Výzkumné projekty

Projekty navržené externím institucím v roce 2017

Nezaměstnanost starší populace a její vyhlídky na nalezení zaměstnání
Zadáno: GAČR
Navrhovatel: doc. Ing. Vladislav Flek, CSc.
Spolunavrhovatel: prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 4, 4
Rozpočet projektu (2018-2020): 4 735 000 Kč
  
Model leadershipu pro digitální éru
Zadáno: GAČR
Navrhovatel: doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D.
Spolunavrhovatelka: doc. Ing. PhDr. Eva Jarošová, Ph.D.
Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 3, 1
Rozpočet projektu (2018-2020): 1 807 000 Kč
  
Nová teorie systémového myšlení v řízení sociálních systémů
Zadáno: GAČR
Navrhovatel: prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 6, 0
Rozpočet projektu (2018-2020): 2 194 000 Kč
   
Etické chování retailerů v České Republice
Zadáno: GAČR
Navrhovatel: Ing. Eva Jaderná, Ph.D.
Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 6, 0
Rozpočet projektu (2018-2020): 2 094 000 Kč
   
Nové výzvy e-Government v celoevropském kontextu pro zvýšení konkurenceschopnosti České republiky
Zadáno: TAČR ÉTA
Navrhovatel: prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.
Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 6, 0
Rozpočet projektu (2018 - 2021): 5 305 621 Kč
  
Udržitelné řízení dodavatelského řetězce 2.0
Zadáno: MŠMT
Navrhovatel: prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D. 
Spolunavrhovatel: prof. Thomas Liebetruth (OTH Regensburg)
Rozpočet (2018 – 2019): 64 tis. Kč
Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 4, 1
  
Společenská odpovědnost firem, úroveň internacionalizace a výkonnost českých a polských
malých a středních podniků v automobilovém průmyslu
Zadáno: MZV
Navrhovatel: Mgr. Emil Velinov, Ph.D.
Rozpočet projektu (2018): 250 000 Kč
Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 4, 4

Externí projekty vyřešené ŠKODA AUTO Vysokou školou

Možnosti a pravomoci EU a cíl vysoce konkurenceschopného sociálně-tržního hospodářství dle čl. 3 odst. 3 SEU
Poskytovatel podpory: Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Identifikace projektu: Standardní projekt č. 14-23623S
Řešitel: JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D., D.E.A.
Počet řešitelů (ŠAVŠ, externí): 2, 1
Rozpočet projektu (2014-2016): 991 000 Kč
  
  

Mezinárodní projekty v nichž je ŠAVŠ spoluřešitelem

GSBI - Green Solutions for Business and Industry
Zadavatel: EU, Erasmus+
Doba řešení: 2014 - 2017
Země / Partneři projektu:
CZ     / ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
PL     / Wyzsa Szkola Bankowa we Wroclawiu
FI      / Seinajoki University of Applied Sciences
SK     / Žilinská Univerzita v Žilině
DE     / Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden
DE     / OTH Regensburg
Celková dotace projektu: 255 581 EUR
JEUL - Joint Enterprise University Learning
Zadavatel: EU, Erasmus+
Doba řešení: 2017 - 2020
Země  / Partneři projektu:
IT  / University of Siena
VN / UEH Ho Chi Minh
VN / BUH Ho Chi Minh
CN  / Nankai University
CN / Nanjing NUAA
UK / University of Kent
LT / Vilnius University
CZ / ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s.
CZ / EU-China Economics & Politics Institute
Celková dotace projektu: 934 494 EUR
 

Aktuální projekty interní grantové agentury

Vnímání zeleného marketingu mladou generací s aplikací na automobilový trh
Vedoucí projektu: doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D.
Počet řešitelů (akademici, studující): 2, 2
Doba řešení: 2016-2017
Rozpočet projektu: 196 800 Kč
   

Projekty aktuálně řešené v rámci Studentské grantové soutěže

Analýza porušení předpokladu trvání podniku v dohledné budoucnosti (going concern) v účetních závěrkách podnikatelských subjektů v ČR
Vedoucí projektu: doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.
Počet řešitelů (akademici/studující): 3, 3
Doba řešení: 2015-2017
Předpokládaný rozpočet projektu: 288 500 Kč
 
Návrh koncepce systémového řešení implementace Sustainable Supply Chain Management (SSCM) inovací v tržních podmínkách 21. století
Vedoucí projektu: Ing. David Holman, Ph.D.
Počet řešitelů (akademici/studující): 5, 5
Doba řešení: 2015-2017
Předpokládaný rozpočet projektu: 345 200 Kč