praxe v online výuce

S Ing. Davidem Holmanem, Ph.D. z Katedry řízení výroby, logistiky a kvality na téma zavádění praxe do online výuky

S Ing. Davidem Holmanem, Ph.D. z Katedry řízení výroby, logistiky a kvality na téma zavádění praxe do online výuky

7. 5. 2020

Uběhl více než měsíc, kdy se třídy i kanceláře naší školy vyprázdnily a přesunuly do našich domovů. S potěšením můžeme potvrdit, že v současné chvíli běží distanční výuka naprosto hladce dle prezenčního rozvrhu. Naše škola si v první řadě zakládá na poskytování kvalitních zkušeností z praxe, kterými jsou teoretické poznatky z přednášek doplňovány. Je to tedy poslední pomyslný otazník v online vzdělávání na ŠAVŠ? Zeptali jsme se Ing. Davida Holmana, Ph.D. z Katedry řízení výroby, logistiky a kvality…

 

Často se ptáme kolegů akademiků, jak se jim daří v online výuce. Vás, pane Holmane, bychom se rádi zeptali na zavádění praxe do online výuky. Máte už nějaké konkrétní zkušenosti, se kterými byste se s námi podělil?

Ano mám. A rád se podělím.

Není výjimkou, že v rámci standardní výuky předmětu Řízení dodavatelských řetězců zveme kolegy a odborníky z praxe přímo do hodin. Často je ale také naopak v rámci exkurzí navštěvujeme se studenty přímo v jejich pracovním prostředí, což je v současné situaci online vzdělávání nereálné. Nechtěl jsem dopustit, aby kvalita výuky byla zasažena, a proto jsem se rozhodl přesvědčit kolegy, kteří se studenty pravidelně sdílí své zkušenosti, abychom se o praktické vzdělávací aktivity pokusili také online. Patří jim velké díky nejen ode mě, ale zejména od studentů.

Společně se zvanou přednášející, Venuší Dolejšovou z firmy Manufactus, která studentům již více než 3 roky představuje přínosy E-kanbanového řešení v řízení dodavatelských řetězců, se nám podařilo uspořádat online zvanou přednášku a online simulační hru.

 

Buďte prosím trochu konkrétnější, jak přesně si můžeme takovou online simulační hru představit?

V minulém týdnu jsme se pokusili o online sehrání simulace. Studenti měli za úkol zajistit dodávky produktu, který je opatřen čárovými kódy, v rámci jednoduchého dodavatelského řetězce. Jejich úkolem bylo koordinovat výrobu a distribuci jednoduchého produktu díky online vizualizaci v e-kanbanovém prostředí. Mohli si tak vyzkoušet přínosy technologie, která umožňuje spolupráci všech článků dodavatelského řetězce v reálném čase, kdekoliv na světě, samozřejmě v co možná nejkratším čase a s minimem chyb.

 

S napětím se ptáme, jak to celé dopadlo? Byli studenti úspěšní? A o jaký konkrétní produkt se jednalo?

Kolegyně z firmy Manufactus připravila aktuální zadání simulace, kdy měli studenti v 5 členných týmech (5 článků dodavatelského řetězce: spotřeba v nemocnici, nemocniční sklad, transport, expedice výrobce a výroby) koordinovat distribuci Covid-19 ochranných pomůcek (rukavic, ochranných štítů, plicních ventilátorů a roušek) do německých nemocnic. Studenti měli ve webové aplikaci vytvořeno simulační prostředí, kde pomocí čteček čarových kódů ve svých mobilech simulovali tok jednotlivých ochranných pomůcek na základě reálné spotřeby v nemocnici. V první fázi jsme museli v online prostředí překonat tzv. „dětské nemoci“ v podobě vyjasnění všech týmových rolí, fungování čteček v mobilech a obsluhování webové aplikace. Nicméně poté už měli studenti možnost vidět jakým způsobem probíhá tok jednotlivých zakázek v jejich konkrétním dodavatelském řetězci, tzn. kolik konkrétních ochranných pomůcek bylo spotřebováno, zda jich je dostatečné množství ve skladech nemocnice, v transportu, případně ve výrobě. Nejkratšího dodavatelského času s nejvyšší kvalitou se podařilo zajistit u dodávek ochranných štítů. Naopak u dodávek plicních ventilátorů se dosáhlo plynulých dodávek až v samém závěru simulace.

E-kanbanové prostředí umožňuje online výuku asi v největší míře. Jsem proto moc rád, že s námi Venuše Dolejšová nejen sdílela svoje praktické zkušenosti z oblasti řízení dodavatelského řetězce, ale zároveň studentům zpřístupnila webovou aplikaci včetně čteček čarových kódů a připravila jednoduchou simulaci dodávek ochranných prostředků v reálném čase, za což bych ji chtěl se studenty ještě jednou velice poděkovat.

Jak pomocí simulace probíhala distribuce ochranných pomůcek se podívejte zde.

 

Pochlubíte se ještě nějakou zkušeností z online praxe?

Za zmínku by jistě stála také online simulace exkurze z provozu společnosti ŠKODA AUTO, konkrétně v hale M1 viděli studenti výrobu Fabií a Rapidů. Velký dík patří kolegovi Milanu Kutáčkovi, se kterým jsme studentům pustili videa z Youtube a on k tomu vedl odborný komentář, popisoval, jak přesně to v praxi funguje a na konec ještě doplnil, jak probíhá příprava na audit v interní logistice. Mimochodem Milan Kutáček je náš velmi úspěšný absolvent, bývalý praktikant katedry, aktuálně zaměstnanec interní logistiky odpovědný za inovace – 3D tisk a autonomní dopravu ve společnosti ŠKODA AUTO.

Rád bych ještě poděkoval za skvělou přednášku Danovi Heuerovi z konzultační firmy Fair Venture, která se věnuje poradenství v oblasti udržitelného řízení malých a středních podniků. Dan představil (NE)udržitelné chování obyvatel planety, které se sleduje v podobně několika ukazatelů např. Akcelerace, Planetární meze, případně Earth Overshoot Day (den, kdy se překročí kapacity země). Následoval popis řešení v oblasti certifikace, matice udržitelnosti, reportování případně cirkulární ekonomiky, kterými by se mohly firmy v oblasti řízení dodavatelského řetězce inspirovat. Zvanou přednášku zakončily příklady dobré praxe a diskuse.

 

Děkujeme za vaše postřehy, budeme se těšit na další rozhovor a přejeme ať se i nadále daří zapojovat praxi do online výuky!