ZÁŽITKY Z ONLINE VÝUKY

Mgr. Eva Švejdarová, M.A., Ph.D.  z Katedry řízení lidských zdrojů se s námi podělila o zážitky z dosavadní online výuky předmětu Personální management

Mgr. Eva Švejdarová, M.A., Ph.D. z Katedry řízení lidských zdrojů se s námi podělila o zážitky z dosavadní online výuky předmětu Personální management

31. 3. 2020

„Díky své agilní týmové projektové metodice, kterou jsem zavedla minulý rok v předmětu Personální management, a také díky platformě Moodle, kterou již dva roky využívám ve všech formách výuky, mohla komunikace a výuka probíhat online prakticky bez přerušení. Zapsaných v denní formě studia v Mladé Boleslavi je 152 studentů, k online přednáškám a na Moodle má přístup všech 253 studentů, kteří tento předmět momentálně studují," popisuje Eva Švejdarová svou zkušenost s online výukou, která nyní na ŠAVŠ probíhá.

Při standardní prezenční výuce studenti na seminářích Personálního managementu agilně zpracovávají týmovou semestrální práci, tzv. Praktický manuál personalisty-ky. Součástí týmové práce ze seminářů je průběžná komunikace na online platformách, které mají studenti od začátku semestru zvoleny. Tato komunikace a spolupráce je také součástí hodnocení předmětu. Nyní se vše bez problémů přesunulo na platformu MS Teams, kterou já sama aktivně používám od roku 2018 a o které moji studenti mají povědomí již od začátku semestru.

Součástí hodnocení předmětu je také individuální práce. V ní studenti reflektují svou roli, přínos a pokroky během práce týmové. Toto bylo probráno už během 1. povinné přednášky, takže studenti přesně vědí, jak pokračovat v režimu online. Jedinou změnou je, že nyní v reflexi přibude i část o tom, jak se studenti vyrovnali s přechodem na online výuku a práci. Na tuto část jejich prací se velmi těším. Za největší dosavadní úspěch považuji přenesení zmiňované agilní týmové projektové výuky do online prostředí. Agilní týmová projektová výuka je velice interaktivní, založená na dialogu a zaměřená vedle výuky znalostí z oblasti řízení lidských zdrojů hlavně na jejich okamžitou aplikaci a prohlubování dovedností a kompetencí. A to se nám daří i nadále, pracujeme plynule dál – jen zcela online.

V předmětu kladu velký důraz na neustálé se učení novým věcem a musím s radostí konstatovat, že moji studenti reagují velice vstřícně a flexibilně a dokazují, že to zvládnou i přes omezení, se kterými se nyní musíme potýkat.

Dovolím si rozloučit se tak, jak se loučím se svými studenty slovy Alvina Tofflera:

„Negramotní lidé 21. století nebudou ti, kteří neumí číst a psát, ale ti, kteří se neumí učit, odnaučovat se starým věcem a učit se těm novým.“

"My v Personálním managementu berme následující týdny jako příležitost naučit se novým věcem a novým přístupům k učení.“

 

Mgr. Eva Švejdarová, M.A., Ph.D.

 

 

Reakce studentů na online výuku předmětu Personální management:

„Výuka PMN1 je v této době výborná. Dobře se mi komunikuje ať už s ostatními studenty nebo s vyučujícím. Materiálů k výuce máme více než dost a pokud by nám nestačilo, můžeme se dotázat přímo vyučujícího. Jsem velmi spokojená." 

Nikola Živnůstková

 

„Mně osobně online přednášky i cvičení z PMN1 možná vyhovují více oproti těm v posluchárně ve škole. Doma si dokáži udělat větší pohodlí, je jedno, zda přednášku poslouchám u stolu, či na sluníčku na zahradě. Co se týče cvičení, s týmem dobře komunikujeme i přes sociální sítě, tak i přes schůzky v MS Teams, takže v tomto ohledu si myslím, že týmová práce nijak nestrádá. Dále bych chtěla vyzdvihnout Vaši snahu, aby předmět celkově běžel tak, jak má - dáváte online přednášky tak, jak by to bylo i za normálních okolností, průběžně nás informujete přes email, či MS Teams (čehož si vážím nejvíce!, protože v tomto ohledu jste asi nejpoctivější ze všech kantorů), snažíte se vše nahrávat, aby bylo vše podstatné k dohledání i později, snažíte se co nejrychleji reagovat na jakékoliv dotazy, super je i opora v Moodlu. Samozřejmě, občas se bohužel vyskytnou i technické problémy, ale ty, myslím si, k tomuto distančnímu studiu zkrátka patří. Na druhou stranu je ale pravda, že je zvláštní mluvit do počítače a nevidět bezprostřední zpětné reakce od posluchačů, takže bych lhala, kdybych řekla, že mi nechybí taková ta sociální interakce "face to face."

Emily Nguyenová

 

„Děkuji Vám za konstruktivně popsané úkoly a pokyny, co kdo a jak má udělat."

Marharyta Marozava

 

„Skvělá příprava na cvičení i přednášky, konstruktivní zadání úkolů."

Tereza Pospíšilová

 

„Myslím, že cvičení, forma výuky a vaše příprava na nás je zvládnuta výborně. Všechno má svůj řád, podle kterého se můžeme řídit."

Veronika Juřičková

 

„S Vaší online výukou jsem naprosto spokojená. Všechna komunikace a zpětná vazba je rychlá a vím všechno, co potřebuji. Děkuji."

Dominika Mastníková

 

„Výuka celkově se mi velmi líbí, je to jiný, interaktivnější model, než na jaký jsem byl převážně zvyklý. Oceňuji, že jste si dobrovolně zvolila cestu, která na Vás vyžaduje větší nároky. Předmět hodnotím kladně a jsem si vědom přínosu, který pro nás plyne z větší náročnosti i týmové práce. Děkujeme za Vaši práci."

David Šubrt

 

„Dear Eva, your subject is perfectly tailored to us, students. We are all Erasmus students and we meet each other at your subject online, and because of the teamwork, we call every day each other... and it’s different than other subject, and I like it. We also create for a project a small business and we work on that every day... for that, I would like to thank you."

Malik Šenderović

 

„Nahraná přednáška je parádní. Materiály, které máme k dispozici, jsou taktéž super. Doufám, že už bude vše v pořádku. Problém, který občas nastane, je takový, že při velkém počtu lidí občas Teams sám spadne a nahlásí chybu."

Lucie Císařová

 

„I thought that distance learning is not a good idea, that we will not get knowledge and it will be very difficult. But, as regards the subject of PMN, you explain everything clearly. We always hear you well, there are no problems with the network. Also, I am pleased when we ask a question, we get a quick anter. Thank you."

Mariya Ostruk

 

„Vaše přednášky i cvičení jsou připravené a snažíte se zachovat předmět stejný jako by se chodilo na klasické vyučování. Feedback z vaší strany ohledně dotazů a připomínek je také výborný."

Ondřej Dohnal

 

„I think that our online course is great, lectures and seminars as well. We know what to do and how to do every task. All the exercises are very enthralling, moreover they are very useful for our future career. Everything is great, thank you."

Aleksandr Dikov

 

„The online course is very interactive and extremely practical so far. I personally like group discussions and the way the course outline is set."

Farkhod Murodov

 

Dear Eva. You inspire me to develop my competencies and become better. I can know something new in your seminars and I like your approach for our online studying. All materials are clear for me. Moreover, our online team work is really productive. HRM is my favorite course in this semester."

Lada Petrova