Věda a výzkum na ŠAVS - ŠKODA

ŠKODA AUTO Vysoká škola získala v roce 2005 akreditaci oborů navazujícího magisterského studia, když mimo jiné prokázala, že má výzkumný a vývojový potenciál. Dalšímu rozvoji tohoto potenciálu průběžně přizpůsobuje své organizační a řídící procesy, i personální opatření.

Od roku 2006 škola pravidelně podává návrhy projektů GAČR, kde uspěla zejména v oblasti Ekonomie a Práva.

V roce 2007 škola založila vlastní interní grantovou agenturu s poměrně významným rozpočtem (vzhledem k velikosti školy, měřené počty studentů a podílu na celkovém rozpočtu).
Od roku 2015 škola čerpá fondy pro podporu studentských projektů od Ministerstva školství.
Výsledky všech těchto projektů jsou pravidelně prezentovány v rámci tzv. Research Open Day, které jsou určeny pro lepší komunikaci výzkumných výsledků školy. Tyto výsledky jsou publikovány v řadě odborných tuzemských i zahraničních časopisů. Publikace jsou sledovány a zadávány do databáze RIV. Akademičtí pracovníci také vydali a vydávají řadu celostátních vysokoškolských učebnic.

 V roce 2012 se ŠKODA AUTO Vysoká škola stala výzkumnou organizací, zapsanou v seznamu Rady vlády ČR pro výzkum, vývoj a inovace. Od roku 2017 je zapsána do Seznamu výzkumných organizací (SVO) nově vedeném MŠMT ČR.
Jedním z dalších cílů ŠKODA AUTO Vysoké školy je v budoucnu získání doktorského stupně studia a rozšíření výzkumu a vývoje i do oblasti studentského výzkumu v rámci Studentské grantové soutěže.

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA je kolektivním členem České společnosti ekonomické: www.cse.cz
Tento web používá k poskytování funkcí a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o podmínkách používání těchto stránek najdete zde.