Intenzivní program - Global Management in Automotive Industry

​V rychle se rozvíjejícím světě podnikání přeje štěstí připraveným. Cílem projektu je pomoci mladým lidem uspět v komplexním a velmi dynamickém globálním prostředí. Účastníci si rozšiřují znalosti v seminářích, diskusích a při práci v mezinárodních týmech. Interakce mezi všemi zúčastněnými pomáhají posílit mezinárodní sítě a kontakty.

 

Intenzivní program Global Management in Automotive Industry (GMAI) představuje další prohloubení mobilit studentů a pedagogů partnerských vysokých škol, umožňuje účastníkům poznat a lépe pochopit kulturní rozdíly, rozvíjet jazykové dovednosti a zejména získat nové odborné znalosti s orientací zejména na automobilový průmysl.

 

Projekt GMAI je naplánován na tři roky. Každý rok je tématicky orientován a kombinuje oblast ekonomiky a managementu s technickými disciplínami. Program vždy zahrnuje teoretický základ propojený s praktickými úkoly, případovými studiemi a projektovou prací. Nedílnou součástí je trénink dovedností, jako jsou komunikace, vyjednávání, prezentace apod.


Do výuky a projektů jsou vedle vysokoškolských pedagogů aktivně zapojeni odborníci z praxe a zahraniční hosté. Nedílnou součástí jsou exkurze do firem a na různá pracoviště spojená s automobilovým průmyslem.


První ročník nazvaný Building an Internationally Competitive Car Company se uskutečnil 1. -17. 9. 2011. Zúčastnilo se ho 25 studentů a 4 vyučující z 5 partnerských vysokých škol.  Programu se účastnili odborníci ze ŠKODA AUTO a.s.


Druhý ročník se uskutečnil 2. – 19. 9. 2012 pod názvem Sales and Marketing in Automotive Industry. Zaznamenali jsme nárůst účastníků, celkem 48 studentů a 5 vyučujících z celkem 9 partnerských škol. Opět se do výuky zapojili odborníci ze ŠKODA AUTO a.s.,  České republiky i ze zámoří.

 

Poslední ročník je plánován na září 2013 a ponese název Production and Logistics in Automotive Industry.
Podrobnosti o programu se můžete dočíst na (odkaz na anglickou verzi – Erasmus - other projects).

 

 

EILC - Erasmus Intensive Language Courses

​EILC jsou jazykové kurzy, které představují intenzivní jazykovou přípravu v délce 2 – 6 týdnů před samotným zahájením studijního pobytu nebo pracovní stáže. Tyto kurzy se týkají studentů, kteří vyjíždějí na mobilitu do zemí s méně používanými jazyky, týkají se tedy zemí: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko (Baskicko, Galicie, Katalánie, Valencie), Švédsko a Turecko.


 

 

ŠKODA AUTO Vysoká škola pořádala tato kurzy již třikrát, poslední ročník se uskutečnil před zahájením akademického roku 2012/2013. ŠAVŠ přivítala skupinu 15 zahraničních studentů ze 6 zemí EU.  Vedle intenzivní výuky českého jazyka, která zahrnovala 60 hodin přímé výuky, hodiny samostudia a práci na společných projektech, se jejich program skládal z poznávacích výletů, exkurzí, společenských a sportovních aktivit. Všechny činnosti byly integrovány do výuky a vycházely z nich zadané úkoly pro práci mimo kampus. Kurz byl zakončen písemným testem a ústní zkouškou. Úspěšní účastníci získali certifikát a 5 ECTS.

Tento web používá k poskytování funkcí a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o podmínkách používání těchto stránek najdete zde.