Studentská grantová soutěž

 

Cílem Studentské grantové soutěže ŠKODA AUTO Vysoké školy je podpora vědeckých projektů studujících doktorského či magisterského studijního programu, které souvisí
s jejich vzděláváním. Podpořeny mohou být i projekty na organizaci studentské vědecké konference, konané k publikaci výsledků studentských vědeckých projektů na ŠKODA AUTO Vysoké škole. 

Grantová komise, z rozhodnutí rektora ŠKODA AUTO Vysoké školy, vyhlašuje v dnem 3. 11. 2016 STUDENTSKOU GRANTOVOU SOUTĚŽ pro rok 2017.

Soutěž se řídí zveřejněnými Zásadami a Pravidly Studentské grantové soutěže ŠAVŠ. Soutěžní lhůta začíná dnem vyhlášení a končí 31. 1. 2017. Vyplněnou grantovou přihlášku odevzdají navrhovatelé Ing. L. Honzákové, která zajišťuje administraci projektů oblasti vědy a výzkumu na ŠAVŠ.