GREEN CENY LOGISTIKY pro studenty

GREEN CENY LOGISTIKY pro studenty| ŠKODA AUTO Vysoká škola

GREEN CENY LOGISTIKY pro studenty| ŠKODA AUTO Vysoká škola

28. 6. 2019

Na konci minulého roku přednášel Vedoucí Logistiky značky p. Jiří Cee o Zelené logistice na Škoda Auto Vysoké škole (ŠAVŠ) a na Univerzitě v Pardubicích (UPCE).

Cílem soutěže bylo podpořit zájem studentů a iniciovat logistická řešení, která by přispěla k ochraně životního prostředí napříč logistickými procesy Logistiky ŠKODA AUTO. Projekty měly být zaměřeny na již existující řešení na trhu pro úsporu emisí CO2, inovace v obalovém hospodářství a „zelené“ skladování.

Následně se 23. května uskutečnilo finále soutěže ve Škoda Auto na půdě Logistiky značky pod záštitou p. Jiřího Cee – garanta Zelené logistiky pro koncern VW. Studenti představili své projekty vedoucímu Logistiky značky a zástupcům týmu Zelené logistiky. Za ŠAVŠ postoupily do finálového představení 4 projekty.

Nejúspěšnější projekt „Využití nových typů palet pro obalové hospodářství“ představili jeho autoři – studenti 3. ročníku bakalářského studia Rustam Osmanov, František Datinský a Khannanov Kirill. Projekt oslovil myšlenkou eliminovat negativní dopady na životní prostředí v rámci obalového hospodářství. Přínosem pro logistiku by mělo být snížení hmotnosti palet a využití recyklovatelných surovin.

Do finále za Univerzitu Pardubice byly vybrány 3 projekty. Zvítězil projekt „SMART PODLAHA“, který představila Šárka Vančurová, studentka 1. ročníku magisterského studia. Projekt navrhoval využití „smart“ podlahy na frekventovaná místa v závodě. Toto řešení přináší další cestu, jak získávat obnovitelnou energii. Všichni studenti byli odměněni reklamními předměty a pro vítěze je připravena speciální cena s GREEN tématikou.

„Velice mě těší, jak studenti využili možnost prezentovat své nápady a jejich zapálení pro věc. Právě proto dlouhodobě podporuji spolupráci s vysokými školami. Studenti nám dávají jiný úhel pohledu na logistiku a doufám, že do budoucna je uvítáme v našich řadách.“ uvedl Jiří Cee, Vedoucí Logistiky značky.

Jednotlivé náměty studentů se dále rozpracovávají týmem Zelené logistiky a vyhodnocuje se přínos jednotlivých řešení pro Logistiku ŠKODA AUTO.