Menu

Robert Turinsky

projektový manažer, Knorr-Bremse, Německo

foto Turinsky.jpg

Robert Turinsky pochází z německého Bayreuthu a na Škoda Auto Vysoké škole absolvoval jak bakalářský (Podniková ekonomika a management obchodu), tak navazující magisterský obor (Globální podnikání a marketing). Studium úspěšně zakončil v roce 2016.

Při škole si v rámci praxe vyzkoušel řadu pozic ve Škoda Auto. Pracovní zkušenosti sbíral také při pracovní stáží v Bentley Motors Ltd.

Po absolvování studia pracoval v německé společnosti Autokabel management GmbH jako projektový manager. Od roku 2017 pracuje v Mnichově v Knorr-Bremse, společnosti, která se zabývá výrobou brzdících systémů pro železniční a užitková vozidla.

Ve volném čase ho baví jízda na horském kole a běh.

Co Vás konkrétně motivovalo k přihlášení na Škoda Auto Vysokou školu (dále ŠAVŠ)?

Motivovalo mě hlavně propojení teorie s praxí, které studijní obor nabízí.

V rámci studia jsem měl možnost pracovat ve společnosti Škoda Auto. Díky umístění školy v její blízkosti jsem mohl být dopoledne na přednáškách ve škole a odpoledne jít na praxi do Škodovky.

Nastartovala se Vaše kariéra již během studia?

Ano, podle mého názoru jsem kariéru již během studia nastartoval. Na jedné straně mi určitě zkušenosti získané během praxe ve společnosti Škoda Auto pomohly při výběrovém řízení, odlišil jsem se tak od ostatních kandidátů, čerstvých absolventů bez praxe. Na druhé straně mi pomohl i samotný studijní obor orientovaný na automobilový průmysl k tomu, abych na pracovních pohovorech skutečně zabodoval.

Je nějaký předmět či vyučující, na kterého rád vzpomínáte?

Rád vzpomínám na pana prof. Ing. Josefa Jílka, CSc. a předmět Finanční trhy. Z názvu a obsahu předmětu jsem měl z počátku trochu obavy, ale nakonec mě velice pozitivně překvapil a rozšířil mé obzory a znalosti, a to zejména díky formě výuky pana profesora Jílka. Všem studentům ŠAVŠ tak mohu tento předmět jen doporučit.

Dále rád vzpomínám na svou první zkoušku u pana doc. Ing. Pavla Štracha v předmětu Management, jehož definice a teorie managementu často používám v praxi.

Máte nějakou pikantní historku ze studentského života na ŠAVŠ, o kterou se s námi můžete podělit?

Po jednom z prvních studentských večírků v nočním klubu v Mladé Boleslavi skončila naše cesta domů málem na služebně městské policie. A to jen díky našim skvělým studentským nápadům. Se zúčastněnými na to vzpomínáme dodnes. Víc do detailu bych raději jít nechtěl.

Pocházíte z Německa – jaké byly Vaše začátky studia v českém prostředí? Učil jste se češtinu ještě před nástupem na ŠAVŠ?

Ano, měl jsem trochu výhodu, jelikož moji rodiče pochází z České republiky. Česky jsem se tak naučil mluvit doma. Jak ale určitě poznáte, česká gramatika, hlavně háčky a čárky, jsou pro mě občas dodnes velkou záhadou. Studium bylo proto na začátku trochu složité, protože mi chyběla slovní zásoba. To jsem ale překonal díky pomoci ochotných lektorů a spolu-studujících.

Nedávno jste v rámci společnosti Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge změnil pozici a aktuálně pracujete jako Complaint manager. Co máte v rámci Vaší pozice vše na starost? Je nějaká další oblast, která by Vás ve Vašem profesním životě v budoucnu lákala?

Na mé aktuální pozici řeším reklamace a problémy s kvalitou kompresorů pro kolejová vozidla, tj. pro vlaky, lokomotivy a tramvaje, po celém světě. Tyto reklamace a problémy řešíme pomocí nástrojů, jako jsou 8D-report nebo Ishikawova diagramu.

Jako student jsem pracoval na různých odděleních ve Škoda Auto a Bentley Motors Ltd. Ve svém pracovním životě jsem se i dále pohyboval v automobilovém průmyslu a v oblasti nákladních automobilů a autobusů, nyní působím ve vlakovém průmyslu.

Mou vášní ovšem asi vždy zůstane automobilový průmysl, kam bych se možná v budoucnu rád vrátil, protože mě láká dynamika tohoto oboru.

Co byste ŠAVŠ popřál do dalších let?

Přeji ŠAVŠ minimálně dalších dvacet úspěšných let a ať pokračuje ve svém stylu výuky a osobním přístupu ke studentům, který se na jiných vysokých školách nenajde.