Výzkumné projekty

Projekty navržené externím institucím v roce 2017

 
Nezaměstnanost starší populace a její vyhlídky na nalezení zaměstnání
Zadáno: GAČR
Navrhovatel: doc. Ing. Vladislav Flek, CSc.
Spolunavrhovatel: prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 4, 4
Rozpočet projektu (2018-2020): 4 735 000 Kč

  

Model leadershipu pro digitální éru
Zadáno: GAČR
Navrhovatel: doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.

Spolunavrhovatelka: doc. Ing. PhDr. Eva Jarošová, Ph.D.
Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 3, 1
Rozpočet projektu (2018-2020): 1 807 000 Kč
  

Nová teorie systémového myšlení v řízení sociálních systémů
Zadáno: GAČR
Navrhovatel: prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 6, 0
Rozpočet projektu (2018-2020): 2 194 000 Kč

   

Etické chování retailerů v České Republice
Zadáno: GAČR
Navrhovatel: Ing. Eva Jaderná, Ph.D.
Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 6, 0
Rozpočet projektu (2018-2020): 2 094 000 Kč

   

Externí projekty aktuálně vyřešené ŠKODA AUTO Vysokou školou

Možnosti a pravomoci EU a cíl vysoce konkurenceschopného sociálně-tržního hospodářství dle čl. 3 odst. 3 SEU
Poskytovatel podpory: Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Identifikace projektu: Standardní projekt č. 14-23623S
Řešitel: JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D., D.E.A.
Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 2, 1
Rozpočet projektu (2014-2016): 991 000 Kč
  
  

Mezinárodní projekty v nichž je ŠAVŠ spoluřešitelem

"GSBI - Green Solutions for Business and Industry"
Zadavatel: EU, Erasmus+
Doba řešení: 2014 - 2017
Země / Partneři projektu:
CZ     / ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
PL     / Wyzsa Szkola Bankowa we Wroclawiu
FI      / Seinajoki University of Applied Sciences
SK     / Žilinská Univerzita v Žilině
DE     / Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
DE     / OTH Regensburg
Celková dotace projektu: 255 581 EUR
 
 

Aktuální projekty interní grantové agentury

Vnímání zeleného marketingu mladou generací s aplikací na automobilový trh
Vedoucí projektu: doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D.
Počet řešitelů (akademici, studující): 2, 2
Doba řešení: 2016-2017
Rozpočet projektu: 196 800 Kč
   

Projekty aktuálně řešené v rámci Studentské grantové soutěže

Analýza porušení předpokladu trvání podniku v dohledné budoucnosti (going concern) v účetních závěrkách podnikatelských subjektů v ČR
Vedoucí projektu: doc. Ing. Jiřina Bokšová , Ph.D.
Počet řešitelů (akademici/studující): 3, 3
Doba řešení: 2015-2017
Předpokládaný rozpočet projektu: 288 500 Kč

 

Návrh koncepce systémového řešení implementace Sustainable Supply Chain Management (SSCM) inovací v tržních podmínkách 21. století
Vedoucí projektu: Ing. David Holman , Ph.D.
Počet řešitelů (akademici/studující): 5, 5
Doba řešení: 2015-2017
Předpokládaný rozpočet projektu: 345 200 Kč