Studijní plány

     

 

 

Bakalářský studijní program - B6208 Ekonomika a management

 

Studijní obor Forma studia 
  Prezenční Kombinovaná
6208R087  Podniková ekonomika a management obchodu (v češtině) zobrazit zobrazit
6208R087 Podniková ekonomika a management obchodu (v angličtině) zobrazit
6208R163  Podniková ekonomika a finanční management (v češtině) zobrazit zobrazit
6208R163 Podniková ekonomika a finanční management (v angličtině) zobrazit

6208R186 Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality (v češtině)

zobrazit 

zobrazit

6208R190 Podniková ekonomika a řízení lidských zdrojů (v češtině)zobrazit
    

 

 

 

Navazující magisterský studijní program - N6208 Ekonomika a management

 

Studijní obor Forma studia 
  Prezenční Kombinovaná
6208T138  Globální podnikání a finanční řízení podniku v češtině zobrazit zobrazit
6208T138  Globální podnikání a finanční řízení podniku v angličtině zobrazit
6208T139  Globální podnikání a marketing v češtině zobrazit zobrazit
6208T139  Globální podnikání a marketing v angličtině zobrazit
6208T088  Podniková ekonomika a management provozu v češtině zobrazit zobrazit
6208T164  Globální podnikání a právo v češtině zobrazit