Zahraniční oddělení

Rozvoj zahraniční spolupráce je jednou z priorit ŠKODA AUTO Vysoké školy. Klíčovou činností je budování sítě úzce spolupracujících pracovišť, která se orientují na spolupráci s průmyslem a podnikovou praxí, zaměřují se na globalizovaná odvětví a trhy, vyznávají cíle a hodnoty společné se ŠKODA AUTO Vysokou školou.
 
K tomuto rozvoji velkou měrou přispívá aktivní přístup akademiků z odborných kateder, přednášková činnost na zahraničních partnerských školách, účast zahraničních hostů ve výuce, společné výzkumné projekty, konference a semináře.
 
Nedílnou součástí úspěšné spolupráce jsou motivovaní studenti, kteří jsou do projektů zahraniční spolupráce vysokou měrou zapojeni.
Zahraniční oddělení ŠKODA AUTO Vysoké školy je centrálním pracovištěm zodpovědným za mezinárodní aktivity a rozvoj mezinárodní spolupráce.
 
Mezi jeho činnosti patří zejména:
 

 Organizace mezinárodních vzdělávacích aktivit studentů,
   pedagogů a zaměstnanců ŠKODA AUTO Vysoké školy.

 

 Koordinace projektů v rámci programu EU Erasmus, jako jsou
   mobility, intenzivní programy a EILC.

 

Spolupráce v rámci celosvětové meziuniverzitní spolupráce.

 

 Příprava mezinárodních dohod o meziuniverzitní spolupráci,
   bilaterálních dohod programu Erasmus.

 
Administrace double-degree programů na všech úrovních studia.
 
Informační servis pro všechny studenty a zaměstnance
   k mezinárodním programům, kurzům, stipendiím a grantům.
 
Zprostředkování vzájemných kontaktů studentům, akademikům
   a zaměstnancům.

Administrace zahraničních výjezdů, příjem a zpracování přihlášek;
   příprava studijních, pracovních a finančních dohod, monitorování
   výjezdů, zpravování výstupů.

 Informační servis pro zahraniční uchazeče do všech studijních
   programů ŠKODA AUTO Vysoké školy.

 

Poradenství a péče o zahraniční studenty, zahraniční lektory
   a hosty.

 

Pomoc zahraničním uchazečům a studentům v případě vízové
   povinnosti a nostrifikaci dosaženého zahraničního vzdělání
   a kvalifikace.

 

Organizace kurzů EILC a letních škol.

 

Vydávání cizojazyčných informačních materiálů pro přijíždějící
   studenty a širší veřejnost.

 

Příprava a účast na mezinárodních veletrzích a spolupráce
   při náboru studentů v zahraničí.

 

Organizace doprovodných společenských, kulturně
  poznávacích, sportovních a volnočasových aktivit pro
  zahraniční studenty.​

 
Tento web používá k poskytování funkcí a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o podmínkách používání těchto stránek najdete zde.