Výzkumné projekty

Projekty navržené externím institucím v roce 2017

Nezaměstnanost starší populace a její vyhlídky na nalezení zaměstnání
Zadáno: GAČR
Navrhovatel: doc. Ing. Vladislav Flek, CSc.
Spolunavrhovatel: prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 4, 4
Rozpočet projektu (2018-2020): 4 735 000 Kč
  
Model leadershipu pro digitální éru
Zadáno: GAČR
Navrhovatel: doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.
Spolunavrhovatelka: doc. Ing. PhDr. Eva Jarošová, Ph.D.
Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 3, 1
Rozpočet projektu (2018-2020): 1 807 000 Kč
  
Nová teorie systémového myšlení v řízení sociálních systémů
Zadáno: GAČR
Navrhovatel: prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 6, 0
Rozpočet projektu (2018-2020): 2 194 000 Kč
   
Etické chování retailerů v České Republice
Zadáno: GAČR
Navrhovatel: Ing. Eva Jaderná, Ph.D.
Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 6, 0
Rozpočet projektu (2018-2020): 2 094 000 Kč
   

Externí projekty řešené ŠKODA AUTO Vysokou školou

Nové výzvy e-Government v celoevropském kontextu pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky
Poskytovatel podpory: Technologická agentura České republiky (TA ČR)
Identifikace projektu: TAČR ÉTA (TL01000147)
Řešitel: prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 6, 0
Rozpočet projektu (2018 - 2021): 5 305 621 Kč

www.tacr.cz 

Mezinárodní projekty v nichž je ŠAVŠ spoluřešitelem

JEUL - Joint Enterprise University Learning
Zadavatel: EU, Erasmus+
Doba řešení: 2017 - 2020
Země  / Partneři projektu:
IT  / University of Siena
VN / UEH Ho Chi Minh
VN / BUH Ho Chi Minh
CN  / Nankai University
CN / Nanjing NUAA
UK / University of Kent
LT / Vilnius University
CZ / ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
CZ / EU-China Economics & Politics Institute
Celková dotace projektu: 934 494 EUR
 

Projekty aktuálně vyřešené v rámci Studentské grantové soutěže

Analýza porušení předpokladu trvání podniku v dohledné budoucnosti (going concern) v účetních závěrkách podnikatelských subjektů v ČR
Vedoucí projektu: doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.
Počet řešitelů (akademici/studující): 3, 3
Doba řešení: 2015-2017
Předpokládaný rozpočet projektu: 288 500 Kč
 
Návrh koncepce systémového řešení implementace Sustainable Supply Chain Management (SSCM) inovací v tržních podmínkách 21. století
Vedoucí projektu: Ing. David Holman, Ph.D.
Počet řešitelů (akademici/studující): 5, 5
Doba řešení: 2015-2017
Předpokládaný rozpočet projektu: 345 200 Kč