Řízení lidských zdrojů
Od ledna 2019 budou nově studenti přijímáni do specializace Řízení lidských zdrojů. Specializace Řízení lidských zdrojů je ucelená profesní bakalářská specializace, která je zaměřená na přípravu odborníků schopných v organizacích systematicky zajišťovat efektivní využívání lidské pracovní síly a potenciálu.

Profilující výuka je orientována na oblast aktivní práce a spolupráce s lidmi v organizacích, na plánování a řízení klíčových personálních procesů a činností v podnicích. Vyučovací proces je založen na využívání moderních interaktivních metod a přístupů (simulace, demonstrace, případové studie či výuka odborníků z praxe) a na propojování teorie s praxí. Specializace je koncepčně zaměřena zejména na podmínky v mezinárodních a velkých firmách, její poznatky jsou však využitelné v každé organizaci aspirující na dlouhodobý úspěch v současném tržním prostředí.

Vzhledem k povaze specializace je ve srovnání s ostatními nabízenými bakalářskými specielizacemi méně náročná na kvantitativní metody (matematika, statistika) a důraz je kladen především na znalosti z oblasti řízení lidských zdrojů, andragogiky, psychologie osobnosti, práce a organizace a v neposlední řadě také z oblasti pracovního práva a právně-finančního uspořádání vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Do pátého semestru studia je k zvýšení uplatnitelnosti absolventů zařazena povinná praxe studentů. Pro povinné praxe si studenti nejčastěji volí společnost ŠKODA AUTO, jiné partnerské společnosti ŠKODA AUTO Vysoké školy či zahraniční podniky, především v rámci koncernu Volkswagen, do kterých vyjíždí za podpory programu Erasmus +.

Studenti mohou v rámci programu Erasmus strávit také semestr či dva na některé z více než třiceti partnerských univerzit školy. ŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí rovněž velmi zajímavé projekty mimo Erasmus a je tak možné si pro svou zahraniční zkušenost zvolit i destinace jako Čína, Indie, Jižní Korea či USA.

Absolventi spicielizace si mohou své znalosti a dovednosti dále prohloubit v rámci navazující magisterské specializace   Mezinárdní podnikání a právo. Vzhledem k rozšířenému a komplexnímu společnému základu všech bakalářských specializací je student připraven ke studiu také ostatních magisterských specializací, které škola nabízí.

Specializace je určená studentům se zájmem o komunikaci a práci s lidmi.


     Studijní plán pro prezenční studium.

  Studijní plán pro kombinované studium (společnou programovou část najdete zde a předměty specializace jsou k náhledu zde).
 

Kompletní informace k přijímacímu řízení a podmínky nutné pro přijetí naleznete ZDE.

Profil absolventa

Absolvent specializace Řízení lidských zdrojů je vybaven komplexem vzájemně propojených, a detailních znalostí z oblasti řízení lidských zdrojů, andragogiky, psychologie osobnosti, práce a organizace a v neposlední řadě také z oblasti pracovního práva a právně-finančního uspořádání vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Vzhledem ke studiu povinných předmětů společného základu má absolvent rovněž ekonomické a právní povědomí, ovládá základy marketingu, je vybaven počítačovými, statistickými a jazykovými kompetencemi.

Je vybaven vhodnou kombinací technických a ekonomických znalostí a je schopen jejich praktického uplatnění, což ho odlišuje od absolventů jiných vysokých škol s podobným zaměřením.
ŠAVŠ
ŠAVŠ
ŠAVŠ
ŠAVŠ
ŠAVŠ
ŠAVŠ

Uplatnění absolventů

Absolventi specializace se mohou uplatnit zejména na pozicích specialistů a vedoucích pracovníků v personálních odděleních různých, nadnárodních i národních společností a firem. Rovněž mohou vykonávat pozice odborníků v organizacích a agenturách poskytujících poradenské služby v oblasti řízení lidských zdrojů.

Absolventi pracují na pozicích, jako jsou:

referent personalistiky specialista; specialista náboru a výběru zaměstnanců; specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců; personální manažer – business partner; vedoucí úseku analýzy efektivity vzdělávání a další.
Tento web používá k poskytování funkcí a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o podmínkách používání těchto stránek najdete zde.