Jorma Imppola na ŠAVŠ

 Jorma Imppola na ŠAVŠ

Jorma Imppola na ŠAVŠ

17. 10. 2019

Stáž Jormy Imppoly ze Seinajoki University of Applied Sciences, probíhala na ŠKODA AUTO Vysoké školy od 30. 9. do 4. 10. Jejím cílem bylo posílení povědomí studentů o roli udržitelnosti v řízení firem napříč ekonomickými obory, konkrétně v předmětech Řízení dodavatelských řetězců, Managementu kvality dodavatelů a B2B Marketingu.

Přednášky profesora Imppoly, které probíhaly na ŠKODA AUTO Vysoké škole, byly vedeny převážně formou workshopů, kdy byli studenti konfrontováni s aktuální situací v oblasti akumulace a distribuce bohatství a jeho negativními sociálně-environmentálně vlivy.

Profesor Imppola vyzýval studenty k tomu, aby navrhli, jak mohou sami přispět k lepší udržitelnosti ve společnosti. Často skloňována byla podstatná role zákazníků jako významné síly, která může motivovat producenty k environmentálně a sociálně ohleduplné produkci. Jako příklad se často zmiňovali tzv. „hipsteři“, jejichž cílem není kupovat nejlevnější, případně nejluxusnější produkty, ale produkty s příběhem např. podporující lokální producenty využívající místní zdroje, atd. V průběhu diskusí se studenty, případně neformálních setkáních v akademickém prostředí s kolegy ze ŠAVŠ, často rezonovalo téma tzv. resetu kapitalismu, což je iniciativa deníku The Financial Times. Ten sice věří ve svobodný kapitalismus, který může za tvorbu bohatství v průběhu 20. století, ale uvědomuje si, že jeho potenciál byl už vyčerpán. Navrhuje tedy doplnění původního účelu podnikání, tedy maximalizace zisku a hodnoty akcií, účelem novým a zohledňujícím přání finálního zákazníka, který upřednostňuje finální produkt za smysluplné náklady vyprodukovaný (sociálně a environmentálně) udržitelným způsobem, tedy způsobem, který nebude znevýhodňovat následující generace. V průběhu stáže se Jorma Imppola seznámil s nejnovějšími řešeními v interní logistice produkce automobilů na hale M1, ve ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi, kde se jeho průvodcem stál bývalý student ŠAVŠ, Milan Kutáček, aktuálně zaměstnanec v interní logistice ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi.

Závěr stáže kolegy Imppoly proběhl při společenském setkání v restauraci u Hradu nejen s členy Katedry řízení výroby, logistiky a kvality, ale i s kolegou z OTH Regensburg, prof. Thomasem Liebetruthem. Jedním z cílů neformálního setkání byla příprava kvalitativního výzkumu zkoumající úroveň reportingu v udržitelnosti předních automobilových producentů v České republice (ŠKODA AUTO a.s.) a Bavorsku (BMW).