Představujeme mentory SIC LAB ŠAVŠ 2019

Ing. Jan Dušek | ŠKODA AUTO Vysoká škola

Ing. Jan Dušek | ŠKODA AUTO Vysoká škola

22. 3. 2019

SIC LAB na ŠAVŠ je unikátní příležitostí, jak ještě více proniknout do světa businessu.

​Představujeme mentory SIC LAB ŠAVŠ 2019 - Ing. Jan Dušek

V rámci SIC LAB ŠAVŠ, inovační laboratoře, která pomáhá začínajícím podnikatelům, vizionářům a inovátorům rozjet nebo vylepšit své vlastní podnikání, má na starost projekty hned dva. Jedná se o našeho kvestora Ing. Jana Duška, jehož iniciativa přivedla koncept SIC LAB na ŠKODA AUTO Vysokou školu. Blíže se s ním můžete seznámit v jeho krátkém medailonku.

Jan Dušek, který jako mentor působil již čtyřikrát, a to v rámci SIC LAB Středočeského inovačního centra a SIC LAB ŠAVŠ, má více než dvacetiletou praxi z oblasti financí, controllingu a řízení společnosti. V roce 1993 nastoupil do společnosti ŠKODA AUTO, kde po dobu 13 let zastával pozici vedoucího controllingu, nákladů a zásob. Od roku 2006 do roku 2010 působil jako CFO ve Volkswagen Group Rus. Na ŠKODA AUTO Vysoké škole, kde pracuje od roku 2010, koordinoval její přechod na právní formu obecně prospěšná společnost. Aktuálně vykonává funkci kvestora, jemuž jsou podřízeny útvary controlling a treasury, personalistika, účetnictví, právní záležitosti, ICT a nákup.

„SIC LAB na ŠAVŠ je unikátní příležitostí, jak ještě více proniknout do světa businessu a ověřit si, zda má můj podnikatelský záměr šanci v reálném životě uspět. Měl jsem možnost být aktivní součástí již dvou běhů SIC LAB Středočeského inovačního centra a dvou běhů SIC LAB ŠAVŠ. Těším se, jak se budou vyvíjet letošní laboranti SIC LAB na ŠKODA AUTO Vysoké škole. Věřím, že je účast posune ještě o krok blíže vysněnému businessu."

Ing. Jan Dušek, kvestor ŠKODA AUTO Vysoké školy

Kontaktovat ho můžete na e-mailu jan.dusek@savs.cz.