Online výuka

Online výuka International Management a Marketing Communications na tuzemských i zahraničních univerzitách

Online výuka International Management a Marketing Communications na tuzemských i zahraničních univerzitách

29. 5. 2020

Období pandemie COVID-19 s sebou přineslo a stále přináší nové zkušenosti a výzvy také pro lektory ŠKODA AUTO Vysoké školy. Mezi nimi byl i Mgr. Emil Velinov, PhD. z Katedry marketingu a managementu. V tomto nelehkém období si osvojil nejnovější platformy pro online výuku a přednášky distanční formou vedl i na zahraničních univerzitách.


Emil Velinov k online výuce do zahraničí říká:

„Počátkem roku nikdo z nás netušil, jak daleko online výuka prorazí do každodenního života pedagogů a studentů vysokých škol. Situace se vyvinula tak rychle, že jsme museli okamžitě zareagovat a osvojit si nejnovější softwary a platformy určené pro tuto formu výuky.

Jednotlivé přednášky marketingu a managementu nyní vyučuji ve třech jazykových mutacích na vysokých školách v tuzemsku, ale také na univerzitách v Albánii, Rusku, Lotyšsku, Polsku, Německu, Mexiku a Estonsku.

Překonávání nejrůznějších překážek při online výuce beru samozřejmě jako výzvu a zkušenost, které si velice vážím. Celý proces související s distanční výukou vnímám jako obrovský posun ve vzdělávání, a to dokazuje také zpětná vazba od studentů, kteří reagovali a stále reagují na tuto formu výuky velmi pozitivně." 


Student z Estonska:  „Emil Velinov explained central concepts clearly."

Student z Ruska: „I think the overall effectiveness of lecturer Emil Velinov teaching was high."

Student z Mexika: „Thank you really much for the classes, I found them really interesting."