Menu

Martina Prokešová

Volkswagen AG, oddělení digitalizace (aktuálně na mateřské dovolené)

foto 2.jpg

Martina Prokešová (roz. Bartošová) na ŠKODA AUTO Vysoké škole v roce 2014 úspěšně zakončila navazující magisterský obor Globální podnikání a marketing a získala tak titul Ing. V rámci svého bakalářského studia na jiné vysoké škole absolvovala praxi ve ŠKODA AUTO, kde se dozvěděla o možnosti studia na ŠAVŠ. Ta ji zaujala zejména díky její orientaci na praxi a možnostem, které se v rámci studia nabízejí. Ty využila při studiu naplno, když vycestovala na studijní pobyt do Drážďan a pracovní stáž do indického Pune a následně k německému importérovi.

Ihned po absolvování studia se vydala na téměř roční stáž do ŠKODA AUTO UK. Následně nastoupila do Trainee programu ŠKODA AUTO, v rámci kterého si vyzkoušela práci v prodeji a marketingu. Po téměř dvou letech ve ŠKODA AUTO se vydala vstříc nové výzvě a nastoupila do ŠKODA AUTO Deutschland. Od roku 2018 pracovala ve Volkswagen AG ve Wolfsburgu na oddělení digitalizace servisních služeb, kde připravovala marketingové a komunikační strategie vůči klíčovým stakeholderům. Aktuálně se věnuje rodičovským povinnostem a čas tráví na mateřské dovolené se synem Richardem.

Ve svém volném čase se zabývá sportovní kynologií se svou fenkou dobrmana Roxy, ráda běhá a baví ji in-line bruslení.

Co Vás konkrétně motivovalo k přihlášení na ŠKODA AUTO Vysoké školu (ŠAVŠ)?

Protože jsem z podstaty prakticky orientovaná, hledala jsem vysokou školu, která bude úzce propojena s reálnou firemní praxí a umožní mi získat co nejvíce pracovních zkušeností právě během studia. Již v průběhu bakalářského studia na jiné VŠ jsem absolvovala ve ŠKODA AUTO první praxi a tím jsem se dozvěděla o možnosti studia na ŠAVŠ. Důležitým kritériem pro mě přitom byla možnost absolvovat část studia v zahraničí, stejně tak jako široká nabídka zahraničních praktikantských míst.

Nastartovala se Vaše kariéra za studia?

Domnívám se, že právě praxe získaná během studia byla pro další kariéru klíčová. Asi i to byl jeden z faktorů, proč jsem si po absolvování mohla vybírat hned z několika pracovních nabídek.

Je nějaký předmět či vyučující, na kterého ráda vzpomínáte?

Studium na ŠAVŠ mě bavilo a to z velké části právě díky vyučujícím a jejich pozitivnímu přístupu, je proto těžké jmenovat pouze jednoho. Moc ráda vzpomínám především na předmět Marketing s paní docentkou Přikrylovou a také semináře s panem docentem Štrachem, který laskavě vedl i moji diplomovou práci. No a konečně musím v dobrém vzpomenout i pana profesora Jílka a jeho Finanční trhy a to i přesto, že mě dost potrápily.

Velmi jsem také ocenila možnost studovat různé předměty v angličtině. Cíleně jsem pak tyto předměty vyhledávala a zapisovala si je nad povinný rámec, abych se v jazyce zdokonalila. Obohacující byla přitom diverzita studentů z různých zemí, kteří tyto kurzy také navštěvovali.

Máte nějakou pikantní historku ze studentského života na ŠAVŠ, o kterou se s námi můžete podělit?

Konkrétní historka mě nenapadá, ale ráda na to období vzpomínám. V Mladé Boleslavi jsem bydlela společně s ostatními studujícími praktikanty na ubytovně ŠKODA AUTO, která svoji atmosférou dost připomínala koleje se studentským životem..

Během studia na ŠAVŠ jste strávila semestr na naší partnerské univerzitě Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, vydala jste se na semestrální pracovní stáž do Indie a ještě jste tři měsíce působila jako praktikantka ve Frankfurtu nad Mohanem. Bylo těžké všechny tyto Vaše výjezdy zkombinovat se studiem u nás?

Díky individuálnímu přístupu ze strany ŠAVŠ se mi podařilo všechny moje zahraniční výjezdy se studiem skloubit tak, že jsem mohla studium zakončit v řádném termínu. Probíhalo to tak, že prostřednictvím samostudia a vypracování semestrálních prací mi bylo umožněno absolvovat několik předmětů na dálku. Občas to bylo náročné a třeba při studiu v Německu jsem musela často odřeknout účast na studentských Erasmus party, ale těch jsem si užila i tak dost. Co se týče stáží v zahraničí, tak se mi zúročily kontakty získané v rámci mé praxe v Mladé Boleslavi na útvaru After Sales. O prázdninách mezi semestry jsem tak strávila tři měsíce u německého importéra ŠKODA AUTO a rovnou na začátku studia jsem absolvovala stáž v indickém Pune. To byla pro mě nejen multikulturní lekce, ale také jazykový rozvoj, protože ačkoliv má indická angličtina svá specifika, pobyt mi hodně pomohl ‚rozmluvit se‘.

Před odchodem na mateřskou dovolenou jste pracovala v oblasti digitalizace ve Volkswagenu v Německu. Předtím jste pracovala ve ŠKODA AUTO UK. Odkud přišla po ukončení studia nabídka pracovat ve Velké Británii a jak jste se následně dostala do německého Volkswagenu? Co vše jste měla v rámci své práce na starost?

Cesta k mojí stávající pozici v koncernu ve Wolfsburgu nebyla tak přímočará, řekla bych, že místy spíše turbulentní. Ale vezmu to popořádku. Těsně před ukončením mého studia bylo na informačním portále ŠAVŠ vypsané výběrové řízení na roční stáž ve Velké Británii. Práci v produktovém marketingu jsem si chtěla vždy vyzkoušet, stejně tak jako život v Anglii, a proto jsem byla nadšená, když jsem byla na pozici přijata. Bylo velmi zajímavé nahlédnout do místního automobilového trhu a analytická práce v týmu dále rozvinula moje schopnosti. Protože jsem se ale zároveň dostala do Trainee programu ŠKODA AUTO, odjela jsem později zpět do Čech. Jako trainee jsem pak absolvovala tříměsíční rotaci u německého importéra, která byla zásadní pro to, abych se tam o rok později vrátila jako zaměstnanec na oddělení zabývající se dispozicí nových vozů. Moje touha věnovat se marketingu ale přetrvala, a když se v koncernu otevřelo nové oddělení digitalizace servisních služeb, kde se obsazovala pozice experta marketingu a komunikace, neváhala jsem se přihlásit a úspěšně prošla výběrovým řízením. Až do mého odchodu na mateřskou byla mým úkolem příprava marketingové a komunikační strategie vůči klíčovým stakeholderům (koncernovým značkám, importérům, vedení evropských dealerských sítí), což zahrnuje mimo jiné správu B2B komunikačních kanálů a platforem a také organizaci eventů pro výše uvedené skupiny. Různorodá činnost a spolupráce s mezinárodními týmy mě naplňovala, a proto se těším, až se po pracovní pauze toho opět stanu součástí. 

Co by ŠAVŠ popřála do dalších let?

Aby si i nadále udržela svoji vysokou úroveň, jak v oblasti studia, tak co se týče působících pedagogů. A především ji přeji mnoho spokojených studentů a absolventů.