Prorektor Stanislav Šaroch

Prorektor ŠKODA AUTO Vysoké školy byl jmenován profesorem | ŠKODA AUTO Vysoká škola

Prorektor ŠKODA AUTO Vysoké školy byl jmenován profesorem | ŠKODA AUTO Vysoká škola

2. 1. 2017

Prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj studijních oborů ŠKODA AUTO Vysoké školy Stanislav Šaroch byl 18. prosince jmenován profesorem.

​Prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj studijních oborů ŠKODA AUTO Vysoké školy Stanislav Šaroch byl 18. prosince jmenován profesorem. Jmenovací dekret převzal spolu s dalšími 60 nově jmenovanými profesory z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy. Nejvyšší vědecko-pedagogické hodnosti byly uděleny ve Velké aule pražského Karolina.

​Stanislav Šaroch byl jmenován profesorem pro obor Mezinárodní ekonomické vztahy na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze. Jmenovací dekrety nabyly účinnosti dne 5. prosince 2018, kdy je podepsal prezident republiky. Předány byly ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Robertem Plagou, který ocenil usilovnou práci nově jmenovaných profesorů. „Za vaším dnešním úspěchem se skrývá nesmírné dlouholeté nasazení, trpělivost a cílevědomá každodenní práce, která není vždy dostatečně oceněna. Prošli jste náročnou procedurou až na tento vrchol vědecko-pedagogické vzdělávací pyramidy. Věřím ale, že se tímto vaše produktivní práce nezavršuje, ba právě naopak. Pevně věřím, že dnešní ceremoniál bude impulsem k další práci a motivací k rozvíjení Vašich vědních a uměleckých oborů, z nichž budeme moci čerpat my všichni," uvedl ministr.

Kompletní seznam nově jmenovaných profesorů je k dispozici na stránkách MŠMT.

Vedení ŠKODA AUTO Vysoké školy blahopřeje prof. Ing. Stanislavu Šarochovi, Ph.D. k úspěšnému završení profesorského jmenovacího řízení.