Výzkumné projekty

Projekty navržené externím institucím v roce 2018

Aplikace teorie polí ve financích
Zadáno: GAČR
Navrhovatel: doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA
Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 2, 1
Rozpočet projektu (2019-2021): 2 107 000 Kč
  
Model leadershipu pro digitální éru
Zadáno: GAČR
Navrhovatel: doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.
Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 3, 0
Rozpočet projektu (2019-2021): 1 514 000 Kč
  
Celostní řízení udržitelných dodavatelských řetězců
Zadáno: GAČR
Navrhovatel: prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 6, 0
Rozpočet projektu (2019-2021): 2 760 000 Kč
     

Externí projekty řešené ŠKODA AUTO Vysokou školou

Nové výzvy e-Government v celoevropském kontextu pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky
Poskytovatel podpory: Technologická agentura České republiky (TA ČR)
Identifikace projektu: TAČR ÉTA (TL01000147)
Řešitel: prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 6, 0
Rozpočet projektu (2018 - 2021): 5 305 621 Kč

www.tacr.cz  
 

Vývoj nového SW od společnosti DYNAMIC FUTURE s.r.o.; Prediktivní plánovací aplikace 4.0.

Poskytovatel podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (MPO)
Identifikace projektu: OP PIK

Hlavní příjemce projektu: DYNAMIC FUTURE s.r.o.
Řešitel: prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 6, 5
Celková výše dotace na projekt: 3 575 577,46 Kč

Cíl projektu: Cílem projektu je vytvoření inovativní, univerzální a snadno nastavitelné aplikace pro efektivní operativní plánování a řízení výrobních procesů v reálném čase, založené na využití prediktivní simulace.

 

 

Mezinárodní projekty v nichž je ŠAVŠ spoluřešitelem

Joint Enterprise University Learning (JEUL)

 

Doba trvání: 36 měsíců
      • Začátek řešení: 15/10/2017
      • Ukončení řešení projektu: 14/10/2020


Partneři
IT / University of Siena
VN / UEH Ho Chi Minh
VN / BUH Ho Chi Minh
CN / Nankai University
CN / Nanjing NUAA
UK / University of Kent
LT / Vilnius University
CZ / ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA
CZ / EU-China Economics & Politics Institute

 

Popis projektu
Cílem projektu JEUL je vybudovat a rozvíjet dlouhodobou spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a soukromým sektorem, ovlivňovat způsob, jakým univerzity pracují, a umožnit jim učit se z podnikatelského zaměření podniků, rozvíjet a využívat případové studie založené na zkušenostech podniků, rozvíjet metody výuky a učení, poznat potřeby podniků a odpovídajícím způsobem zlepšit učební osnovy. Cílem je, aby se staly "podnikatelskými univerzitami".

 

Cíl projektu
Hlavním cílem projektu je zlepšit kvalitu vysokoškolského vzdělávání a zvýšit jeho význam pro trh práce a společnost. Projekt zahrnuje identifikaci potřeb dovedností a znalostí nastupujících absolventů u podniků a následnou revizi učebních osnov, s cílem tyto dovednosti odpovídajícím způsobem do studijních programů začlenit. Po umístění studentů ve firmách bude následovat příprava případových studií a jejich integrace do učebních osnov, aby se zlepšila kvalita vzdělávání na partnerských vysokých školách. Díky revidovaným učebním plánům a zdokonaleným metodám výuky a učení získají absolventi znalosti a dovednosti, které jsou relevantnější pro podniky a trh práce.

 

Cílové skupiny
Cílovými skupinami projektu jsou univerzity, jejich zaměstnanci, současní i budoucí studenti a podniky. Dalšími klíčovými cílovými skupinami jsou vláda a celá společnost.

 

Očekávané výsledky projektu
A. Vytvoření vazeb mezi vysokoškolskými institucemi a průmyslem;
B. Identifikace chybějících dovedností a znalostí a zahrnutí požadovaných dovedností do učebních osnov; zemí;
C. Vypracování a využití případových studií, které zahrnují tuto metodiku výuky na univerzitách partnerských
D. Vytvoření 2 vysokoškolských modulů v Enterprise Pathway a využití vhodného Virtual Learning Environment.

 

Oficiální stránky projektu zde.

 

Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží pouze názory autorů, a Komise nemůže být považována za odpovědnou za jakékoliv využití informací obsažených v této publikaci.

Projekty aktuálně řešené v rámci Studentské grantové soutěže

Zelený produkt automobilek a jeho vnímání různými generacemi českých spotřebitelů
Vedoucí projektu: Ing. Eva Jaderná, Ph.D.
Počet řešitelů (akademici/studující): 3, 3
Doba řešení: 2018-2019
Předpokládaný rozpočet projektu: 512 014 Kč
 

Tento web používá k poskytování funkcí a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o podmínkách používání těchto stránek najdete zde.