Studentská grantová soutěž

 

​STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ
 
 

Cílem Studentské grantové soutěže ŠKODA AUTO Vysoké školy je podpora vědeckých projektů studujících magisterského studijního programu, které souvisí s jejich vzděláváním. Podpořeny mohou být i projekty na organizaci studentské vědecké konference, konané k publikaci výsledků studentských vědeckých projektů na ŠKODA AUTO Vysoké škole.

  

Grantová komise, z rozhodnutí rektora ŠKODA AUTO Vysoké školy, vyhlašuje dnem
1. 11. 2017 STUDENTSKOU GRANTOVOU SOUTĚŽ pro rok 2018.

  

Soutěž se řídí zveřejněnými Zásadami a Pravidly Studentské grantové soutěže ŠAVŠ. Soutěžní lhůta začíná dnem vyhlášení a končí 31. 1. 2018. Vyplněnou grantovou přihlášku odevzdají navrhovatelé Ing. L. Honzákové, která zajišťuje administraci projektů Studentské grantové soutěže na ŠKODA AUTO Vysoké škole.