Výzkumné projekty

Projekty navržené externím institucím v roce 2018

Aplikace teorie polí ve financích
Zadáno: GAČR
Navrhovatel: doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., MBA
Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 2, 1
Rozpočet projektu (2019-2021): 2 107 000 Kč
  
Model leadershipu pro digitální éru
Zadáno: GAČR
Navrhovatel: doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.
Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 3, 0
Rozpočet projektu (2019-2021): 1 514 000 Kč
  
Celostní řízení udržitelných dodavatelských řetězců
Zadáno: GAČR
Navrhovatel: prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 6, 0
Rozpočet projektu (2019-2021): 2 760 000 Kč
     

Externí projekty řešené ŠKODA AUTO Vysokou školou

Nové výzvy e-Government v celoevropském kontextu pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky
Poskytovatel podpory: Technologická agentura České republiky (TA ČR)
Identifikace projektu: TAČR ÉTA (TL01000147)
Řešitel: prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 6, 0
Rozpočet projektu (2018 - 2021): 5 305 621 Kč

www.tacr.cz 

Mezinárodní projekty v nichž je ŠAVŠ spoluřešitelem

JEUL - Joint Enterprise University Learning
Zadavatel: EU, Erasmus+
Doba řešení: 2017 - 2020
Země  / Partneři projektu:
IT  / University of Siena
VN / UEH Ho Chi Minh
VN / BUH Ho Chi Minh
CN  / Nankai University
CN / Nanjing NUAA
UK / University of Kent
LT / Vilnius University
CZ / ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
CZ / EU-China Economics & Politics Institute
Celková dotace projektu: 934 494 EUR
 

Projekty aktuálně řešené v rámci Studentské grantové soutěže

Zelený produkt automobilek a jeho vnímání různými generacemi českých spotřebitelů
Vedoucí projektu: Ing. Eva Jaderná, Ph.D.
Počet řešitelů (akademici/studující): 3, 3
Doba řešení: 2018-2019
Předpokládaný rozpočet projektu: 512 014 Kč