Certifikát členství pro ŠAVŠ

ŠKODA AUTO Vysoká škola získala od České logistické asociace (ČLA) certifikát členství pro rok 2021

ŠKODA AUTO Vysoká škola získala od České logistické asociace (ČLA) certifikát členství pro rok 2021

18. 5. 2021

ŠKODA AUTO Vysoká škola je aktivním členem ČLA. Na základě dlouholeté vzájemné spolupráce škola získala pro specializaci Logistika a management kvality certifikaci Evropské logistické asociace (ELA), která ji opravňuje k udělování certifikátu Candidate European Junior Logistician (cEJLog).

Studenti ŠKODA AUTO Vysoké školy mohou v rámci studia i dalších specializací získat také odborný certifikát Logistický management, který je rovněž udělovaný pod záštitou České logistické asociace (ČLA). Všechny udělené certifikáty pak mají celoevropskou platnost. 

Více o České logistické asociaci naleznete zde.

Certifikát členství pro rok 2021.