SpecializaceŠKODA AUTO Vysoká škola nabízí bakalářské a navazující magisterské studijní specializace, v prezenční i kombinované formě. Studijní obory jsou pravidelně inovovány tak, aby odpovídaly současným požadavkům praxe. Učíte se to, co skutečně využijete!


Absolventi bez praxe? U nás ne!

Nedílnou součásti bakalářských i navazujících magisterských specializací je pracovní stáž v České republice či v zahraničí. V bakalářském studiu je praxe zařazena do 5. semestru studia. Studenti si pro praxi volí nejrůznější oddělení společnosti ŠKODA AUTO, dalších partnerů ŠKODA AUTO Vysoké školy či za praxí vyjíždí do zahraničních partnerských podniků školy.

Studenti navazující magisterské specializace si mohou v rámci bloku povinně volitelných předmětů zvolit tříměsíční pracovní stáž. Pracovní stáž je určena zejména studentům přicházejících z jiných vysokých škol tak, aby před ukončením studia nabyli potřebné pracovní zkušenosti, které jim pomohou lépe se uplatnit na trhu práce.

Více o praxi při studiu se můžete dozvědět ZDE.Studovat u nás lze i kombinovaně!

Kombinovaná forma studia je určena především uchazečům pracujícím na plný pracovní úvazek. Je organizována způsobem, který studentům umožňuje současně zvládnout pracovní i studijní povinnosti. Těžiště studia spočívá v samostatné práci studentů s využitím distančních opor poskytovaných školou, předepsané literatury a dalších informačních zdrojů. Kontakt mezi studenty a pedagogy probíhá vedle přímé výuky ve velké míře také prostřednictvím internetu a dalších komunikačních médií.

V bakalářském studiu: výuka probíhá v pátek od 15 do 19 hodin a návazně v sobotu od 8 do 16 hodin. V průběhu jednoho semestru je zařazeno vždy 5 až 7 těchto výukových blok.

V navazujícím magisterském studiu: je výuka realizována formou soustředěných výukových bloků, které probíhají v pátek od 15 do 19 hodin a návazně v sobotu od 8 do 16 hodin. V průběhu jednoho semestru je zařazeno vždy 5 až 7 těchto výukových bloků.


Bakalářské studium

Bakalářské studium poskytuje unikátní podnikohospodářské vzdělání, které zahrnuje dle volby studenty i základní znalosti technického charakteru. Je profesně orientováno – díky praktické výuce, zaměření na specifické případové studie a souvislé půlroční pracovní stáži jsou již absolventi bakalářského studia komplexně připraveni uplatnit se na trhu práce.

Řízení lidských zdrojů

Spesializace je ucelená profesní bakalářská specializace, která je zaměřená na přípravu odborníků schopných v organizacích systematicky zajišťovat efektivní využívání lidské pracovní síly a potenciálu.

Více informací o specializaci

Management obchodu

Cílem specializace je naučit se na základě teoretických ekonomických, manažerských a marketingových disciplín takové dovednosti, které potřebuje každý manažer pohybující se v mezinárodním prostředí.


Více informací o specializaci

Finanční management
Specializace je zaměřena na oblast podnikových financí, finančního řízení a vazeb výrobních podniků a finančního sektoru. Vychází z poznatků mikroekonomie a makroekonomie, matematiky, statistiky, informatiky, účetnictví, práva, daňového systému a ekonomického a finančního řízení.

Více informací o specializaci
Logistika a management kvality
​Specializace je zaměřena na oblast výrobního managementu a s ním souvisejícího hodnotového řetězce nákupu, výroby a odbytu.

Více informací o specializaci

Navazující magisterské studium

Studium poskytuje vysoký standard teoretických znalostí, který je vhodně kombinován s praktickou zkušeností. Převažující seminární práce v malých skupinách poskytuje předpoklady k intenzivnímu rozvoj individuálních řídících a týmových sociálních kompetencí. Globální charakter získaných znalostí a kompetencí je vynikající přípravou pro uplatnění v prostředí mezinárodních společností.

Řízení mezinárodních dodavatelských řetězců
Navazující magisterská specializace má širší studijní zaměření v rámci projektového řízení, projektování dodavatelských a provozních řetězců na základě filozofie The Total Supply Chain výrobního managementu a s ním souvisejícího managementu integrace nákupu, výroby a odbytu.

Více informací o specializaci
Mezinárodní marketing
Cílem navazující magisterské specializace je poskytnout fundovaný základ pro budoucí kariéru vrcholového manažera v mezinárodním prostředí průmyslových firem, konzultačních společností či firem poskytujících průmyslové služby.

Více informací o specializaci
Mezinárodní podnikání a právo
Navazující magisterská specializace je postavena na univerzálním základě podnikohospodářského vzdělání, uplatnitelného nejen v lokálních podmínkách, ale zejména v mezinárodním prostředí.

Více informací o specializaci
Finance v mezinárodním podnikání
Magisterská specializace Finance v mezinárodním podnikání je zaměřena na oblast podnikových financí, finančního řízení a vazeb výrobních podniků a finančního sektoru.

Více informací o specializaci

MBA studium

MBA program Global Management in Automotive Industry je programem celoživotního vzdělávání specificky zaměřeným na potřeby a perspektivy kariérně zaměřených profesionálů automobilového průmyslu. Cílem programu je rozvoj znalostí a dovedností budoucích mezinárodně působících vedoucích pracovníků automobilového průmyslu. Program nabízí významný kariérní stimul studujícím s globálním zaměřením, otevřeným přístupem ke světu a vysokým stupněm zvídavosti.

MBA

MBA program Global Management in Automotive Industry je programem celoživotního vzdělávání specificky zaměřeným na potřeby a perspektivy kariérně zaměřených profesionálů automobilového průmyslu. Cílem programu je rozvoj znalostí a dovedností budoucích mezinárodně působících vedoucích pracovníků automobilového průmyslu. Program nabízí významný kariérní stimul studujícím s globálním zaměřením, otevřeným přístupem ke světu a vysokým stupněm zvídavosti.

Více informací o studiu

Všechny naše obory jsou akreditovány nejenom Akreditační komisí České republiky – od roku 2014 je kvalita studia potvrzena také prestižní americkou akreditací Accreditation Council for Business Schools and Programmes (akreditace ACBSP)!


Výuka v Praze


Od září 2016 můžete navazující magisterský obor Podniková ekonomika a management provozu studovat v prezenční formě také na naší pražské pobočce! Výuka bude probíhat v zázemí moderní budovy Unicorn College – V Kapslovně, v Praze 3. Mimo předmětů zaměřených na optimalizaci a simulaci výrobně-technologických systémů, progresivních metod přípravy a řízení výroby si studenti mohou zvolit předměty specificky zaměřené také na oblast informačních technologií.

Více informací o výuce v Praze naleznete ZDE.

 Dodatek k diplomu


Dodatek k diplomu je vydáván společně s diplomem po absolvování bakalářského nebo magisterského studia automaticky a bezplatně všem absolventům ŠKODA AUTO Vysoké školy. Účelem Dodatku k diplomu je poskytnout odpovídající údaje, které přispějí ke zlepšení mezinárodní průhlednosti a korektnímu uznávání akademických a profesních kvalifikací v rámci Evropského Společenství.

Dodatek k diplomu je vydáván dvojjazyčně v česko-anglické verzi a jeho struktura je v souladu s jednotnou osnovou stanovenou Evropskou komisí, Radou Evropy a organizací UNESCO/CEPES. Vydávání dodatku je od roku 2006 rovněž nařízeno zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.

Tento web používá k poskytování funkcí a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o podmínkách používání těchto stránek najdete zde.