Vyjíždějící studenti

Obecné informace

PODMÍNKY PRO ZAPOJENÍ DO PROGRAMU

 Student, který vyjíždí na studijní pobyt/pracovní stáž do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole nebo musí být zapsán ke studiu na vyšší odborné škole.
Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia.

Student vyjíždějící na studijní pobyt stáž musí být zapsán minimálně ve druhém roce studia.

Student vyjíždějící na pracovní stáž může studovat jakýkoli ročník studia. Student může být občan jakékoli země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.
 

 

DATABÁZE ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV
 
Databáze slouží k vyplňování zpráv ze studijního pobytu i pracovní stáže. Naleznete zde zprávy studentů, kteří svůj studijní či praktikantský pobyt v zahraničí již absolvovali. Zprávy mohou posloužit jako jedinečný zdroj informací, který můžete využít jak v době přihlášky a rozhodování o volbě zahraniční vysoké školy, tak v době, kdy už jste byli vybráni a na svůj pobyt se připravujete.
 

 Databáze závěrečných zpráv

 

 

NÁRODNÍ AGENTURA PRO EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY (NAEP)
 
 
NAEP jako součást Domu zahraničních služeb koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. Cílem je vytvářet informační systém o vzdělávacích programech EU a o jiných mezinárodních aktivitách. NAEP poskytuje informační a konzultační služby týkající se svěřených programů, organizuje národní a mezinárodní semináře a konference, propaguje české školství v zahraničí a vydává informační materiály.
 
 

 Na webu NAEP naleznete praktické a aktuální informace o programu.

 

 

Studijní pobyt

Krok č. 1 - Kontrola splnění podmínek pro studijní pobyt
Zkontrolujte, zda splňujete kvalifikační podmínky programu Erasmus pro studijní pobyt.

Krok č. 2 – Výběr partnerské univerzity
Vyberete partnerskou univerzitu, na které plánujete studijní pobyt.
 
Krok č. 3 – Podání přihlášky k zahraničnímu studiu
Vyplňte přihlášku a pošlete ji dle pokynů v přihlášce uvedených do 31. prosince 2018.
Přihlášky se podávají na celý následující akademický rok (tedy zimní i letní semestr).
Ověřte si výše stipendií pro Vámi zvolené cílové země.
 
Krok č. 4 - Výběrové řízení
Pro výběrové řízení se sejde komise složená ze zástupců prorektora pro zahraniční záležitosti, prorektora pro studijní záležitosti, dále zahraničního oddělení, Katedry jazyků a studentské unie.
  
Kritéria výběru:
Splnění kvalifikačních podmínek pro studium v zahraničí
 Jazykové schopnosti - anglický/německý jazyk B1+, další cizí jazyk velkou výhodou
Studijní prospěch
Platební morálka
 Aktivita při zapojení do programu pro zahraniční studenty na ŠAVŠ
Zapojení do školních volnočasových aktivit
 Další kompetence, znalosti a dovednosti; mimořádná činnost/reprezentace ŠAVŠ
Vlastní motivace
 
Výsledky výběrového řízení jsou zveřejněny v AISu a jednotliví studenti budou o něm informováni. Součástí informace je transparentní zdůvodnění zařazení / nezařazení do programu.
 
Krok č. 5 – Administrace výjezdu
Administraci výjezdu studující konzultuje s ERASMUS koordinátorem vysílací i přijímací instituce a vyplní Learning Agreement for Studies. Pokyny pro vyplnění Learning Agreementu jsou k naleznutí zde.
Prosím studenty tisknout tuto smlouvu oboustranně a odstraňovat zbytečné mezery v textu.
Mezi důležité dokumenty patří také směrnice rektora o předběžném uznávání studijních výsledků dosažených na zahraničním studijním pobytu či směrnicí rektora o uznávání studijních výsledků dosažených v předchozích studiích.
 
Krok č. 6 – Úkony po uskutečnění výjezdu
Po návratu ze studijního pobytu předloží student výpis výsledků studia, potvrzení o délce pobytu, v databázi závěrečných zpráv studentů vyplní závěrečnou zprávu a odezvdá příběh studenta včetně fotografií.
 

Pracovní stáž

Krok č. 1 – Kontrola plnění podmínek programu pro pracovní stáže
Zkontrolujte, zda splňujete kvalifikační podmínky programu Erasmus pro pracovní stáže.
 
Krok č. 2- Výběr organizace
Vyberte organizaci, ve které plánujete pracovní stáž. Seznam naleznete v sekci Partnerské instituce, průběžně dle aktuální nabídky na vývěsce AIS nebo si ji vyhledejte individuálně. 
 
Pokud byste žádnou z nabídek nevyužili a čekali na další, které se objeví v následujících týdnech/měsících, dejte nám do termínu uzávěrky přihlášek 31. prosince 2018 vědět na barbora.bukovanova@savs.cz, že o zahraniční praxi máte vážný zájem (z důvodu předběžné rezervace grantu).
 
Krok č. 3 – Podání přihlášky
Vyplňte přihlášku a pošlete ji dle pokynů v inzerátech uvedených.
Ověřte si výše stipendií pro Vámi zvolené cílové země.
 
Krok č. 4 – Výběrové řízení
Pro výběrové řízení se sejde komise složená ze zástupců prorektora pro zahraniční záležitosti, prorektora pro studijní záležitosti, dále zahraničního oddělení, Katedry jazyků a studentské unie.
 
Kriteria výběru:
Splnění kvalifikačních podmínek pro pracovní stáž v zahraničí
Jazykové schopnosti - anglický/německý jazyk B1+, další cizí jazyk velkou výhodou
Studijní prospěch
Platební morálka
Aktivita při zapojení do programu pro zahraniční studenty na ŠAVŠ
Zapojení do školních volnočasových aktivit
Další kompetence, znalosti a dovednosti; mimořádná činnost/reprezentace ŠAVŠ
Vlastní motivace
 
Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny v AISu a jednotliví studenti budou informováni. Součástí informace je transparentní zdůvodnění zařazení / nezařazení do programu.
 
Krok č. 5 – Administrace výjezdu
Administraci výjezdu koordinuje ŠAVŠ s přijímací institucí. Student vyplní Learning Agreement for Traineeships pro povinné praxe nebo dobrovolné praxe. Další podrobnosti a potřebné informace obdrží student od svého Erasmus koordinátora Zahraničního oddělení ŠAVŠ.
 
Krok č. 6 – Úkony po uskutečnění výjezdu
Po návratu z pracovní stáže předloží student potvrzení o délce pobytu, v databázi závěrečných zpráv studentů vyplní závěrečnou zprávu a odezvdá příběh studenta včetně fotografií.
 
Další informace k zahraničním studijním pobytům a pracovním stážím v rámci programu Erasmus dostanete od zaměstnanců Zahraničního oddělení ŠKODA AUTO Vysoké školy. 
Tento web používá k poskytování funkcí a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o podmínkách používání těchto stránek najdete zde.