Naše spolupráce při výuce s OTH Ragensburg

ŠKODA AUTO Vysoká škola spolupracuje při výuce s OTH Regensburg | ŠKODA AUTO Vysoká škola

ŠKODA AUTO Vysoká škola spolupracuje při výuce s OTH Regensburg | ŠKODA AUTO Vysoká škola

18. 2. 2019

​Studenti ŠKODA AUTO Vysoké školy a jejich kolegové z OTH Regensburg se v uplynulých dvou týdnech společně zúčastnili výuky nového předmětu ITR.

Studenti ŠKODA AUTO Vysoké školy a jejich kolegové z OTH Regensburg se v uplynulých dvou týdnech společně zúčastnili výuky nového předmětu ITR. V rámci tohoto kurzu se naši studenti podívali na tři dny do Německa. Jedná se o inovace nejen ve výuce, ale i v představení nejmodernější technologií v mezinárodních dodavatelských řetězcích v automobilovém průmyslu.

Ve středu 6. 2. 2019 byla v kreativních prostorách InnoCube na ŠKODA AUTO Vysoké škole zahájena výuka nového předmětu Inovativní trendy v mezinárodních dodavatelských řetězcích (ITR). Výuka byla mimo jiné inovativní tím, že 18 přítomných studentů k nám přijelo z Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) Regensburg a doplňovalo je 8 studentů ze ŠAVŠ. Zahájení se ujal pan rektor, který zdůraznil, že se jedná historicky o první předmět vyučovaný společně se zahraniční univerzitou.

Výuka v Mladé Boleslavi trvala až do 8. 2. a byla velmi nabitá. Kromě klasických přednášek si studenti zahráli i hru „beer game" při které simulovali vliv dynamicky se měnících tržních podmínek na distribuci sudů s pivem. V pátek skupinu čekala exkurze do nejnovějších řešení logistiky, konkrétně poloautomatizovaného skladu velkých obalů a plně automatizovaného skladu malých obalů.

2. týden ve dnech 13. 2. – 15. 2. probíhala výuka na oplátku na škole OTH v Regensburgu. Na českou delegaci čekalo nejen krásné počasí, ale úvodní přivítání viceprezidenta OTH University. I zde měli studenti velice zajímavý program, například návštěva dodavatele Continental a jeho implementace Industry 4.0 a zvaná přednáška od manažera poskytovatele logistických služeb Kühne&Nagel. Také dostali němečtí i čeští studenti nabídku na studijní praxe a zpracování diplomové práce stejně jako tomu bylo první týden na ŠAVŠ.

ŠKODA AUTO Vysoká škola by ráda poděkovala Česko-bavorské vysokoškolské agentuře, která část nákladů financovala. Za příjemnou spolupráci děkujeme také Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg.

Video ze simulační hry „beer game" najdete na našem instagramu @skoda_auto_vysoka_skola, nebo přímo na odkazu: https://www.instagram.com/stories/highlights/17932270642270393/.