Menu

Denisa Římalová

koordinátor zahraničního oddělení, ŠKODA AUTO Vysoká škola

_MG_3116-upr.jpg

Denisa Římalová je absolventkou z roku 2018. Pro studium na ŠKODA AUTO Vysoké škole si vybrala nejprve bakalářský obor Podniková ekonomika a finanční management a následně navazující magisterský obor Globální podnikání a marketing.

Svůj profesní životopis začala plnit již při studiu. Pracovní zkušenosti sbírala nejprve ve ŠKODA AUTO na oddělení HR marketingu a náboru, následně byla oslovena oblastí Nákupu, aby se podílela na rozvoji nově vznikajícího útvaru Nákupní akademie. Aktivní účast na Buddy systému ŠKODA AUTO Vysoké školy ji následně přivedla na PR a marketingové oddělení ŠKODA AUTO Vysoké školy, kde působila dva roky jako praktikantka.

V posledním ročníku studia se rozhodla si vyzkoušet život v zahraničí a vydala se na naší partnerskou univerzitu University of Applied Sciences Upper Austria ve Steyru, odkud si díky Double Degree programu odvezla titul M.A.

ŠKODA AUTO Vysokou školu neopustila ani po jejím úspěšném absolvování – aktuálně pracuje jako Erasmus+ koordinátorka na International office.

Ve svém volném čase ráda čte, cestuje a jezdí na kole.

Co Vás konkrétně motivovalo k přihlášení na ŠKODA AUTO Vysokou školu (dále ŠAVŠ)?

ŠKODA AUTO Vysokou školu jsem měla možnost navštívit už při studiu na střední škole, a to hned několikrát. První návštěvu ŠKODA AUTO Vysoké školy jsem absolvovala v rámci exkurze spojené s přednáškou, která byla pořádána pro střední školy. Již tehdy mě ŠAVŠ velmi zaujala, nicméně ještě nebylo nic rozhodnuto. V posledním ročníku střední školy jsem se zúčastnila dne otevřených dveří tří vysokých škol a pak byla ŠAVŠ mojí jasnou volbou. Mezi hlavními důvody, proč jsem si ŠAVŠ vybrala, patřily kombinace ekonomických a technických předmětů, individuální přístup ke studentům, velmi úzké spojení s firemním prostředím a skvělé recenze od studentů z vyšších ročníků.

Nastartovala se Vaše kariéra již během studia?

Během studia jsem získala velmi cenné zkušenosti, které byly základem pro nastartování mé kariéry. V rámci praxe jsem měla možnost pracovat ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. na několika oddělení. Své první pracovní zkušenosti jsem získala na oddělení HR marketingu a náboru ŠA. Následně jsem byla oslovena oblastí Nákupu s možností podílet se na vzniku Nákupní akademie, jejímž hlavní úkolem byla tvorba školení na míru zaměstnancům Nákupu. Na konci bakalářského studia jsem se dozvěděla, že na ŠAVŠ vzniká nový program pro uchazeče tzv. Buddy system. Marketingové oddělení tehdy hledalo studenty, kteří by se do projektu rádi zapojili. Tento program se mi velmi líbil, jelikož si myslím, že pro uchazeče je to skvělá příležitost, jak zjistit, jak to na vysoké škole chodí ještě před zahájením výuky. Zapojením do tohoto projektu se mi naskytla možnost pracovat na oddělení PR a marketingu na ŠKODA AUTO Vysoké škole. Díky této praxi jsem měla možnost zapojit se do mnoha projektů školy a hlouběji proniknout do školních aktivit.

Je nějaký předmět či vyučující, na kterého ráda vzpomínáte?

Samozřejmě velmi ráda vzpomínám na studentská léta a s tím také na vyučující, kteří mě studiem provázeli. Díky tomu, že pracuji na ŠKODA AUTO Vysoké škole, se s řadou z nich stále potkávám a se spoustou vyučujících mám možnost spolupracovat, a tak se od nich mohu stále ještě něco naučit. A za to jsem velmi vděčná.

Máte nějakou pikantní historku ze studentského života na ŠAVŠ, o kterou se s námi můžete podělit

Historky ze studentského života by nějaké určitě byly, nicméně nerada bych něco vyzradila. Každopádně jsem velmi ráda, že jsem mohla potkat spoustu skvělých lidí a opravdových přátel. 

V rámci studia jste získala nejenom titul Ing., ale také v rámci Double Degree programu titul M.A. z naší partnerské univerzity ve Steyru. Bylo náročné se do programu dostat? Jak na studium v zahraničí vzpomínáte?

Pro přihlášení do programu Double Degree je třeba postupovat stejně jako u ostatních zahraničních výjezdů. Na magisterském studiu jsem se odhodlala zaslat přihlášku do programu Erasmus+, prošla jsem výběrových řízením, a tak mohlo mé zahraniční dobrodružství začít. Na semestr strávený v rakouském Steyru vzpomínám velmi ráda. Poznala jsem zajímavé lidi, kulturu, navštívila krásná místa, zažila jsem odlišný způsob výuky a získala mnoho cenných zkušeností.

Jste absolventkou z roku 2018, ale školu jste dodnes neopustila a pracujete na International office ŠAVŠ. Co přesně máte ve škole na starosti a co Vás teď v nejbližší době čeká ve Vašem pracovním životě?

Na zahraničním oddělení ŠKODA AUTO Vysoké školy jsem odpovědná za plánování a realizaci mobilit přijíždějících i vyjíždějících studentů a zaměstnanců. Zároveň zajišťuji komunikaci s uchazeči do anglických programů a poskytuji poradenství v oblasti vízových záležitostí a problematice uznávání zahraničního vzdělání v České republice. Nedílnou součástí mé práce je komunikace se zahraničními partnerskými institucemi a organizace mezinárodních návštěv na ŠAVŠ.

Co byste ŠAVŠ popřála do dalších let?

ŠKODA AUTO Vysoké škole bych chtěla popřát spoustu dalších úspěšných let, mnoho spokojených studentů a úspěšných absolventů. Přeji, aby se ŠKODA AUTO Vysoká škola dále úspěšně zapojovala do mezinárodních a vědecko-výzkumných projektů, rozvíjela spolupráci s mezinárodními partnery a prohlubovala spolupráci s firemním prostředím. Velmi mě těší, že se ŠAVŠ skvěle vypořádala se všemi problémy a překážkami spojenými s nelehkou situací v akademickém roce 2019/2020. Věřím, že toto nelehké období školu posílilo a přineslo mnoho zkušeností studentům, akademikům i provozním zaměstnancům.