Odborná praxe

Odborná praxe

Nedílnou součástí prezenčního bakalářského studia je odborná praxe studentů. Praxe je zařazena do pátého semestru studia, je vykonávána především ve firmě ŠKODA AUTO nebo u partnerských firem školy v Čechách i v zahraničí a je povinnou součástí studijního programu. Student si během odborné praxe volí téma své bakalářské práce. Fakultativně si studenti sjednávají další krátkodobé odborné stáže a zahraniční pracovní pobyty.

 

NOVĚ! Praxe zařazena také do prezenčního navazujícího magisterského studia!
Studenti navazujícího magisterského studia si mohou v rámci bloku povinně volitelných předmětů zvolit tříměsíční pracovní stáž. Pracovní stáž je určena zejména pro studenty přicházející z jiných vysokých škol tak, aby před ukončením studia nabyli potřebné pracovní zkušenosti, které jim pomohou lépe se uplatnit na pracovním trhu v Čechách i v zahraničí.

 

Díky praktikantským pobytům navazují studenti pravidelné kontakty s odbornými pracovišti. Cílem studentských praxí je detailně se seznámit s pracovním prostředím jednotlivých oddělení, získat cenné zkušenosti přímo z praxe a aplikovat teoretické znalosti v reálném životě. V průběhu praktikantského pobytu si student volí téma své bakalářské práce. Po skončení praxe udržuje kontakty s odbornými útvary firmy pro zdárné vypracování své závěrečné práce.

Odborná praxe v zahraničí

 

Student si pro svou povinnou či fakultativní praxi může zvolit pozici také v některém ze zahraničních partnerských podniků ŠKODA AUTO Vysoké školy. Škola pro studenty pravidelně zajišťuje odborné zahraniční pracovní stáže ve firmách jako Audi AG (Německo), Bentley Motors Ltd. (Anglie), ŠKODA AUTO Deutschland (Německo), Volkswagen Schanghai (Čína), Porsche Ljubljana (Slovinsko) a dalších. Kompletní seznam našich zahraničních partnerských institucí naleznete ZDE.

Zajištění praxe

Studenti si mohou vybrat z široké nabídky praxí zveřejněných v informačním systému školy anebo si praxi zajistí sami dle svých možností a zaměření. Vlastní umístění v rámci odborné praxe studenti konzultují s pověřeným pracovníkem školy. Odborná praxe by svým zaměřením měla odpovídat charakteru vybraného studijního oboru.

Rozsah a cíle odborné praxe

Odborná praxe je v rámci studijního plánu  bakalářského programu zařazena do pátého semestru. Odborný praktikantský pobyt v délce 20 týdnů začíná začátkem září a končí zpravidla koncem ledna, resp. v polovině února téhož akademického roku. Minimální délka pracovní doby při povinné odborné praxi je 7,5, resp. 8 hodin. Její rozvržení se řídí požadavky pracoviště.
 
Studenti mohou navýšit rozsah odborné praxe prostřednictvím souvislých praktikantských pobytů o prázdninách nebo sjednáním krátkodobější praxe v průběhu akademického roku. Optimální je existence trvalé spolupráce studenta s daným oddělením, která může vyústit v trvalý pracovní poměr okamžitě po ukončení studia.
Tento web používá k poskytování funkcí a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o podmínkách používání těchto stránek najdete zde.