnosti ŠKODA AUTO Vysoké školy či zahraniční podniky, především v rámci koncernu Volkswagen, do kterých vyjíždí za podpory programu Erasmus +.

Studenti mohou v rámci programu Erasmus strávit také semestr či dva na některé z více než třiceti partnerských univerzit školy. ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí rovněž velmi zajímavé projekty mimo Erasmus a je tak možné si pro svou zahraniční zkušenost zvolit i destinace jako Čína, Indie, Jižní Korea či USA.

Absolventi oboru si mohou své znalosti a dovednosti dále prohloubit v rámci navazujícího magisterského oboru Globální podnikání a právo. Vzhledem k rozšířenému a komplexnímu společnému základu všech bakalářských oborů je student připraven ke studiu také ostatních magisterských oborů, které škola nabízí.

Obor je určen studentům se zájmem o komunikaci a práci s lidmi.


  Studijní plán pro prezenční studium.

  Studijní plán pro kombinované studium (společnou programovou část najdete zde a předměty specializace jsou k náhledu zde).
 

Kompletní informace k přijímacímu řízení a podmínky nutné pro přijetí naleznete ZDE.

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů je vybaven komplexem vzájemně propojených, a detailních znalostí z oblasti řízení lidských zdrojů, andragogiky, psychologie osobnosti, práce a organizace a v neposlední řadě také z oblasti pracovního práva a právně-finančního uspořádání vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Vzhledem ke studiu povinných předmětů společného základu má absolvent rovněž ekonomické a právní povědomí, ovládá základy marketingu, je vybaven počítačovými, statistickými a jazykovými kompetencemi.

Je vybaven vhodnou kombinací technických a ekonomických znalostí a je schopen jejich praktického uplatnění, což ho odlišuje od absolventů jiných vysokých škol s podobným zaměřením.
ŠAVŠ
ŠAVŠ
ŠAVŠ
ŠAVŠ
ŠAVŠ
ŠAVŠ

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru se mohou uplatnit zejména na pozicích specialistů a vedoucích pracovníků v personálních odděleních různých, nadnárodních i národních společností a firem. Rovněž mohou vykonávat pozice odborníků v organizacích a agenturách poskytujících poradenské služby v oblasti řízení lidských zdrojů.

Absolventi pracují na pozicích, jako jsou:

referent personalistiky specialista; specialista náboru a výběru zaměstnanců; specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců; personální manažer – business partner; vedoucí úseku analýzy efektivity vzdělávání a další.
Tento web používá k poskytování funkcí a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o podmínkách používání těchto stránek najdete zde.