Interkulturní komunikace

Interkulturní komunikace v rámci Projektového týdne na Gymnáziu Dr. Pekaře v Mladé Boleslavi pod vedením členky Katedry řízení lidských zdrojů ŠKODA AUTO Vysoké školy Mgr. Evy Švejdarové, M. A., Ph.D.

Interkulturní komunikace v rámci Projektového týdne na Gymnáziu Dr. Pekaře v Mladé Boleslavi pod vedením členky Katedry řízení lidských zdrojů ŠKODA AUTO Vysoké školy Mgr. Evy Švejdarové, M. A., Ph.D.

20. 2. 2020

Gymnázium Dr. Pekaře v Mladé Boleslavi pravidelně pořádá projektový týden. Polovina studentů této školy bývá na lyžařském výcviku v Alpách a zbývající žáci se v průběhu celého týdne zapojují do různých projektů. Letos proběhl jeden z projektů pod vedením Evy Švejdarové, lektorky ŠAVŠ a věnoval se tématu Interkulturní komunikace.

V letošním roce Gymnázium Dr. Pekaře oslovilo na spolupráci členku Katedry řízení lidských zdrojů Mgr. Evu Švejdarovou, M.A., Ph.D.

Eva Švejdarová v projektovém týdnu lektorovala workshop Interkulturní komunikace. S pomocí kolegyň vyučujících anglický jazyk na Gymnázium a kolegyně z Fulbrightovy nadace z USA připravovaly studenty pomocí CLIL - Content and Language Integrated Learning, který lektorka ŠAVŠ Eva Švejdarová používá také ve svých odborných předmětech, které vyučuje v anglickém jazyce.

 

Interkulturní komunikace slovy autorky Evy Švejdarové 

„Žijeme v éře globalizace, kdy se schopnost komunikovat napříč kulturami stává nezbytností. Umět pracovat s kulturními rozdíly a následně vytěžit z diverzity to nejlepší je dovednost, která má široké uplatnění jak v osobním, tak v pracovním životě. Tento interaktivní kurz byl navržen tak, aby studentům pomohl lépe komunikovat v interkulturních situacích. Diverzita byla chápána v nejširším slova smyslu, to znamená rozmanitost v oblastech jako: etnicita, národnost, rasa, pohlaví, věk, náboženství, OZP, sociální status, sexuální orientace, perspektivy a styly myšlení, úroveň zaměstnání, dovednosti, zkušenosti, fyzické schopnosti, jazyk a další. Výukovými metodami pak byla facilitovaná přednáška, případové studie, prezentace, hraní rolí, kritické interkulturní incidenty, skupinové diskuse, sebehodnocení a vypracování samostatné práce. Jazykem workshopu byla angličtina."

 

Projektový týden očima studenta Gymnázia Dr. Josefa Pekaře Jakuba Škvrny

Každoročně si studenti Gymnázia Dr. Josefa Pekaře mohou vybrat, zda pojedou do Alp nebo zda zůstanou ve škole a budou pracovat na zajímavých projektech, jejichž volba závisí čistě na nich.

Já jsem se rozhodl zájezdu do Alp nezúčastnit a zvolil jsem si projekt z anglického jazyka, jehož hlavním tématem byla interkulturní komunikace. Projekt jsem si vybral, protože mě toto téma již delší dobu zajímá, a také proto, že jazykem výuky byl anglický jazyk.

První den jsme vytvořili pět různých plakátů, ve kterých jsme podrobně rozebrali několik slov, která pro bližší porozumění tématu byla velice zásadní. Těmi slovy byly: vnímání, předsudek, stereotyp, zaujatost a diskriminace. Měli jsme také dvouhodinový workshop s paní Mgr. Evou Švejdarovou, Ph. D., M.A., která se tímto tématem již několik let zabývá, 12 let žila v zahraničí a v současné době vyučuje na ŠKODA AUTO Vysoké škole.

Paní Švejdarová nám pomohla tématu více porozumět, vytvářeli jsme s ní osobnostní květinu, díky které jsme si uvědomili, že naše identita (hodnoty, původ, náboženství, …) ovlivňuje náš pohled na okolní svět.

Druhý den jsme celý měli v režii rodilých mluvčích, se kterými jsme se bavili o jejich zážitcích a zkušenostech během pobytu v České republice. Srovnávali jsme českou a americkou kulturu, různé skupinové aktivity a další.

Třetím dnem nás provázela rodilá mluvčí Hannah, se kterou jsme sledovali krátká videa Američanů z různých původů a následně jsme nad nimi diskutovali. Poté následoval opět workshop s paní Švejdarovou, se kterou jsme se tentokrát více zaměřili především na vnímání předsudků a stereotypů. Zhlédli jsme dvě videa tanečníků baletu, do kterých bychom možná na první pohled vůbec neřekli, že se baletu věnují.

Součást projektu musel být i nějaký výstup, jehož forma byla ponechána na nás. My jsme se rozhodli pro zpracování třech krátkých situačních scének, a to z pracovního pohovoru, školního autobusu a ze školy. Naším úkolem také bylo krátce shrnout průběh celého týdne ve školní aule.

Celý týden byl pro mě naprosto jedinečný, naučil jsem se spoustu nových věcí. Líbilo se mi, že jsme mluvili po celou dobu v anglickém jazyce, což nám pomohlo si zlepšit komunikační dovednosti. Dále jsme pracovali v malé skupince o maximálně pěti lidech, díky čemuž vznikla taková příjemná atmosféra. Setkali jsme se s lidmi z praxe, zejména již výše zmíněná Eva Švejdarová, jejíž workshopy byli velice interaktivní a poutavé. Osobně mě to donutilo více přemýšlet o světě, ve kterém žiji a o rozdílech, které nejsou vidět jenom napříč kontinenty, ale i námi samotnými, protože každý jsme jiný.